NX CAD

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

NX CAD

Úvod / Hlavní funkce / Licenční tokeny / NX X online / Mold Connect / Přídavné moduly / Videa


Úvod

NX je 2D a 3D CAD počítačový program od společnosti Siemens, který zjednodušuje a urychluje proces vývoje produktu. NX CAD zajišťuje všechna stadia vývoje výrobku od jeho návrhu až po výrobu. NX vám pomocí komplexního 3D návrhu výrobku umožňuje přinést větší inovaci spolu s navýšením kvality spolu se snížením nákladů.

 

Úvod Hlavní funkce / Licenční tokeny / NX X online / Mold Connect / Přídavné moduly / Videa

 

Hlavní funkce

Integrovaný průmyslový design
Pomocí pokročilých nástrojů modelování volných ploch, analýzy tvaru, renderování a vizualizace, umožňuje NX nahradit jednoúčelové systémy průmyslového designu a nabízí možnost plné integrace designu s kontrukcí, simulací a výrobou. Modelování pomocí volných ploch vám v NX dává nástroj k rychlému a flexibilnímu prozkoumání alternativních koncepcí. Univerzální plně integrovaná sada nástrojů umožňuje kombinovat modelování 2D, 3D, křivek, povrchů a těles, parametrické a synchronní modelování pro rychlé a snadné vytváření a úpravu tvarů. Zároveň můžete snadno modelovat pomocí základních tvarů nebo použít nástroje reverzního inženýrství k vytvoření koncepčních modelů z fyzických objektů. Nástroje analýzy a vyhodnocení tvaru pomáhají v NX zajistit integritu, kvalitu a vyrobitelnost vašich návrhů.
Elektromechanický design
NX integruje návrhy a procesy vývoje mechaniky, elektroniky a elektra do uceleného řešení pro návrh elektromechanického výrobku. Od návrhu desky plošných spojů po návrh mechanických dílů, elektrického zapojení či kabelových svazků vám NX poskytuje nástroje pro podporu spolupráce mezi disciplínami. Konstruktéři mechaniky, elektro a programátoři řidících systémů mohou použít souběžný proces k odevzdání špičkových výrobků. K optimalizaci vlastností výrobků obsahuje NX simulační řešení, která pomáhají odhalit všechny hlavní příčiny elektromechanických vad výrobků.
Výkresy a dokumentace
NX obsahuje výkonné nástroje pro tvorbu 2D dokumentace, od výkresu přes layouty až po tvorbu poznámek a výrobních informací. Díky NX můžete rychle a efektivně vytvářet 2D layouty či technické výkresy pomocí vysoce výkonných nástrojů, které jsou optimalizované pro 2D a hybridní 2D/3D pracovní postupy. Vestavěné standardy pro tvorbu výkresové dokumentace zajistí, že vaše výkresy vyhoví národním a mezinárodním normám technického kreslení. S NX můžete také plně dokumentovat své návrhy přímo na 3D CAD modelech. Tyto informace můžete poté promítnout do svých výkresů či je můžete rovnou použít pro ověření, při obrábění či v dalších navazujících aplikacích.
Vizuální analýza a ověření
Pomocí nástrojů pro ověření návrhu a vizuální analýzu výrobku můžete v NX rychle získávat informace, kontrolovat, zda je návrh ve shodě s požadavky, a činit tak lépe informvaná rozhodnutí. NX umožňuje zobrazit na 3D návrhu důležité výrobní, obchodní či projektové informace o výrobku. Na základě vizuálního reportu můžete okamžitě odpovědět na dotazy ohledně stavu projektu, konstrukčních změn, odpovědností v týmu, řešení sporných bodů či problémů, nákladů, dodavatelů a dalších atributů. Automatizovaná kontrola v NX umožňuje u vašich návrhů nepřetržité sledování dodržování norem a požadavků. NX tak pomáhá zajistit kvalitu výrobku, eliminovat chyby a optimalizovat návrh vůči požadavkům a vyrobitelnosti.

Úvod / Hlavní funkce / Licenční tokeny / NX X online / Mold Connect / Přídavné moduly / Videa

NX CAD Value-Based licencing

Licencovani
Tokeny NX představují flexibilní a cenově výhodné řešení pro provozování přídavných modulů NX bez nutnosti jednotlivých nákupů.
Využijte licencování tokenů NX pro velmi flexibilní a cenově výhodný způsob provozování téměř jakéhokoli přídavného modulu pro inženýrské produkty NX. Licencování pomocí tokenů vám poskytuje mimořádnou flexibilitu. Tokeny můžete použít k aktivaci libovolného produktu, který je součástí fondu tokenů. To pro vás znamená vyšší úsporu nákladů při příležitostném provozování nejrůznějších aplikací.

