NX CAM

          Computer-aided manufacturing – CAM (počítačově podporované obrábění) je využívání počítačového CAM software k tvorbě NC programů pro CNC obráběcí stroje. Díky těmto aplikacím, je programátor schopen vytvořit efektivní dráhy obráběcích nástrojů, které snižují celkový strojní čas, čas potřebný k přípravě výroby, zvyšují životnost obráběcích nástrojů a díky kontrole kolizí ve virtuálním prostředí obráběcího stroje, předchází škodám vzniklým chybným zadáním NC programu. 

 

NX CAM

 

 

NX CAM Express

          Je součástí špičkového software NX. Systém NX je používán ve všech klíčových průmyslových odvětvích. Obsahuje osvědčené funkce pro obrábění v leteckém a automobilovém průmyslu. Nabízí komplexní řešení pro programování obráběcích strojů. Nabízí osvědčení funkce pro frézování, vrtání,  soustružení, drátové řezání. Ale také pokročilé funkce NX CAM, které jsou obsaženy v jednotlivých modulech.

 

          Aplikace NX CAM Express jako klíčová část portfolia Velocity Series nabízí uživatelům výkonné nástroje pro NC programování za přijatelnou cenu. Produkt nabízí výrobcům a prodejcům strojního vybavení funkce pro vysokorychlostní obrábění, 5osé obrábění, programování multifunkčních obráběcích nástrojů a výkonné nástroje pro programování automatizovaných úloh.