Plošné spoje

Spolupráce aplikace PCB TO 3D integrované do Solid Edge umožní rutinní vygenerování 3D modelu osazené desky plošného spoje během několika okamžiků. 3D model se zanalyzuje (prostorové kolize, tepelné a elektromagnetické záření apod.), a přímo funkcemi Solid Edge se mohou případně kolidující součásti posunout na požadovaná místa. Tato změna polohy
se automaticky zpětně projeví v eCAD systému pro tvorbu plošných spojů.