Balíček obsahuje buď 50 nebo 100 tokenů NX Value-Based Licensing.

Přístup k 85 aplikacím
Seznam dostupných přídavných modulů a jejich popis, které jsou k dispozici s tokeny NX, naleznete v brožuře Přídavné moduly řady NX Mach.

Úvod / Hlavní funkce / Licenční tokeny / NX X online / Mold Connect / Přídavné moduly / Videa

 

 NX X CAD online

Nx_x

Co je NX X CAD online?
NX X je kompletní předpřipravené cloudové řešení CAD, které poskytuje veškeré možnosti NX. Balíček backendové infrastruktury a spravovaných služeb potřebných k tomu, aby se jednalo o kompletní řešení typu software jako služba (SaaS), které je dostupné online po celém světě.

Využití cloudu
Propojte své distribuované týmy po celé zemi nebo po celém světě. Ať už jste konstruktéři a inženýři pracující z domova, nebo zainteresované strany s více pracovišti, NX X CAD online vám usnadní přístup k datům a zajistí, že zůstanou centralizovaná a bezpečná.

NX X CAD nikdy neopustí cloudové prostředí vaší společnosti. Díky tomu je vaše duševní vlastnictví (IP) v bezpečí a všechny zúčastněné strany pracují na společné, bezpečné platformě.

Zvýšení bezpečnosti
Zabezpečte svá data tím, že je nikdy nenecháte opustit cloudové prostředí. Vzdálení pracovníci přistupují k datům zevnitř prostředí NX X, což eliminuje nutnost přenášet soubory e-mailem, mít weby pro sdílení souborů nebo používat vyměnitelná zařízení. Díky bezpečnějším projektovým datům můžete snadněji spolupracovat napříč týmy a zároveň zachovat integritu dat a ochranu IP - data zpřístupníte pouze schváleným pracovníkům.

Snížení režijních nákladů na IT
Snižte náklady na vlastnictví informačních technologií (IT) pomocí plně spravovaného řešení. NX X vás zbaví nutnosti spravovat IT infrastrukturu. Siemens Cloud Services spravuje celé prostředí, včetně instalace softwaru, aktualizací a zálohování dat. Díky snížení celkových nákladů na vlastnictví se můžete soustředit na inovace inženýrských projektů a udržení konkurenční výhody.

Pracujte odkudkoli
Získejte přístup k plnému výkonu NX na jakémkoli zařízení. Pro mnohé je nutná práce na dálku nebo v distribuovaných týmech. Při použití NX X není třeba vzdáleně instalovat software ani spravovat licence. Vzdálené týmy mohou používat stejné nástroje a data bez zátěže spojené s instalací softwaru, aktualizacemi a náklady na hardware na úrovni uživatelů, což snižuje režijní náklady a zvyšuje hodnotu.

Klíčové vlastnosti
NX X je plně spravované řešení SaaS, které poskytuje osvědčené postupy pro instalaci a nastavení. Předpřipravené řešení obsahuje:
licenci softwaru NX
hostované cloudové služby společnosti Siemens
certifikovaný školící kurz Siemens Xcelerator Academy.
Výkonný předkonfigurovaný server a služby GPU (grafické procesory).


Úvod / Hlavní funkce / Licenční tokeny / NX X online / Mold Connect / Přídavné moduly / Videa

NX Mold Connect

Mold

Automatizujte proces vstřikování
NX Mold Connect umožňuje nástrojárnám bezproblémově spolupracovat se zákazníky OEM na jednom centrálním místě na vstřikovaných dílech. Díky aplikaci NX Mold Connect mohou nástrojárny zlepšit kótování a přesnost pracovních postupů, zatímco OEM mohou lépe předvídat své náklady před předložením RFQ.

Spolupráce mezi OEM a nástrojárnou
Sdílejte s uživateli projekty výroby forem a předkládejte požadavky na cenovou nabídku (RFQ) více nástrojárnám prostřednictvím aplikace. Umožněte jim prohlížet, stahovat nebo mít plný přístup k souborům projektu a komunikovat prostřednictvím zpráv v aplikaci s dotazy, doporučeními nebo připomínkami. Tento bezproblémový proces eliminuje potřebu dalších různých komunikačních snah a manuálních metod přenosu souborů a umožňuje uživatelům snadno sledovat stav jejich projektu v průběhu celého procesu.

