Správa a konfigurace kusovníků

Získejte úplný přehled o výrobcích díky společnému zdroji informací

Efektivní správa a konfigurace kusovníků má pro úspěch velký význam, bez ohledu na to, zda se výrobek skládá z deseti nebo z deseti milionů součástí. Při vývoji inovativnějších výrobků ve snaze udržet si konkurenceschopnost se správa přesných definic výrobků včetně kusovníků stává čím dál složitější. Je nutné koordinovat předběžné plánování dostupných možností a funkcí kvůli plnění potřeb zákazníků a komunikovat s rostoucím počtem partnerů a dodavatelů, kteří musí být propojeni s odvětvím výroby, služeb a podpory. To vše znamená, že definice výrobku se neustále rozšiřuje a prohlubuje. Jak tuto situaci řešíte? Jak dobře vlastně znáte svoje výrobky?

Teamcenter vám pomáhá zajišťovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím společného zdroje informací v celé organizaci. Bez ohledu na to, zda potřebujete základní nebo pokročilejší správu rozpisek a možnosti konfigurace s větší flexibilitou a rozšiřitelností, vám správa kusovníku Teamcenter může pomoci naplnit i překročit tržní poptávku po inovativnějších a rozmanitějších výrobcích.

Definice a konfigurace přesných a flexibilních kusovníků

Definice a konfigurace flexibilních rozpisek

Teamcenter nabízí jednotnou a přesnou definici výrobku pro všechny, kdo pracují s kusovníky. Díky flexibilitě při definování a správě můžete zajistit úplný a aktuální zdroj informací, který eliminuje potřebu samostatných tabulek a systémů. Tato přesná definice výrobku je pro správu všech konfigurací velmi důležitá. Funkce pro správu a konfiguraci rozpisek v aplikaci Teamcenter umožňují řešení více možností výrobků bez další námahy. Přinášejí vám větší flexibilitu při reakcích na potřeby zákazníků a možnost rychlé aktualizace řad výrobků.

Práce v kontextu s flexibilní správou rozpisek

Práce v kontextu s flexibilní správou rozpisek

Pracovníci, kteří dělají rozhodnutí o různých částech životního cyklu výrobků, mají velmi různorodé nároky, pokud se jedná o práci s definicí výrobku – na takové množství informací se nedá pohlížet jen jedním způsobem. Díky řešením aplikace Teamcenter pro správu a konfiguraci kusovníků mají lidé ve vaší organizaci zabezpečený přístup k přizpůsobenému zobrazení kusovníů, které souvisí s jejich rolí a úkoly. Bez ohledu na to, zda pracují ve vývoji výrobků, ve výrobě, oddělení služeb nebo v dodavatelském řetězci, mohou všichni pracovníci vidět definici výrobku ve smysluplném kontextu a pracovat s ní.

Realizace výrobků na virtuální i fyzické úrovni

Správa rozpisek spojuje virtuální i fyzické výrobky dohromady

Mnoho společností má velké mezery v propojení virtuální definice výrobku s konečným fyzickým výrobkem. Možná vyvíjíte výrobky, u kterých nelze dobře virtuálně ověřit, zda je vůbec možné je vyrobit. Možná se spoléháte na nákladné prototypy nebo virtuální testy pouze několika konfigurací výrobků. Správa kusovníku aplikace Teamcenter spojuje virtuální a fyzické definice výrobků dohromady, čímž zajišťuje možnost přesného digitálního ověření a simulace. Výrobky lze digitálně ověřit a zajistit tak, že je možné návrh skutečně zkonstruovat. Pomocí „realizovaných výrobků˜“ se můžete vyhnout chybám v pozdější části procesu a nutnosti používání nákladných prototypů.

Rozšíření správy rozpisek v životním cyklu

Rozšíření správy rozpisek v životním cyklu

Správa a konfigurace kusovníku začíná dlouho před nakreslením prvního výkresu a pokračuje ještě dlouho po výrobě první součásti. Teamcenter podporuje předběžné plánování a hlavní definice výrobků prostřednictvím odvětví návrhů, vývoje, výroby, služeb a dalších. Teamcenter navíc pomáhá s integrací informací z rozpisky do ostatních podnikových systémů, například plánování podnikových zdrojů (ERP). Implementací integrované správy rozpisek můžete eliminovat nákladné chyby spojené s nezávislými a samostatnými zdroji rozpisek. S konzistentními informacemi z rozpisek ve všech systémech můžete zajistit nákladově efektivní realizaci plánovaných výrobků.