NX CAD

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

NX CAD

Úvod  Hlavní funkce  Videa

Úvod

NX je 2D a 3D CAD počítačový program od společnosti Siemens, který zjednodušuje a urychluje proces vývoje produktu. NX CAD zajišťuje všechna stadia vývoje výrobku od jeho návrhu až po výrobu. NX vám pomocí komplexního 3D návrhu výrobku umožňuje přinést větší inovaci spolu s navýšením kvality spolu se snížením nákladů.

Úvod  Hlavní funkce  Videa

Hlavní funkce

Integrovaný průmyslový design

Pomocí pokročilých nástrojů modelování volných ploch, analýzy tvaru, renderování a vizualizace, umožňuje NX nahradit jednoúčelové systémy průmyslového designu a nabízí možnost plné integrace designu s kontrukcí, simulací a výrobou. Modelování pomocí volných ploch vám v NX dává nástroj k rychlému a flexibilnímu prozkoumání alternativních koncepcí. Univerzální plně integrovaná sada nástrojů umožňuje kombinovat modelování 2D, 3D, křivek, povrchů a těles, parametrické a synchronní modelování pro rychlé a snadné vytváření a úpravu tvarů. Zároveň můžete snadno modelovat pomocí základních tvarů nebo použít nástroje reverzního inženýrství k vytvoření koncepčních modelů z fyzických objektů. Nástroje analýzy a vyhodnocení tvaru pomáhají v NX zajistit integritu, kvalitu a vyrobitelnost vašich návrhů.

Elektromechanický design

NX integruje návrhy a procesy vývoje mechaniky, elektroniky a elektra do uceleného řešení pro návrh elektromechanického výrobku. Od návrhu desky plošných spojů po návrh mechanických dílů, elektrického zapojení či kabelových svazků vám NX poskytuje nástroje pro podporu spolupráce mezi disciplínami. Konstruktéři mechaniky, elektro a programátoři řidících systémů mohou použít souběžný proces k odevzdání špičkových výrobků. K optimalizaci vlastností výrobků obsahuje NX simulační řešení, která pomáhají odhalit všechny hlavní příčiny elektromechanických vad výrobků.

Výkresy a dokumentace

NX obsahuje výkonné nástroje pro tvorbu 2D dokumentace, od výkresu přes layouty až po tvorbu poznámek a výrobních informací. Díky NX můžete rychle a efektivně vytvářet 2D layouty či technické výkresy pomocí vysoce výkonných nástrojů, které jsou optimalizované pro 2D a hybridní 2D/3D pracovní postupy. Vestavěné standardy pro tvorbu výkresové dokumentace zajistí, že vaše výkresy vyhoví národním a mezinárodním normám technického kreslení. S NX můžete také plně dokumentovat své návrhy přímo na 3D CAD modelech. Tyto informace můžete poté promítnout do svých výkresů či je můžete rovnou použít pro ověření, při obrábění či v dalších navazujících aplikacích.

Vizuální analýza a ověření

Pomocí nástrojů pro ověření návrhu a vizuální analýzu výrobku můžete v NX rychle získávat informace, kontrolovat, zda je návrh ve shodě s požadavky, a činit tak lépe informvaná rozhodnutí. NX umožňuje zobrazit na 3D návrhu důležité výrobní, obchodní či projektové informace o výrobku. Na základě vizuálního reportu můžete okamžitě odpovědět na dotazy ohledně stavu projektu, konstrukčních změn, odpovědností v týmu, řešení sporných bodů či problémů, nákladů, dodavatelů a dalších atributů. Automatizovaná kontrola v NX umožňuje u vašich návrhů nepřetržité sledování dodržování norem a požadavků. NX tak pomáhá zajistit kvalitu výrobku, eliminovat chyby a optimalizovat návrh vůči požadavkům a vyrobitelnosti.

Videa