Digitální továrna

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

Digitální továrna

Úvod / Přidaná hodnota / Jeden zdroj / Průmyslový Edge computing / Umělá inteligence a rozšířená realita / Kde se vytváří budoucnostMobilní komunikace v průmyslu (5G) / Aditivní výroba /  Dokumenty

 Digitální transformace otevírá zcela nové možnosti

 Zvládněte výzvy dneška a chopte se bezkonkurenčních a nových příležitostí

Všichni zákazníci ve vysoce dynamických odvětvích procesního průmyslu chtějí dosáhnout vyšší flexibility, efektivity a kvality, zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh a zajistit si maximální bezpečnost. 

 Se stále rostoucími nároky na dostupnost cenově přijatelných kvalitních materiálů a snížení ekologické náročnosti v procesním průmyslu pomáhá společnostem působícím v těchto odvětvích zavádění digitálního podniku - a to ve stávajících i nových zařízeních.

Jak mohou firmy maximálně využít možnosti nabízené digitalizací

Společnost Siemens vytvořila ucelené portfolio softwarových a automatizačních řešení pro digitální podnik, aby firmám pomohla maximálně využít všechny možnosti, které jim digitalizace nabízí. Díky těmto řešením mohou podniky v diskrétním a procesním průmyslu zvýšit svoji flexibilitu a efektivitu a zrychlit procesy.

Špičkové technologie – budoucnost průmyslu

Digitalizace celého výrobního řetězce

Portfolio produktů a řešení pro digitální podnik pomáhá společnostem ze všech odvětví integrovat a digitalizovat obchodní procesy s maximální možnou mírou flexibility v rámci celého transformačního procesu. Ucelený přístup společnosti Siemens zahrnuje vše od návrhu produktu, procesů a zařízení, přes projektování a zprovoznění, až po provoz a servis.

 Na základě stabilní platformy pro spolupráci jsou součástí celého procesu i dodavatelé a intralogistika. S digitalizací můžete začít v kterékoli fázi hodnotového řetězce, je totiž určena pro nová i stávající zařízení a je založena na standardizovaných a otevřených rozhraních.

 

Přidaná hodnota díky digitální továrně

Digitální dvojče představuje virtuální zobrazení reálného systému. Můžete si v něm zobrazit a optimalizovat celý životní cyklus zařízení a funguje jak u nových, tak u stávajících zařízení
a projektů.

Náš komplexní koncept digitálního dvojčete zahrnuje tři různé formy: digitální dvojče produktu, digitální dvojče výroby a digitální dvojče výkonu produktu i výroby. Díky komplexním odborným znalostem z oboru a optimalizovaným nástrojům je Siemens jedinou společností, která dokáže nabídnout ucelený přístup.

Možnosti, které digitální dvojče nabízí v rámci scénářů ""co kdyby"" a prognóz budoucího výkonu, jsou obrovské. Cílem digitálního dvojčete v procesním průmyslu je uzavřené zpětnovazebné propojení mezi virtuální a reálnou výrobou s pomocí té správné digitální infrastruktury. Díky tomuto propojení může dvojče výkonu skutečné produkce připravit scénáře optimalizace ve virtuální výrobě. Po úspěšné simulaci a zavedení těchto scénářů začíná celý cyklus nanovo.

 02

Úvod / Přidaná hodnota / Jeden zdroj / Průmyslový Edge computing / Umělá inteligence a rozšířená realita / Kde se vytváří budoucnost / Mobilní komunikace v průmyslu (5G) / Aditivní výroba /  Dokumenty

Nové továrny a zařízení

Stávající továrny a zařízení

Virtuální výroba se vytváří již ve fázi návrhu procesů a zařízení. Siemens vám přináší ucelenou nabídku pro návrh, simulaci a projektování procesního závodu. Díky platformám pro spolupráci, jako je například COMOS, a kompletní integraci dat od návrhu až po projektování a zprovoznění, vytvoříme automaticky digitální dvojče závodu včetně automatizačních řešení, která mohou být využita v reálné výrobě při minimálním úsilí - to vše šetří náklady na projektování a zkrátí dobu potřebnou pro zahájení výroby.

 Ve skutečném světě pak řídicí systémy a software Siemens pro řízení provozu (MOM) zajistí spolehlivý chod výroby a sběr všech relevantních dat pro digitální dvojče výkonu. Toto dvojče vytvořené na základě reálných výrobních systémů a obohacené o data z internetu věcí optimalizuje výrobu a údržbu důležitého majetku.

 Všechny tyto procesy a simulace optimalizačních scénářů nebo návrhy budoucích zařízení zajišťují zákazníkům optimalizaci výkonu jejich zařízení a optimální integraci dodavatelských řetězců.

Ve stávajících závodech jsou hardware, software a jednotlivé procesy pevnou součástí jejich běžného chodu někdy i několik desetiletí.

 I zde však může být digitální dvojče obrovským přínosem při zlepšování současných procesů a aktiv. S pomocí technologií, jako je ContextCapture nebo digitální import dokumentů, je vytvořeno digitální dvojče stávajícího závodu, například s použitím Digital Twin Cloud Services PlantSight.

 Digitální dvojče umožní analýzu informačních toků v zařízení, a modernizace a údržba je založena na dokumentaci skutečného stavu a příslušných provozních datech ze zařízení. To vše významným způsobem zkracuje dobu vyhledávání a chybovost. Vytvořené digitální dvojče s integrovanými pracovními postupy pak zůstává aktuální po celou zbývající životnost závodu - propojení virtuální a reálné produkce se tak uzavře.

Odkaz na webinář 

Úvod / Přidaná hodnota / Jeden zdroj / Průmyslový Edge computing / Umělá inteligence a rozšířená realita / Kde se vytváří budoucnost / Mobilní komunikace v průmyslu (5G) / Aditivní výroba /  Dokumenty

Jeden zdroj

Naše integrovaná nabídka hardwaru, softwaru a služeb vám pomůže proměnit digitální podnik v realitu. Využijte možnosti cenově výhodné výroby malých dávek, chytrého plánování údržby a minimálních prostojů – vždy při splnění průmyslových standardů, jako je Module Type Package (MTP), NAMUR Open Architecture (NOA) nebo OPC Unified Architecture (UA).

