Dodavatel řešení Siemens PLM Software

Co je to PLM Software?

 

PLM (správa životního cyklu výrobku) představuje integraci dat, procesů, obchodních systémů a lidí v rámci rozšířeného podnikového prostředí do jednoho systému. Software PLMumožňuje tyto informace spravovat v rámci celého životního cyklu výrobku efektivně a s ohledem na náklady, od procesu tvorby myšlenky, přes návrh a výrobu až po jeho poskytování a vyřazení.

Prostřednictvím PLM dochází k propojování různých funkcí a technologií včetně těchto:


Správa životního cyklu výrobku umožňuje realizovat inovace

PLM je možno považovat jak za informační, tak za podnikovou strategii. Jako informační strategie umožňuje vytvoření koherentní datové struktury prostřednictvím konsolidace stávajících systémů. Jako podniková strategie umožňuje globálním organizacím pracovat při konstrukci, výrobě, podpoře a stažení výrobků jako jeden tým, a současně pro budoucí potřeby zaznamenávat osvědčené postupy a získané znalosti. Umožňuje vašemu podniku přinášet jednotná a informacemi podložená rozhodnutí ve všech fázích životního cyklu produktu.

Řešení PLM vytvářejí komplexní platformu pro:

  • optimalizaci vztahů během životního cyklu a mezi organizacemi,
  • zavedení jednoho systému záznamů různých dat tak, aby správní lidé viděli správné informace ve správný čas a ve správném kontextu,
  • maximalizaci hodnoty životního cyklu výrobků vašeho podniku,
  • dosažení vysokých zisků díky opakovatelným procesům.