Výkresová dokumentace

Využití stávající 2D dokumentace

Hodnotu 2D výkresů je možné maximálně využít, neboť Solid Edge plnohodnotně zpracovává 2D výkresy DWG, DXF, DGN, IGES, včetně importování bloků, hladin, barev a typů čar, šraf atd. Výkresy je možné ponechat v 2D formátu, nebo je převést do asociativních 3D návrhů. Ty lze lze řídícími kótami, které se rovněž převádějí, kdykoliv snadno změnit.2D dokumentace ze 3D PMI pohledů

vykres4Uživatelé Solid Edge mohou plně využívat předností plného popisu výrobku již ve 3D. V modelu můžete vytvářet pojmenované pohledy a do těch přiřazovat kóty, poznámky, tolerance, opracování atd. V případě, že máte stanoveny standardy pro kreslení výkresů, týkající se nastavení, rozmístění pohledů, vyplňování údajů, tvorby kusovníků a podobně, je tvorba výkresů téměř automatickým procesem. Podobné výkresy lze v Solid Edge vytvořit bez toho, že byste nakreslili jedinou čáru. 

vykres2

Automatické generování kusovníků

Díky automaticky generovaným kusovníkům je možné snadno spravovat návrhy obsahující tisíce dílů. Vzhled a obsah kusovníků je zcela nastavitelný podle uživatelských zvyklostí. Solid Edge významně redukuje čas nutný k přípravě výrobních výkresů s údaji kusovníků a pozic, a minimalizuje riziko vzniku chyb.
Sledování změn

Každá změna provedená v Solid Edge je promítnuta do všech přidružených pohledů, listů, tabulek a kusovníků. Veškeré výkresové pohledy, kóty a poznámky se tedy aktualizují automaticky, nebo postupně podle přání uživatele. Záznamy o provedených změnách a revizích včetně jejich indexace jsou v systému automaticky uchovávány.Rychlé vytváření výkresové dokumentace velkých sestav

Solid Edge má zabudovánu řadu špičkových technologií, které usnadňují a zrychlují tvorbu výkresové dokumentace velkých sestav. Od zjednodušených součástí, optimalizovaných konfi gurací pohledů až po možnost vytvářet výkresové pohledy v náhledové kvalitě ze zjednodušených sestav, má uživatel vždy plnou kontrolu nad zatížením počítače a může si zvolit nejoptimálnější způsob vykreslení sestavy. Vytváření řezů, detailů případně rozpadů sestav je v Solid Edge otázkou několika kliknutí myší.