Software COMOS pro projektování vašeho zařízení Ucelená správa vašeho zařízení

03
SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator Integrované projektování
04
Simulace SIMIT Virtuální zprovoznění a školení operátorů pomocí platformy SIMIT
 05

Řídicí systém SIMATIC PCS 7 Prostor pro nové možnosti

 06

Jedno kompletní digitální dvojče pro procesní průmysl PlantSight - cloudové služby a digitální dvojče

 07

Automatizace dávek SIMATIC Batch

 08

Kompletní digitalizace výroby Siemens Opcenter

09  

Software XHQ Operations Intelligence Proměňte data na informace, které můžete využít v praxi!

 10

Flexibilní architektura pro průmyslový internet věcí připravená na budoucnost Digitální konektivita pro průmysl

 11

 SIMATIC PDM Účinná diagnostika všech součástí procesů

 12

 Integrace na úrovni provozu - rychle, snadno a bezpečně Procesní instrumentace SITRANS

 13

 SIMATIC RTLS - lokalizační platforma pro váš digitální podnik Lokalizační systém SIMATIC RTLS

 

Úvod / Přidaná hodnota / Jeden zdroj / Průmyslový Edge computing / Umělá inteligence a rozšířená realita / Kde se vytváří budoucnost / Mobilní komunikace v průmyslu (5G) / Aditivní výroba /  Dokumenty

Průmyslový Edge compunting

Se Siemens Industrial Edge přichází digitalizace přímo do vašich výrobních a automatizačních systémů. Získáte tak lokální a obzvlášť výkonné zpracování dat s výhodami cloudu: datovou analytiku založenou na aplikacích, infrastrukturu jako službu a centralizované funkce aktualizací.

01-00
Zjistěte více, reagujte rychleji, rozhodujte se spolehlivěji

Ve vaší společnosti leží obrovské množství nevyužitých dat. Současně poskytují strojová a procesní data nesmírně cenné poznatky – pokud se používají. Industrial Edge vám to umožní, takže můžete urychlit své rozhodnutí a stát se úspěšnějšími.

 
Staňte se úspěšnějšími

Co znamená zkratka Industrial Edge?
Industrial Edge je otevřená výpočetní platforma Edge připravená k použití, která se skládá ze zařízení Edge, aplikací Edge, připojení Edge a infrastruktury pro správu aplikací a zařízení. Industrial Edge přináší edge computing do průmyslu. S výpočty Industrial Edge se data zpracovávají přímo tam, kde jsou generována, to znamená ve vašich výrobních strojích, obráběcích strojích, procesech a závodech. Nyní můžete konečně prakticky využít tato data k optimalizaci pracovních postupů, úspoře zdrojů a zlepšení kvality. Industrial Edge také umožňuje využívat cloud computing podle potřeby – například pro využití vyššího výpočetního výkonu, většího úložiště a vzdáleného přístupu. Nad svými daty máte vždy plnou kontrolu.

 
Transparentnost celého výrobního procesu

Snižte výpadky zařízení, dobu nastavení a problémy s kvalitou identifikací a nápravou příčin ztráty produktivity.

 01-01
Kombinování dat z různých zdrojů

Optimálně shromažďujte, strukturujte a používejte širokou škálu dat ze strojů, IT systémů, cloudu nebo jiných zdrojů.

01-02  
Vyhodnocujte parametry kvality v reálném čase

Ověřte kvalitu svých produktů pomocí Industrial Edge Computing bez zpomalení výroby. Získáváním hodnot v reálném čase můžete okamžitě reagovat na odchylky.

 01-03
Údržba: Co nejméně a tak často, jak je to nutné

Prediktivní údržba vás okamžitě informuje o hrozících výpadcích nebo o nutnosti údržby, abyste se vyhnuli neplánovaným prostojům.

 01-04
 Nahoru
  Snadné, spolehlivé a flexibilní využívání dat
 Industrial Edge od společnosti Siemens se přizpůsobí vašim specifickým očekáváním a požadavkům díky optimálnímu zpracování dat na okraji sítě.
Místní, decentralizované a rychlé

S Industrial Edge můžete zpracovávat data v reálném čase přímo na jednotlivých strojích tak, aby vaše data zůstala ve vaší společnosti.

01-05  
Pohodlné ukládání a přenos dat

S Industrial Edge ulehčíte zátěž vaší IT infrastruktuře, protože ne všechna data jsou přenášena přes IT síť a zpracovávána. Zpracovává se také v místě, kde je generován.

 01-06
 Plná kontrola nad vašimi daty

S Industrial Edge rozhodujete o tom, která data se zpracovávají místně a která se volitelně přenášejí do cloudu pro další zpracování.

01-07  
 Nahoru
 Industrial Edge ve vašem oboru

Výrobní stroje

Industrial Edge umožňuje snadné, bezpečné a integrované využití dat o strojích a zařízeních

 01-08

Využijte data o strojích a zařízeních k optimalizaci procesů ve vaší výrobě

Data jsou generována průběžně ve vaší výrobě. Těžíte z toho? Nebo byste chtěli rychlejší a jednodušší způsob analýzy dat, abyste mohli získat cenné poznatky? Industrial Edge vám pomůže vytěžit maximum z vašich výrobních dat a optimalizovat dostupnost a výkon vašeho stroje a zařízení. To také dává výrobcům strojů příležitost vyvíjet nové servisní strategie a obchodní modely.

 

Transparentnost napříč různými stroji a výrobními linkami

Italský výrobce žvýkaček a cukrovinek Perfetti Van Melle zjišťuje, že vkus a přání jeho zákazníků se často mění – a rychle. Proto spoléhá na inovace, aby si byla jistá rychlá reakce. Aby bylo možné činit správná rozhodnutí, potřebuje maximální transparentnost strojů a výrobních linek ve svých distribuovaných systémech, což je skutečná výzva vzhledem k řadě výrobců strojů a instalovaných komponent.
Díky vysoce schopné konektivitě plug and play, kterou nabízí Industrial Edge, bylo možné rychle připojit všechny stroje a začít shromažďovat data na místní úrovni. Vertikální integrace z dílny do ERP systému znamená, že management díky vizualizovaným datům vždy zná stav strojů a výrobních linek. Tímto způsobem lze také získat údaje o spotřebě energie a stavu údržby. Za tímto účelem Perfetti Van Melle využívá své vlastní open-source aplikace a hotové aplikace Edge od společnosti Siemens.

