Slider

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

Dotace na školení CAD/CAM POVEZ II

Firma Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o. poskytuje od r. 2014 následující akreditované kurzy schválené MŠMT:

  • Konstruktér CAD (se zaměřením na Solid Edge)
  • Konstruktér CAD (se zaměřením na NX)
  • Programátor CNC strojů (se zaměřením na NX CAM)

Získejte dotaci na akreditované kurzy i neakreditované školení přes dotační program POVEZ II pro Vaše pracovníky!

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou.

Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Dotační program proplácí 85% nákladů na školení a také příspěvek na úhradu mzdových nákladů po dobu školení. O dotaci mohou zažádat podniky, OSVČ a neziskové organizace bez rozdílu velikosti, oblasti podnikání či stáří.

Předpokládaná doba trvání tohoto projektu je do 1. 10. 2023 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme s přípravou a podáním žádosti.