Realizace procesů PLM

Optimalizujte procesy a snižte náklady pomocí efektivního řízení práce v životním cyklu výrobku.

V celém vašem podniku lidé promarní spoustu času. Bez efektivního provádění procesů řízení životního cyklu výrobků (PLM) ztrácejí čas prací se zastaralými informacemi, přemýšlením nad tím, co má být dalším krokem procesu, nebo hledáním informací, které potřebují ke své práci. Mrhají časem také při zjišťování stavu jednotlivých úkolů, sledováním informací z více systémů řízení projektů a provádění pracovních úkonů. Ztráta času znamená ztrátu peněz...

Co kdybyste mohli efektivněji řídit práci celého týmu? Pomocí aplikace Teamcenter můžete spojit plánování a realizaci snížením nutného úsilí a nákladů na řízení a sledování procesů PLM. Usnadníte pracovníkům koncentraci na ty správné úkoly se správnými daty tak, aby mohli dělat správná rozhodnutí ve správný čas.

 

Digitalizace, standardizace a optimalizace ručních procesů

Digitize, Standardize and Optimize Manual Processes

S aplikací Teamcenter můžete automatizovat procesy vývoje výrobků, bez ohledu na jejich složitost. Je možné vytvářet pracovní postupy, které se opírají o vaši podnikovou logiku, a definovat pro procesy standardy, které budou prosazovat používání osvědčených postupů a eliminovat tak chyby. Možnosti okamžitého sledování stavu, historie a auditu zajišťují, že budete mít úplnou kontrolu a dohled nad procesy. S efektivním řízením procesu vývoje výrobků můžete každému pracovníkovi dát přesně to, co potřebuje k preciznímu splnění svých úkolů.

Další informace:

Řešení pro řízení programů a projektů

Program and Project Management Solutions

Teamcenter nabízí řešení pro řízení projektů a programů, která pomáhají propojit plánování, realizaci projektů, data a další položky, které představují vstupy a výstupy celého procesu PLM. S jednotným a integrovaným řešením můžete efektivněji řídit programy, projekty, prostředky, úkoly a plány.

Další informace: 

Řízení změn výrobků

Product Change Management

Řízení změn představuje velmi důležitý proces PLM. Teamcenter nabízí uzavřené řízení změn výrobků, pomocí kterého můžete synchronizovat změny a integrovat procesy změn ve všech doménách výrobků. Díky flexibilnímu řízení změn zajištěnému pomocí PLM je možné změny implementovat rychle, přesně a komplexně.

Další informace: 

Řízení podnikového portfolia

Enterprise Portfolio Management

S řízením procesu vývoje výrobků v aplikaci Teamcenter můžete dostat ty správné výrobky na trh ve správný čas s úplným přehledem o všech informacích a optimalizovat tak svoje portfolio. Díky využití špičkových nástrojů pro řízení podnikového portfolia můžete určit, co se má realizovat, srovnáním portfolia projektů a výrobků s cílovými hodnotami příjmů a strategickými cíli. Spojením řízení podnikového portfolia s procesem PLM dosáhnete chytřejších rozhodnutí a dokonalého přehledu o tom, co vše je možné vykonat. Díky PLM a řízení portfolia můžete zajistit, že vždy budete mít čas, lidi a peníze na plnění svých cílů.