Výhody Industrial Edge:

Nasazujte a spravujte hraniční aplikace a zařízení vzdáleně.
Vzdálené služby pro podporu optimalizace na místě
Detekce anomálií pro prevenci výpadků a zvýšení produktivity

 

Optimalizace procesů pomocí technologií budoucnosti

Bezpečnost je nejvyšší prioritou při manipulaci s nebezpečnými nebo sterilními látkami. Pro zajištění bezpečnosti a zároveň zvýšení produktivity se italský výrobce strojů FPS spoléhá na průmyslové Edge pro své kontejnmentové systémy. Ty umožňují obsluze bezpečně a efektivně manipulovat s vysoce toxickými (HAPI a HPAPI) nebo sterilními prášky. Aplikace Edge SIMATIC Assistant for Machines (SAM) umožňuje obsluze strojů dokončit všechny fáze pracovního procesu, aniž by si museli sundat rukavice.
To zahrnuje vydávání pokynů hlasovým ovládáním, například pomocí HMI, což vede ke snadnému a plynulému pracovnímu postupu. Software běží na zařízení Edge přímo na stroji, a to i bez připojení k internetu. Lze jej také použít vzdáleně pomocí mobilního zařízení. Výsledkem jsou kratší výrobní časy a obsluha usnadňuje práci a čištění.

 Výhody Industrial Edge:

Časově úsporné hlasové ovládání (včetně offline)
Usnadnění ruční práce obsluhy stroje

Nové obchodní modely ve strojírenství

Nové technologie otevírají konkurenční výhody pro inovativní výrobce strojů. Zejména v oblasti poprodejních služeb existují příležitosti k rozvoji nových obchodních modelů a strategií služeb.

Industrial Edge mění lisovnu na chytrou továrnu
Větší transparentnost, vyšší dostupnost, cílená údržba – to byly cíle společností Schuler Pressen GmbH a Siemens Large Drives Applications. V lisovně Siemens ve Vogelweiherstraße v Norimberku je v provozu devět různých lisů společnosti Schuler Pressen GmbH – tyto lisy měly být vybaveny digitalizačními řešeními Industrial Edge a Schuler.Cloudová řešení společnosti Schuler zahrnují aplikace, jako je Production Monitor nebo Press Force Monitor, které jsou instalovány na lisech prostřednictvím Industrial Edge a poskytují uživatelům informace o stavu výroby a aktuálním stavu jejich zařízení.

Zkoumání příležitostí v oblasti brownfieldů
Siemens používá různé stroje Schuler z hlediska procesů a životního cyklu – typické prostředí brownfieldů. Díky aplikacím od společností Schuler a Industrial Edge může být tento široký sortiment pokryt standardizovaným řešením, které zapadá do stávající architektury na místě a poskytuje informace potřebné k optimalizaci procesů. Výsledkem je řešení, které je jednoduché, ale bezpečné a flexibilní. Systémy pro integraci průmyslových zařízení Edge jsou kompletně nastaveny ve společnosti Schuler, připojeny na místě společností Siemens a nahrány do zařízení Edge z lokality Schuler a spravovány prostřednictvím Edge Management. Analýza dat pomocí Industrial Edge pak ukazuje například opotřebení lisů.

 
 01-09
 Výhody Industrial Edge:

Analýzou údajů o využití stroje se vaši zákazníci mohou vyhnout neplánovaným prostojům
Identifikace požadovaných údržbářských prací prodlužuje časové okno, ve kterém můžete provést nezbytnou práci
Data o strojích můžete také využít k tomu, abyste svým zákazníkům nabídli další služby, jako je poradenství nebo platba podle výstupu

Vstupte do světa Industrial Edge

Industrial Edge umožňuje edge computing, zejména v průmyslu: S tržištěm Edge Marketplace plným užitečných hraničních aplikací a portfoliem hraničních zařízení pro všechny průmyslové požadavky

 

Nahoru

Industrial Edge Marketplace

V Industrial Edge Marketplace najdete bohatý výběr aplikací připravených k použití pro optimalizaci procesů. Najdete zde Edge aplikace pro činnosti, jako je zpracování dat, vizualizace a analýza, a také připojení pro aplikace, jako je monitorování stavu a prediktivní údržba. Pomocí centrálního systému správy Edge mohou správci IT zpřístupnit tyto aplikace v dílně a mohou také spouštět aplikace, které sami vyvinuli.

Další informace (anglicky)

01-10
Industrial Edge zařízení

Industrial Edge může běžet na mnoha druzích hardwaru: integrovaný do řídicích jednotek SIMATIC a HMI, na průmyslových počítačích v různých výkonnostních třídách a na certifikovaných hraničních zařízeních od partnerů ekosystému Industrial Edge. V budoucnu bude otevřený modul runtime Industrial Edge integrován také certifikovanými dodavateli zařízení. Nabízíme vám zcela integrovaný firmware připravený pro průmysl, který výrazně zjednodušuje používání aplikací v dílně.

Další informace (anglicky)

 01-11
Industrial Edge v IT prostředí

Integrace průmyslových okrajů do stávajících IT a produkčních prostředí
Industrial Edge je navržen jako otevřený systém a snadno se integruje do stávajících IT a produkčních prostředí. Usnadňuje mnoho úkolů, protože to, co bylo dříve manuální, lze automatizovat. Správci IT mohou rychle a snadno uvést požadavky na dílny do praxe a centrálně spravovat a zavádět aktualizace a nové aplikace.

 01-12
  Nahoru

Obráběcí stroje

Rychlý přístup k datům a jejich analýzy pro optimalizaci kvality a produktivity v mnoha průmyslových odvětvích

01-13  
Industrial Edge pro obráběcí stroje

Obráběcí stroje jsou již dnes vysoce produktivní. Výrobní procesy, mechatronika a manipulace (nakládka a vykládka) jsou optimalizovány a plně automatizovány. Jak lze dále zvýšit produktivitu obráběcího stroje a kde je potenciál úspor?

 01-14
Využijte plný potenciál stroje

To je způsob, jak snížit náklady na kvalitu nebo prostoje
Potenciál spočívá v datech stroje. Konkrétně v datech, která jsou generována ve stroji během provozu, ale dosud nebyla použita.
S Industrial Edge for Machine Tools mají výrobní společnosti jednoduché, osvědčené a bezpečné prostředky pro určování a vyhodnocování dat stroje během provozu. To jim umožňuje plně využít potenciál stroje a snížit náklady na kvalitu nebo prostoje. 

