Prohlížečky

Prohlizecka2

Důležitou součástí každého CAD systému jsou nástroje pro prohlížení dokumentů a komunikaci ať již uvnitř společnosti, s externími dodavateli nebo zákazníky. Společnost SIEMENS PLM Software dodává pro tyto účely několik aplikací, které jsou rozděleny podle způsobu použití. Patří mezi ně i volně šiřitelné programy pro prohlížení dokumentů Solid Edge nebo balíčků PCF. PCF soubory v sobě ukládají v komprimovaném stavu nejen 3D modely a 2D výkresy, ale také další dokumenty, které jsou důležité pro bezchybnou komunikaci a připomínkování zasílané dokumentace pro spolupráci.

V těchto programech je možné odměřovat jak ve 2D, tak ve 3D, vkládat dynamické řezné roviny, poznámkovat a prohlížet PMI kóty a poznámky. PCF soubor je ukládán přímo ze Solid Edge a je ho možné poslat přímo emailem. Opoznámkovaný 3D model nebo 2D výkres je možno vrátit autorovi k dopracování.Solid Edge Viewer je součástí každé instalace Solid Edge jako bezplatná prohlížečka nativních dat (par, dft, asm a psm) a umožňuje prohlížení NX modelů (prt), JT formátu, PCF balíčků a DWG a DXF formátů. Tato prohlížečka je určena pro interní použití uvnitř firmy.


 

XpressReview

Prohlizecka-300x187

je rovněž bezplatná prohlížečka, která pracuje s PCF balíčkem. Uživatel, který PCF balíček tvoří, může povolit, zda bude možno na datech v XpressReview měřit a tvořit dynamické řezy. Poznámkovat a prohlížet může vždy. XpressReview umožňuje prohlížet také formáty JT, DWG, DXF, DWF a CGM.

JT2GO prohlížeč využívá pro práci formáty JT (pro 3D) a CGM (pro výkresy), které se v této oblasti staly celosvětovým standardem. Jejich předností je kvalita popisu geometrie při maximální úspornosti objemu dat, což je hlavní přednost při výměně dat po internetu.