Výkresová dokumentace, PMI

13 Solid Edge jako jediný 3D CAD systém nabízí modul pro zpracování výkresové dokumentace i jako samostatné 2D řešení zcela zdarma. Uživatel zvyklý pracovat ve 2D v AutoCADu nebo Cadkey v něm nalezne kompletní sadu nástrojů pro asociativní i neasociativní 2D kreslení a manipulaci s entitami, kótování, pozicování, práci s poznámkami a razítky tak, jak to vyžadují strojírenské normy. Uživatelský komfort zajišťuje přítomnost funkcí pro práci s hladinami, bloky, styly čar a šrafování. Unikátní jsou funkce pro tvorbu schémat s bohatými knihovnami symbolů a možností jejich načítání z AutoCADu. Součástí tohoto produktu je také velmi kvalitní překladač výkresů uložených ve formátech DWG, DXF, 2D-IGES nebo Microstation DGN. Tento program představuje vynikající pomůcku pro uživatele, kteří se chystají přejít z práce ve 2D do 3D. Díky tomu, že Solid Edge 2D Drafting je parametrický, uživatel se již při kreslení ve 2D seznamuje s funkcemi pro vytváření vazeb a kót, které slouží k vytváření profilů při modelování ve 3D. Navíc vše co je vytvořeno ve 2D, můžete zkopírovat a vložit do skic nebo profilů ve 3D. Přechod do 3D tak pro uživatele představuje daleko menší zátěž, protože již zvládl základní funkce pro práci v profilu konstrukčních prvků. A to vše bez ztráty produktivity.