 01-15
Řízení kvality v CNC výrobě

Náklady, rizika a úsilí při řízení kvality v CNC výrobě lze snížit, pokud během procesu obrábění zjistíte, zda je kontrola kvality užitečná nebo ne. Například nepřetržitým sledováním dat obrábění, optickým sledováním obrobku nebo detekcí opotřebení nástroje nebo vizuální analýzou a optimalizací procesu obrábění.

Další informace (anglicky)

 01-16
 Minimalizujte náklady na údržbu v CNC výrobě

Neplánované poruchy a doby oprav jsou spojeny s vysokými náklady. Servisní intervaly jsou definovány podle doporučení výrobce. Není naplánován žádný čas na rozsáhlou diagnostiku a řešení problémů. V důsledku toho není spolehlivě zabráněno opravám, které mohou vést k prostojům. Nepředvídané poruchy mohou nastat v důsledku neočekávaných problémů mezi servisními intervaly.

Další informace (anglicky)

01-17  
 Aplikace Edge používané v CNC výrobě

V závodě na výrobu elektromotorů v Bad Neustadtu vyrábí společnost Siemens AG ročně přibližně 600 000 motorů a pohonů. Aplikace Edge podporují produkci.

Další informace (anglicky)

 01-18
Zpracovatelský průmysl

Jednoduché, bezpečné a integrované řešení pro zajištění optimálního využití dat vašeho závodu a vozového parku.

 01-19
Nahoru
Integrace Industrial Edge do automatizace procesů

Industrial Edge pomáhá optimalizovat dostupnost a výkonnost zařízení a aktiv. Zároveň umožňuje manažerům závodů vyvíjet strategie prediktivní údržby a zvyšovat flexibilitu a kontrolu.

Výhody Industrial Edge

Vyšší produktivita díky pomoci zařízení AI on the Edge, která dokáže včas předpovědět nezbytnou údržbu závodu, aby se zabránilo poruchám
Prediktivní údržba umožňuje plánovat údržbářské práce a naplánovat je na dobu, kdy je závod stejně nečinný nebo kdy je výkon nižší
Poruchy a prostoje ve výrobě jsou drahé – zkrácením prostojů lze ušetřit značné částky

01-20

Industrial Edge v dílně

Animace ilustruje strukturu systému open edge. Použití dat na úrovni procesu vede k větší transparentnosti ohledně výkonu a stavu zařízení a aktiv, takže můžete činit správná rozhodnutí pro optimalizaci výroby.
Tyto údaje může také využít manažer závodu k lepšímu plánování údržby a zvýšení flexibility a kontroly. Záleží jen na vás, zda vaše data zůstanou na místě nebo budou zpracována v cloudu – s Industrial Edge můžete použít nejlepší řešení pro své potřeby, se zařízeními Siemens nebo přizpůsobené vaší infrastruktuře.

Praktická aplikace Industrial Edge pro zpracovatelský průmysl

Seznamte se s možnými způsoby využití Industrial Edge a výhodami, které nabízí zpracovatelskému průmyslu.

Jak může Industrial Edge maximalizovat dostupnost zařízení?

Dostupnost zařízení je ve zpracovatelském průmyslu zásadní – neplánovaná údržba může být jedem pro produktivitu: Ať už je způsobena opotřebením nebo znečištěním, náhlá selhání zařízení jsou drahá a je třeba se jim vyhnout, kdykoli je to možné. To znamená, že údržba se často provádí v častých intervalech, i když to není nutné. Jak tedy lépe naplánovat údržbářské práce a vyhnout se zbytečné údržbě?

 Industrial Edge přináší aplikace AI do provozních zařízení

Předpovědět, kdy je pravděpodobné, že senzor, ventil nebo čerpadlo selže, je možné pomocí umělé inteligence (AI). Na základě dat shromážděných prostřednictvím Industrial Edge mohou algoritmy vypočítat, kdy je pravděpodobné, že dojde k selhání.
Nejprve se data z hraničních zařízení přenesou do cloudu pro trénování AI. Vycvičená AI pak může být použita jako aplikace Edge na hraničních zařízeních v rámci závodu. Umělá inteligence aplikace je průběžně napájena daty o aktivech, aby detekovala anomálie, které indikují blížící se selhání.

 Další informace zde (anglicky)

Začínáme s aplikacemi Industrial Edge

Okamžitě využijte data z vašeho závodu pomocí aplikací Industrial Edge pomocí vlastních hraničních aplikací nebo aplikací od partnerů bez jakýchkoli znalostí programování.

Hotové a přizpůsobené aplikace

Řada dostupných hotových aplikací zahrnuje zpracování, vizualizaci a analýzu dat, stejně jako konektivitu pro implementaci aplikací, jako je monitorování stavu a stavu nebo prediktivní údržba.
Administrátoři IT mohou tyto aplikace zpřístupnit svým kolegům v dílně prostřednictvím centrálního systému správy Edge, ale mohou také používat aplikace, které sami vyvinuli. Nahrávání dat do cloudu není povinné, ale nabízí výhody, protože vlastníci a manažeři závodů mohou získat přístup ke globálně distribuovaným elektrárnám a optimalizovat své služby na základě zpracovaných dat, stejně jako vyvíjet nové obchodní modely. 

Další informace (anglicky)

01-21 

Úvod / Přidaná hodnota / Jeden zdroj / Průmyslový Edge computing / Umělá inteligence a rozšířená realita / Kde se vytváří budoucnost / Mobilní komunikace v průmyslu (5G) / Aditivní výroba /  Dokumenty

Umělá inteligence a rozšířená realita

Nové IT technologie pomohou podnikům ve všech odvětvích zvládnout výzvy budounosti. Siemens trvale začleňuje tyto technologie do svého portfolia pro zajištění budoucnosti automatizace. 02-00
Flexibilní

Samoorganizující se a samooptimalizující materiálové toky a výrobní oblasti zajišťují rychlou reakci na rychle se měnící podmínky.

 02-03

Odolný

Rychlá adaptabilita výroby zvyšuje odolnost vůči vnějším vlivům.

 

 02-04
Udržitelný

Efektivnější materiálové toky a výrobní procesy zvyšují celkovou efektivitu.

 02-05
Vzhledem k různým faktorům vyjadřují naši zákazníci potřebu vlastní optimalizace výroby. Zahájili jsme cestu k vývoji autonomní továrny a nyní jsme schopni poskytnout počáteční přístupy, aby se tato vize stala realitou.

