Správa dat návrhů a simulací

Jednotné prostředí pro řízení dat návrhu výrobku pro mechanické, elektronické, softwarové a simulační nástroje a data

U většiny výrobců konstruktéři pracují na různých místech s různými nástroji pro MCAD, ECAD, vývoj softwaru a simulace od různých dodavatelů. I přesto, že používáte software pro správu dat výrobků (PDM) svého systému MCAD, je někdy náročné zjistit, jak součásti a komponenty výrobku vytvořené v různých nástrojích fungují dohromady. Přidejte k tomu složité interakce integrovaných mechanických, elektronických a softwarových komponent a vývoj celého návrhu výrobku se stává noční můrou.

Teamcenter povyšuje PDM na úplně novou úroveň. Teamcenter umožňuje mezidoménovou správu dat návrhu díky integraci s nástroji a procesy pro MCAD, ECAD, vývoj softwaru a simulace, které vaše konstruktérské týmy používají každý den. Mezidoménová data můžete spravovat, hledat, sdílet a opakovaně používat ve vzájemně vzdálených konstruktérských střediscích díky jednotnému a zabezpečenému zdroji dat návrhů a simulací. Můžete porozumět složitým vztahům a závislostem mezi požadavky a všem podsystémům a doménám návrhu ve všech možných konfiguracích výrobku i během provádění změn. Je také možné vytvářet sestavy ze součástí od většího množství dodavatelů, které zahrnují složité interakce podsystémů, a připravovat a ověřovat připravenost návrhů a rozpisek pro výrobu, montáž a testování.

Integrací stávajících vícedoménových konstruktérských nástrojů s aplikací Teamcenter můžete transformovat jinak nepropojené nástroje a procesy do jednotného mezidoménového prostředí pro správu dat návrhů, které umožňuje snížení nákladů, zlepšení kvality a zvýšení produktivity návrhů.

 

Správa konstrukčních dat multi-CAD pro MCAD

Design Management –Multi—CAD management

Možnosti správy dat s podporou multi-CAD v aplikaci Teamcenter umožňují vašim týmům konstruktérů vytvářet, řídit, vizualizovat, ověřovat a opakovaně používat nativní konstrukční data široké řady MCAD systémů včetně NX a Solid Edge od společnosti Siemens PLM Software a také AutoCAD®, CATIA®, Inventor®, Pro/ENGINEER® a SolidWorks®. Pomocí našeho vizualizačního standardu JT 3D můžete vytvářet integrované návrhy multi-CAD pomocí součástí a komponent z různých nástrojů MCAD. Můžete spolupracovat na návrhu, i když nemáte přístup k nástrojům MCAD, ve kterých návrh vznikl.

Další informace: 

Správa dat návrhů ECAD

Design Management –ECAD management

Teamcenter podporuje integraci se všemi hlavními systémy ECAD. Pomocí výkonných funkcí pro správu dat návrhů desek tištěných spojů (PCB) a svazků drátů můžete vždy rychle najít ta správná data. Podniková správa knihovny součástí ECAD snižuje náklady odstraněním rozporných a nepřesných dat součástí ECAD. Prohlížeč ECAD, podpora výměn ECAD-MCAD a nástroje pro analýzu montáže a testování podporují úzkou spolupráci v rámci podniku.

Další informace: 

Správa softwarových návrhů

Design Management –Software design management

Teamcenter umožňuje správu dat softwarových návrhů prostřednictvím integrace dat a procesů softwarového inženýrství s řízením životního cyklu výrobků (PLM). Díky využití systému vícedoménové integrace životního cyklu Teamcenter umožňuje hladkou integraci nástrojů, dat a procesů pro řízení životního cyklu aplikací (ALM). Pomocí této integrace ALM-PLM můžete spravovat softwarové návrhy v holistickém přístupu k výrobku a řešit procesy softwarových návrhů jako základní součást celkového životního cyklu.

Další informace: 

Řízení dat a procesů simulace

Design Management-simulation-process-management

Teamcenter vám může pomoci ověřovat cíle stanovené pro výkonnostní parametry prostřednictvím simulací výrobků zaměřených na různé vícedoménové a fyzikální problémy. Pomocí funkcí aplikace Teamcenter navržených specificky pro správu modelů, simulačních dat a procesů můžete rychle odvozovat a generovat struktury CAE ze struktur MCAD nebo ECAD. U složitých výrobků lze ověřovat cíle týkající se výkonnostních parametrů a plnit smluvní požadavky na ověřování pomocí desítek nebo stovek různých simulačních nástrojů. Teamcenter obsahuje systém pro bezkódovou integraci těchto nástrojů, aby jim bylo možné data z aplikace Teamcenter předat. Výsledky lze následně zaznamenat a uložit do aplikace Teamcenter spolu se správnými propojeními s daty návrhu a požadavků.

Další informace: 

Rychlý start s předkonfigurovaným PDM

Design Management - Get Up and Running Quickly with Preconfigured PDM

Pokud potřebujete PDM pro svůj malý nebo středně velký podnik a vaším primárním cílem je získat kontrolu nad daty a procesy multi-CAD a ECAD, zvažte možnost nasazení aplikace Teamcenter Rapid Start. Díky předem konfigurovaným skupinám, rolím a procesům založených na osvědčených postupech PDM můžete s aplikací Teamcenter začít pracovat rychle a efektivně.

Další informace: