Videa produktu NX CAE

Představení NX CAE


Strukturální změny na křídle letadla při zatížení


Metoda konečných prvků


Optimilizace geometrie


Průvodce namáháním


Rozložení tepla


Digitální "dvojče" reálného dílu


Post procesing


Kontrola síťování


Simulace proudění výfukovým potrubím


Optimalizace designu


Pokročilá strukturáoní analýza