Franz Menzl, CTO Siemens Factory Automation
 Nahoru

Krok za krokem k autonomní továrně – navrženo lidmi a pro lidi

K vytvoření autonomní továrny můžeme použít řadu inteligentních technologií, které již známe: Rozšířená realita, umělá inteligence, technologie Edge a mnoho dalších si již našly cestu do inteligentních systémů. Jsou pravidelně studovány a vylepšovány, aby byly užitečnější než kdykoli předtím. Neustále také vyhodnocujeme trendy orientované na budoucnost, abychom mohli postupně implementovat slibné nápady a inovace do průmyslových řešení ve váš prospěch. Čtěte dále a prozkoumejte oblasti inovací a trendová témata, na kterých v současné době pracujeme se zákazníky, partnery a dalšími společnostmi, jako jsou start-upy, abychom proměnili vizi v realitu.

 02-06
Zkoumání nových oblastí inovací pro zvýšení autonomie

Plánování výroby

V autonomní továrně budoucnosti jsou zmapovány požadavky specifické pro daný produkt, dovednosti strojů, logistická a další omezení, aby se automaticky optimalizoval výrobní tok. Výsledek: podstatné zvýšení produktivity a udržitelnosti, lepší využití zdrojů a výrazné snížení technického úsilí.

02-07

Manipulace s materiálem

Několik trendů, včetně poptávky spotřebitelů, křehkých dodavatelských řetězců a nedostatku manuálních pracovníků, vyžaduje spolehlivou digitální infrastrukturu a automatizaci konvenčních procesů manipulace s materiálem. Naše různé sotware koncepty a moduly umožňují postupnou automatizaci úkolů toku materiálu, jako je přeprava, manipulace, skladování, balení a dokonce i inteligentní vychystávání nestandarních komponent.

 02-08
Řízení výroby

Často se měnící trh a výrobní prostředí představuje pro moderní výrobu zvláštní výzvu. Vyvíjíme autonomní systémy řízení výroby, které vám umožní vyrábět tak flexibilně, jak trhy a zákazníci požadují. S řešeními, jako je dynamické řízení výrobních procesů (DPPM - dynamic production process management), budete těžit z podstatného zvýšení výroby a plné transparentnosti.

 02-09
Bezpečnost

Když lidé a stroje spolupracují na pokročilejší úrovni, je třeba věnovat spoustu času implementaci bezpečnostních koncepcí. V autonomní továrně mohou být tyto úkoly předány samopřizpůsobivým funkcím, které mohou převzít důležité úkoly, jako je bezpečnostní komunikace mezi stroji, umožnění strojům detekovat lidi a mnoho dalšího – což výrazně snižuje čas strávený těmito problémy.

 02-10
  Nahoru

Od dalších trendových témat k inovacím v používání zákazníky
Objevte počáteční nápady a průzkumné přístupy až po skutečné zákaznické aplikace, abyste odemkli plný potenciál - ať už v budoucnu nebo již dnes.

Myslet a jednat mimo obyvklý rámec – společně
Ve stále složitějším světě je kreativita jedním z klíčových faktorů při vytváření úspěšných řešení. Náš zakladatel Werner von Siemens uvolnil svůj tvůrčí potenciál a vytvořil průlomové inovace, které ovlivnily a zlepšily naše životy. V jeho duchu podporujeme kreativitu mnoha různými způsoby, abychom objevili skutečně inovativní řešení – pro vás i s vámi. 

Žádná inovace bez kreativity, odvahy a zvědavosti
Jak můžeme přicházet se stále novými inovacemi, abychom utvářeli budoucnost? S kreativitou. A jak se můžeme rozhodnout, které inovace stojí za to? S inovační strategií zaměřenou na zákazníka a správnými přístupy! Znamená to také opustit vyšlapané cesty, být otevřený a zkoumat společně, abyste zůstali na špici.

Přemýšleli jste někdy o tom, jak přijít s novými nápady, jak řídit nová řešení, produkty a služby? Brainstorming může být první věc, která přijde, ale je toho víc. Zjistěte, jak podporujeme kreativitu a předcházíme předpojatosti vůči statu quo.

 02-11

Kde se utváří budoucnost

Autonomous Factory Lab

V laboratoři Autonomous Factory Lab experimentujeme a zkoušíme inovace, díky nimž se autonomní továrna stává realitou. Spolupracujeme s našimi zákazníky a partnery na rozvoji nápadů a jejich přeměně na skutečná řešení. Umožňujeme například systémům generovat vlastní optimální výrobní tok pomocí algoritmů založených na umělé inteligenci. Navštivte nás a otestujte výrobní systémy zítřka!

02-12
AI Lab

Jak objevujete a ověřujete příležitosti v oblasti průmyslové umělé inteligence? V AI Lab vám ukážeme, jak na to! 250 myšlenkových lídrů a odborníků na umělou inteligenci a doménu, kteří žijí skutečně digitální inovační kulturou, je každý den průkopníkem nových způsobů práce. S tímto pozadím vás provedeme procesem hledání vlastního USP založeného na AI.

 02-13
The Open Space Lab

V návštěvnickém centru THE IMPULSE v Ambergu vám neukážeme jen ty nejlepší koncepty pro digitalizaci a automatizaci vaší výroby – s Open Space Lab nabízíme také místo, kde společně s univerzitami, studenty, externími partnery a vámi pracujeme na vývoji řešení pro hlavní výzvy automatizace!

 02-14
Creativity Lab

Kreativita: To je věc, ze které jsou inovace vyrobeny. Naší vizí je pomáhat společnostem stát se kreativními tahouny. V laboratoři kreativity pracujeme s osvědčenými, vědecky podloženými přístupy, abychom vás podpořili při rozvoji vaší vlastní kreativní kultury a hledání okamžitých řešení pro vaše výzvy.

 02-15
Oživujeme spolupráci

Všichni mluví o spolupráci a spoluvytváření. Pro nás to nejsou jen slova. Každý den úzce spolupracujeme se zákazníky, partnery, studenty a výzkumnými pracovníky. Zde je několik příkladů, jak vypadá spolupráce ve společnosti Siemens a se společností Siemens.

Úvod / Přidaná hodnota / Jeden zdroj / Průmyslový Edge computing / Umělá inteligence a rozšířená realita / Kde se vytváří budoucnost / Mobilní komunikace v průmyslu (5G) / Aditivní výroba /  Dokumenty

Mobilní komunikace v průmyslu (5G)

Průmyslová síť 5G změní způsoby našeho rozhodování, výroby produktů a údržby zařízení. Bezkonkurenční spolehlivost, velice krátké prodlevy a komplexní IIOT konektivita průmyslové síťě páté generace otevírají cestu k revolučním aplikacím v průmyslu.

