Přehled funkcí Solid Edge ST

Zdarma Solid Edge 2D Drafting
Plně integrované prostředí pro práci ve 2D
Import 2D výkresů (DWG, DXF, DGN, 2D-IGES)
Použití 2D výkresů pro snadnou tvorbu 3D modelů

Synchronní technologie
3D kóty řídící geometrii tělesa
Modelování pomocí prvků nezávislých na historii
Procedurální prvky
Nástroje pro snadnou úpravu tvaru s využitím aktivních
pravidel
3D Vazby pro definici závislostí geometrie tělesa
Obdoba příkazu roztáhnout ve 3D s využitím aktivních
pravidel v součásti i sestavě
Odpojení geometrie od tělesa a její opětovné
připojení
Přenesení vybrané geometrie do jiného souboru
Nástroje pro automatizaci výběru geometrie

Modelování součástí

3D Objemové a plošné modelování
Rapid Blue technologie pro modelování obecných ploch
Přímá editace geometrie modelu
Booleovské operace i s využitím ploch
Seskupování pro lepší orientaci ve stromu prvků
Knihovna konstrukčních prvků a skupin
Násobení prvků podle křivek
Superprvky pro snadné a rychlé modelování složitých celků
Funkce pro plastové součásti – Žebro, Žebrování, Lem, Nálitek …
Dělicí křivka a dělicí plocha
Analýza úkosů a křivosti ploch, pruhy zebra a hřeben
křivosti křivky

Modelování plechových součástí
Tažení mezi profily s možností vytvoření triangulačních
čar postupných ohybů
Technologicky specifické funkce jako Lem, Narovnání
a Složení ohybu, Odříznutí kolmo na plochu …
Vyztužení ohybů, Křížové vyztužení tabulí
Lem a profilovaný ohyb po zakřivené hraně s podporou
rozvinu
Konstrukční prvky pro tvorbu prolisů a větracích
otvorů
Uzavření rohu s různými volbami
Převedení tenkostěnného tělesa na plechovou
součást
Asociativní rozvin (včetně importovaných modelů)
se zabudovanou kontrolou vnějších rozměrů
Začištění geometrie při rozvinu pro snadnější vyrobitelnost
Střednicová plocha
Nastavení hladin při ukládání rozvinu do DXF

Rozpoznání konstrukčních prvků na importované geometrii

Rozpoznání konstrukčních prvků na importované
geometrii
Automatický a manuální režim

PMI – výrobní informace
Vytváření kót a poznámek ve 3D modelech součástí a sestav
Plná shoda s normou ASME Y14.41
Pohledy modelu řídí viditelnost řezů, poznámek a kót – použití ve výkresech
Popisy s odkazy na vlastnosti souborů
Ohýbané trubky, potrubní systémy
Poloautomatická i manuální tvorba trajektorie potrubí
Generování výrobního výkazu pro ohyby
Zjišťování celkové délky pro použité polotovary
Definice různých zakončení
Kabelové svazky
Obousměrné propojení s eCAD produkty
Automatizovaný procesní průvodce
Rámové konstrukce
Knihovna normalizovaných i uživatelských profilů
Automatické zakončení profilů
Svařence
Opracování součástí před svařením
Modelování svarů
Opracování po svaření
Asociativní svarové značky ve výkresech
Formy plastových výlisků
Funkce pro automatické i ruční vytvoření dělicí
Roviny
Více součástí v jedné vložce, zrcadlení, otáčení
Podpora pro práci s tvarovými vložkami a šoupátky
Automatizovaná tvorba různých typů vtoků
Automatizovaná tvorba chlazení
Podpora nejrozšířenějších standardů pro stavebnice
formy i komponent – možnost definovat uživatelské
standardy
Průvodce pro tvorbu elektrod
Kinematika
Automatický vznik kinematických vazeb podle vazeb
v sestavě
Kontrola kolizí
Kontrola minimální vzdálenosti
Výstup animace do AVI souboru
Pevnostní analýza
Integrované řešení FEMAP Express
Řešič NASTRAN
Procesní průvodce
Poloautomatické vytvoření střednicové plochy

 

Publikování na Internetu
Automatické publikování součástí, sestav a atributů
Výkresová dokumentace
Rychlé otevření výkresu bez kontroly modelu s možností
editace – vhodné pro prohlížení a tisk výkresů
velkých sestav
Podpora hladin, bloků a poznámek
Asociativní pohledy s plnou kontrolou zobrazení
součástí sestav
Aktualizace pohledů řízená uživatelem
Řez, průřez, rozvinutý řez, částečný řez – využití
definice plné součásti z modelu
Detail, nezávislý detail; libovolné hranice pohledu
i detailu; zkrácené pohledy
Použití řezů vytvořených ve 3D ve výkresových
pohledech 2D dokumentace
Modelový pohled s PMI asociativní s definicí ve 3D
Strojírenské symboly
Náhledová kvalita výkresových pohledů pro rychlé
generování výkresů
Plnohodnotné kreslení ve 2D s asociativitou na 3D
Model
Generování kusovníku včetně automatického
Pozicování
Generování tabulky děr, rozvinů, rozměrové řady
Součásti
Mapování změn při aktualizaci pohledu
Identifikace neaktivních a přerušených propojení
Podpora uživatelem definované šablony s nastavením
pohledů pro rychlé automatické generování
výkresů
Vystínované výkresové pohledy
Zobrazení referenčních prvků z modelu ve výkresu
(souřadné systémy, roviny, skici, křivky, plochy)
Uživatelem definované styly čar, šraf a kót
Kreslení schémat
Konverze bloků z DWG formátu
Bohaté knihovny symbolů
Vizualizace
19 typů včetně fotorealistické vizualizace, Stíny,
Odrazy, Ray Traycing
Perspektiva, Textury, Bumps, Animace
Prohlížečky dokumentů
Solid Edge Viewer;Solid Edge View and Markup;
XpresReview; JT2Go
eDrawings