NX

NX 11 Výroba pomocí robotů s NX Cam

NX 11 Skicování

NX 11 Convergent Modelling Key Engraving

NX 11 Optimalizace topologie

NX 11 Quick tips: Změny uživatelského rozhraní

Úvod do NX 10

Použití NX na tabletu

Základy 3D modelování v NX

Žebra v 3D modelu v NX

Natočení a uzamčení dílu v sestavě v NX

Analýza montážní vůle v NX

Animovaný montážní postup v NX

Asociativní skica v sestavě v NX

Zaoblování hran v NX

Vložení obrázků na stěnu 3D modelu v NX

Úprava výkresu v NX

Vývoj UNIWHEELl trval díky NX jen necelý rok

NX a Teamcenter přinesl Nissanu 20% úsporu času

NX a Teamcenter přinesl společnosti BAR minimalizaci chyb a maximální rentabilitu

Společnosti Adam Golf pomohl NX zredukovat nežádoucí areodynamické vlivy u golfové hole