Průmyslové 5G změní způsob, jakým se rozhodujeme, vyrábíme produkty a udržujeme továrny. Jsme hnací silou tohoto vývoje založeného na průmyslovém ekosystému 5G – sestávajícím ze soukromé infrastruktury 5G, koncových zařízení a reálných aplikací. Průmyslové 5G bude klíčovým prvkem flexibilních a efektivních konceptů založených na IIoT pro továrny a intralogistiku.
03-00
 Průmyslové 5G. Co potřebujete vědět. 
Jaký je smysl průmyslového 5G?

Spolehlivé bezdrátové připojení 5G umožňuje rychlé a spolehlivé výrobní a intralogistické procesy s plnou flexibilitou. Mezi klíčové faktory patří velmi nízká latence a vysoká spolehlivost. To umožňuje přenos dat mezi mobilními účastníky, jako jsou AGV, během milisekund. Jako průmyslový uživatel byste se měli spolehnout na soukromou síť 5G. Pak máte kontrolu nad svým vlastním soukromím dat a můžete nakonfigurovat síť tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.

 03-01
 Průmyslové 5G @ infrastruktura
Reference: Vlastní průmyslová 5G síť v soutěži Továrna roku

Ve společnosti Manufacturing Karlsruhe (MF-K), továrně roku 2021 a špičkovém výrobci více než 24 000 variant produktů, již v intralogistice používáme soukromou průmyslovou síť 5G "vyrobenou společností Siemens" – v reálném prostředí, které neumožňuje žádné kompromisy, pokud jde o produktivitu a kvalitu.

 
Vlastbí průmyslová 5G infrastruktura
 
Ať už se jedná o složitou výrobu, zpracovatelský průmysl nebo veřejné služby – průmyslová bezdrátová komunikační technologie 5G a soukromé sítě 5G budou hrát důležitou roli v průmyslu zítřka. Naši odborníci na průmyslové 5G Jasmin Heller-Gambel a Sander Rotmensen představují kompaktní soukromou průmyslovou 5G infrastrukturu od společnosti Siemens.
 
Bezpečný vzdálený přístup prostřednictvím veřejné sítě 5G

Od roku 1970 se mobilní bezdrátové sítě těší obrovskému nárůstu výkonu s každou novou generací. V současné době se zavádí 5. generace standardu mobilních komunikací (5G): 5G se zdá být předurčeno pro použití v průmyslových aplikacích.

Článek (anglicky)

 03-04
Průmyslový 5G router

Klíčové prostředky pro průmyslové sítě 5G jsou zde: Mobilní průmyslové 5G routery SCALANCE MUM853-1 a SCALANCE MUM856-1 vám nabízejí vysoký výkon pro novou generaci bezdrátového připojení. Objevte všechny funkce a výhody našich inovativních 5G routerů – a začněte na cestě do světa průmyslových 5G.

Další informace (anglicky)

 03-05
Nahoru
Průmyslové 5G. Často kladené otázky.
 Vývoj a zavádění něčeho nového vždy vede k mnoha otázkám, a to ještě před dokončením. A stejné je to i pro průmyslové 5G. Proto pro vás odborníci sestavili tyto odpovědi na některé často kladené otázky.
 Jaké jsou výhody 5G?

Existují tři hlavní výhody s 5G:
1. Rychlosti 10-20krát rychlejší než s 4G – tento scénář se nazývá rozšířené mobilní širokopásmové připojení (eMBB)
2. Nejvyšší spolehlivost s nejnižšími garantovanými latencemi pod 10 ms s velmi spolehlivou komunikací s nízkou latencí (URRLC)
3. Na kilometr čtvereční lze připojit až 1 milion zařízení díky masivní komunikaci typu stroje (mMTC)

Nebudete však moci plně využívat všechny tyto výhody současně v jedné síti. V závislosti na vašich požadavcích jsou vyžadovány různé priority:
- Například maximální přenosové rychlosti vyžadují kompromisy v oblasti latencí.
- Zaměření na nejnižší možné latence znamená kompromis v rychlosti přenosu dat nebo počtu připojených účastníků.
- Zatímco spotřebitelské aplikace potřebují především vysoké přenosové rychlosti, spolehlivost a velmi nízká latence jsou nejdůležitějšími faktory v průmyslovém prostředí. Proto se průmysloví zákazníci při nastavování svých 5G sítí rozhodnou pro jiné zaměření. Vzhledem k těmto různým zaměřením existují dva různé profily poptávky – veřejný vs. průmyslový.

 03-06
Jaký je rozdíl mezi veřejnými a soukromými sítěmi 5G?

Veřejné sítě 5G
Veřejné sítě 5G jsou provozovány operátory mobilních sítí a zpřístupňují 5G v daném regionu - stejně jako mobilní bezdrátové sítě, které máme dnes.  Hlavním cílem operátorů typických mobilních bezdrátových sítí je zajistit dostatečnou šířku pásma pro co nejvíce uživatelů, například aby mohli streamovat filmy v rozlišení 4K na cestách.

Soukromé sítě 5G
Soukromá/lokální síť 5G je provozována uživatelem, např. průmyslovým podnikem. Může být přizpůsoben tak, aby vyhovoval specifickým potřebám – například s vyšším zaměřením na nízkou latenci a vysokou dostupnost. Uživatelé mají také kontrolu nad svým vlastním soukromím dat. V samosprávné síti zůstávají data ve společnosti a společnost rozhoduje, která data budou kde zpracována.

Spektrum pro privátní sítě 5G
Společnosti vyžadují, aby spektrum využívalo soukromé sítě. V Německu jsou pro tento účel k dispozici šířky pásma od 3.7 do 3.8 GHz. Po podání žádosti Federální agentuře pro sítě (BNetzA) může být toto spektrum pronajato za přijatelnou cenu a využíváno výhradně ve vlastních prostorách společnosti. Například poplatky za sídlo Siemens v Norimberku budou činit o něco více než 7 000 eur během desetiletého období.

 03-07
Jaký je rozdíl mezi nesamostatnými a samostatnými 5G sítěmi?

Nesamostatné sítě (non-Standalone)
U nesamostatných sítí 5G se část sítě 4G používá pro správu zařízení. Spektrum a technologie 5G se používají pouze k přenosu dat aplikací.

Samostatné sítě (Standalone)
V samostatné síti 5G jsou pomocí 5G přenášena jak data aplikací, tak data správy sítě. Samostatné sítě 5G nejsou v současné době na globální úrovni dosud k dispozici. Bude trvat několik let, než budou tyto čistě 5G sítě dostupné ve velkém počtu.

 
 03-08
 03-09
Co dělá 5G "průmyslovým" 5G?

Průmyslové 5G ...
... je 5G komunikace, která splňuje požadavky průmyslových aplikací.
... je založen na verzi 16 (nebo novější) bezdrátového standardu*, který podporuje scénář URLLC.
... Běží na hardwaru navrženém pro průmyslová prostředí, která se liší od spotřebitelských aplikací.
... je provozován v lokální privátní síti a podporuje průmyslové protokoly (OPC UA, PROFINET, Safety, atd.).
V závislosti na aplikaci nemusí být splněny všechny čtyři tyto aspekty. Pro vzdálený přístup prostřednictvím mobilních bezdrátových sítí 5G není například Release 16 nebo místní privátní síť nezbytná. Aby však bylo možné provozovat mobilního robota, musí být pokryty všechny čtyři aspekty.

* Standard je generován 3GPP (3rd Generation Partnership Project), seskupením organizací zabývajících se standardizací mobilních telekomunikací. Více informací na  www.3gpp.org (anglicky)

 
Které průmyslové aplikace budou těžit z 5G?

Aplikace Průmyslu 4.0
Mnoho zemí se již těší vysoké úrovni průmyslové automatizace. Průmyslové společnosti však musí neustále zlepšovat své procesy a nacházet inovativní způsoby, jak je posouvat vpřed, aby zůstaly konkurenceschopné a byly schopny rychle reagovat na změněné požadavky trhu. Nové aplikace, jako jsou průmyslové okraje, autonomní stroje, intralogistika a aplikace rozšířené reality pro servisní techniky, slibují v této oblasti velký potenciál. Všechny jsou závislé na extrémně spolehlivé bezdrátové širokopásmové komunikaci s nejnižší možnou latencí.

Mimořádně spolehlivá konektivita a maximální šířka pásma
Díky spolehlivému, výkonnému širokopásmovému přenosu a velmi nízkým latencím je průmyslové 5G odpovědí na potřebu end-to-end bezdrátových sítí výroby, údržby a logistiky, což zajišťuje výrazné zlepšení efektivity a větší flexibilitu v průmyslové přidané hodnotě.

 
Autonomní logistika

Průmyslové 5G nabízí spolehlivý přenos dat s nízkou latencí, například pro provoz automaticky řízených systémů vozidel (AGV) v intralogistice.

 03-10

Asistovaná práce

Průmyslová síť 5G poskytuje dostatečnou šířku pásma pro rychlý přenos velkých objemů dat pro aplikace rozšířené reality v průmyslovém prostředí, například pro podporu servisních techniků s dalšími audiovizuálními informacemi pro servis a údržbu.

 03-11

Mobilní zařízení

Průmyslové 5G poskytuje nezbytnou konektivitu pro rostoucí počet systémových komponent schopných komunikace a mobilních zařízení, jako jsou průmyslové tablety, terénní PG, RFID skenery atd.

 03-12

Průmyslový náskok

Průmyslová síť 5G zajišťuje spolehlivou konektivitu a vysokou šířku pásma potřebnou pro plynulou výměnu dat mezi výstupem a cloudem.

 03-13

Nahoru

 Průmyslové 5G - možnost nových aplikací 
  

Spolupráce pro budoucnost – 5G aliance pro propojená odvětví a automatizaci

Jak může výrobní a zpracovatelský průmysl trvale těžit z nového komunikačního standardu 5G? A co je potřeba, aby 5G splňovalo vysoké požadavky průmyslu? Globální iniciativa 5G-ACIA byla založena na začátku roku 2018 s ohledem na tyto výzvy. Jako člen této iniciativy řídí Siemens budoucnost průmyslu – ve spolupráci s dalšími známými společnostmi z automatizačního a výrobního průmyslu a předními organizacemi v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Přejít na webové stránky 5G-ACIA

 03-15
Webináře na vyžádání

Digitální konektivita s 5G – Kam směřuje cesta?

Je jen otázkou času, kdy se 5G v tomto odvětví zavede. Je však 5G připraveno pro průmysl? A je průmysl připraven na 5G? Jaké jsou případy použití 5G? Tyto a mnohé další otázky týkající se "Digitální konektivity s 5G" jsou zodpovězeny v panelové diskusi s řečníky z Fraunhoferova institutu, BASF a Siemens.

Odkaz (anglicky)

 03-16

Jaké výhody přinese průmyslové 5G průmyslovým úrovním?
5G změní způsob, jakým se rozhodujeme, vyrábíme produkty, udržujeme továrny a infrastrukturu. V tomto webináři se mimo jiné dozvíte, jak vysoké přenosové rychlosti, ultra nízké latence a spolehlivý a výkonný širokopásmový přenos mohou umožnit významné zvýšení efektivity a flexibility při vytváření průmyslových hodnot.

Odkaz (anlicky)

 03-17

Úvod / Přidaná hodnota / Jeden zdroj / Průmyslový Edge computing / Umělá inteligence a rozšířená realita / Kde se vytváří budoucnost / Mobilní komunikace v průmyslu (5G) / Aditivní výroba /  Dokumenty

Aditivní výroba

 Aditivní výroba revolučním způsobem mění průmyslovou výrobu. Siemens je jediná společnost na světě, která nabízí integrovaná softwarová a automatizační řešení pro průmysl.  04-00
Aditivní výroba v průmyslovém použití

Přednosti: Jak přepracovat produkty? Jak můžete zlepšit aditivní výrobu? Jak transformovat výzkum a vývoj do správného obchodního modelu? Zjistěte od našich odborníků více o integrovaném designu, datovém a procesním řetězci pro urychlení industrializace aditivní výroby.

 
Digitální dvojče umožňuje revoluci v protetice

Unlimited Tomorrow využívá digitální dvojče k vytvoření špičkových protetických paží

Více (anglicky)

 04-01
Průmyslová 3D tiskárna s digitálním dvojčetem

Společnost Ingersoll Machine Tools navrhla pomocí SINUMERIK ONE svou obří průmyslovou 3D tiskárnu MasterPrint™, největší zařízení na světě, které tiskne z termoplastů. Velké díly jsou vytištěny a poté opracovány do konečného tvaru stejným strojem.

Více (anglicky)

 04-02
Brýle na míru s 3D tiskem

You Mawo a Additive Scale vylepšili své podnikání s 3D tištěnými brýlemi

Více (anglicky)

 04-03
Nová koncepce produktů s digitálním dvojčetem produktu

Aditivní výroba vám dává svobodu vytvářet formy, které by bylo nemožné vyrobit pomocí konvenčních výrobních metod.

 04-04
Nové pojetí výroby s digitálním dvojčetem výroby a výkonu

Aditivní výroba optimalizuje výrobní proces, nastavení a konfiguraci.

 04-05
Přehodnoťte svépodnikání

Aditivní výroba umožňuje flexibilní, rychlou a efektivní výrobu. Proces je ideální pro zakázkovou výrobu až po kusové série.

 04-06
Vytvořte udržitelnou konkurenční výhodu

Výrobci strojů i výrobků jsou v přechodné fázi mezi prototypovou a malosériovou výrobou na jednotlivých strojích na jedné straně a plně industrializovanou sériovou výrobou na straně druhé. Základními faktory jsou zde produktivita, stabilita procesů, komplexní datové řetězce, rychlost, kvalita a zabezpečení IT.

Naše sada Digital Enterprise Suite nabízí komplexní řešení pro aditivní výrobu. Pouze holistický přístup, který zahrne celý hodnotový řetězec, povede k udržitelné konkurenceschopnosti. Po celém světě se pro průmyslové aplikace používá mnoho strojů pro aditivní výrobu. S 55 stroji je Siemens průkopníkem jak ve výrobě, tak jako poskytovatel služeb.

  04-07
 Digital Enterprise Suite od společnosti Siemens je založen na:
  • Siemens Digital Industries Softwarová řešení, včetně NX™, integrovaného řešení CAD/CAM/CAE
  • Portfolio řešení Simcenter™, robustní simulační a testovací program
  • Teamcenter®, systém řízení životního cyklu digitálních produktů
  • SIMATIC IT a SIMATIC WinCC, dva produkty z portfolia Siemens Manufacturing Operations Management (MOM) pro výrobu
  • Insights Hub, cloudový otevřený operační systém IoT
Nahoru
  Naše softwarové a automatizační produkty a služby pro komplexní proces
Softwarová řešení

Kompletní komplexní řešení NX for Additive Manufacturing umožňuje komplexní procesní řetězec i pro složité tiskové procesy. Výsledkem jsou vysoce kvalitní, sériově vyráběné výrobky na strojích aditivní výroby.

  04-08
Softwarová řešení

Kompletní komplexní řešení NX for Additive Manufacturing umožňuje komplexní procesní řetězec i pro složité tiskové procesy. Výsledkem jsou vysoce kvalitní, sériově vyráběné výrobky na strojích aditivní výroby.Automatizační řešení pro výrobu
Automatizujte a spouštějte výrobní procesy pomocí přizpůsobeného řízení výrobních operací (MOM) a zcela integrované automatizace (TIA).
Naše automatizační systémy SIMATIC, SINUMERIK a SIMOTION řeší všechny současné procesy:
- Fúze práškového lože - Tryskání
pojiva - Vytlačování materiálu
- Směrované ukládání energie

Centra aditivní výroby

AM Hubs jsou místní Experience centra a platformy pro výměnu znalostí. V těchto centrech s námi mohou naši zákazníci spolupracovat na vývoji průmyslových případů použití, strojů nebo jiných technologických pokroků pro aditivní svět zítřka. Tyto rozbočovače slouží také jako demonstrační prostory pro naše bezproblémové portfolio aditivní výroby od softwaru CAD, CAM a CAE až po průmyslové automatizační technologie a služby s přidanou hodnotou.

Aditivní výroba – jedná se o přepracování produktů pomocí špičkových návrhových a simulačních nástrojů, zvýšení produktivity v dílně nebo dokonce přehodnocení obchodních modelů. Ekosystém značky Siemens má v této technologii jedinečné postavení – je předním výrobcem a předním dodavatelem pro průmyslový trh aditivní výroby.

Centra aditivní výroby jsou rozmístěna po celém světě a každá z nich má odlišné technologické zaměření a zároveň je holistickým vstupním bodem do průmyslové aditivní výroby pro místní zákaznickou a akademickou základnu. Spolu s digitálními demonstračními nástroji a nástroji pro spolupráci může být obsah v centrech také zobrazen virtuálně, ale návštěvy na místě jsou stále jasným doporučením, abyste si vyzkoušeli aplikovanou aditivní výrobu a inspirovali se.

 04-10

Úvod / Přidaná hodnota / Jeden zdroj / Průmyslový Edge computing / Umělá inteligence a rozšířená realita / Kde se vytváří budoucnost / Mobilní komunikace v průmyslu (5G) / Aditivní výroba /  Dokumenty

Dokumety

Kvalita výrobků

Moderní výrobci hledají nové způsoby, jak uspokojit požadavky a složitost na dnešních trzích. Tento dokument představuje, jak mohou výrobci řešit problémy s kvalitou výrobků pomocí nejnovějších pokroků v oblasti počítačového vidění.

Odkaz (anglicky)

02-16
Automatizace výroby

Automatizace továren způsobila revoluci ve výrobě – a stále probíhá. Ve společnosti Siemens neustále přetváříme průmyslovou automatizaci ve prospěch našich zákazníků. Naše postřehy najdete v tomto dokumentu.

Odkaz (anglicky)

 02-17
IT technologie

Nové IT technologie utvářejí budoucnost automatizace. Umělá inteligence, prediktivní zdatnost a další schopnosti jsou rozhodující pro společnosti, které chtějí zůstat konkurenceschopné. Přečtěte si náš výhled na jejich dopad na průmysl.

Odkaz (anglicky)

 02-18
Rozšířená realita

Když rozšířená realita dorazila do dílny, průmysl se na ni díval skepticky a považoval ji za pěkný marketingový trik. Má však reálný potenciál? Tato analýza společnosti Frost & Sullivan poskytuje odpověď.

Odkaz (anglicky)

 02-19

Úvod / Přidaná hodnota / Jeden zdroj / Průmyslový Edge computing / Umělá inteligence a rozšířená realita / Kde se vytváří budoucnost / Mobilní komunikace v průmyslu (5G) / Aditivní výroba /  Dokumenty