Návrh dílů forem pro výrobu
Provádějte validaci návrhu dílu formy pomocí analýzy návrhu pro výrobu (DFM) geometrie dílu, tloušťky stěn, plnění formy a vlastností dílu pouhým kliknutím. Tímto postupem v rané fázi vývoje výrobku snížíte potřebu přepracování a plýtvání materiálem.

Odhad konečných nákladů na vstřikovaný díl
Vytvářejte přesnější odhady nákladů rychleji díky automatizaci kalkulace nákladů na nástroje NX Mold Connect. Nástrojárny mohou zadávat náklady na práci, díly a materiál. Aplikace identifikuje prvky, jako jsou žebra, podříznutí, otvory a další, které jsou pak zahrnuty do kusovníku. Tato kombinace oceňování a rozpoznávání prvků vytváří automatizovanou a přesnou cenovou nabídku formy.

Interoperabilita s NX
Synchronizujte soubory z počítače do cloudu a zajistěte, aby nástrojárny a výrobci OEM pracovali s nejaktuálnějšími daty. Používání aktuálních dat pro rozpoznávání prvků a automatické kalkulace nákladů na nástroje poskytuje nejpřesnější odhad nákladů na vstřikovaný díl.


Úvod
 / Hlavní funkce / Licenční tokeny / NX X online / Mold Connect / Přídavné moduly / Videa

NX přídavné moduly

Jádro Možnost licencování tokeny    Mechanická konstrukce  Možnost licencování tokeny
NX STEP AP242 translator  Ano    Industriální design 
NX CATIA V4 translator  Ano
   NX Render Ano
NX CATIA V5 translator  Ano    NX Realize Shape Ano
NX Creo Translator      NX Draw Shape Ano
NX ACIS Translator  Ano     
NX Translator for IFC  Ano    Produktový design
NX Command Prediction  Ano     NX Show/Hide Similar  Ne
NX Smart Selection Ne    NX Layout Ne
NX Select Similar Faces Ano    NX WAVE Control  Ano
NX Voice – Command Assistant  Ano    NX Assembly Path Planning  Ano
NX Viewer  Ano    NX Lattice Structures Design  Ne
NX DMU and Markup  Ano    NX Structure Designer  Ano
NX DMU and Markup Add-on for NX Viewer Ano    NX Platform Design  Ano
NX Virtual Reality Review  Ne    NX Topology Optimizer  Ano
NX Virtual Reality Collaborate  Ne    NX Design Space Explorer  Ano
NX Extended Reality  Ano    NX Advanced Sheet Metal   Ano
NX Appearance Management  Ano    NX Fabric Flattener   Ano
NX Appearance Management for Managed User  Ano    NX Weld Assistant   Ano
NX Multi-user Design Notification  Ano    NX Drawing Automation for NX   Ano
      NX Physical Architecture Diagram Author   Ano
 Zpracování    NX Physical Architecture Diagram Viewer   Ano
Přípravky, nástroje    NX Physical Parameter Management Author   Ano
 NX Mold Wizard  Ano    NX Physical Parameter Management Viewer  Ano
NX Feature2Cost – Stamping   Ne    NX Reference Point Cloud View   Ne
 NX Feature2Cost – Mold  Ne   NX Join  Ano
  NX Flow Blend   Ne     NX OmniFree Transformer  Ne
 NX Electrode Design   Ano    NX OmniMesh Transformer  Ne
NX Progressive Die Wizard   Ano    NX Advanced Convergent Modeling   Ano
 NX Die Structure Design  Ano    NX Implicit Modeling  Ano
 NX Die Engineering   Ano    NX Advanced Assemblies Ano
 NX Molded Part Validation  Ano    NX Design for Additive Manufacturing   Ano
  NX Conformal Cooling Channel Design   Ano      
     Základní definice modelu

Specifické průmyslové aplikace

  NX Product and Manufacturing Information  Ano
 NX General Packaging  Ano    NX Model-based Definition   Ano
 NX Vehicle Design and Validation  Ne    NX PMI Effectivity   Ano
 NX Vehicle Design Advanced Validation   Ne    NX Staged Models   Ano
 Fibersim   Ano    NX Technical Data Package  Ne
 Mastertrim   Ano    NX Coatings Ano
 NX Aerospace Design  Ano     
 NX Ship Structure Basic Design   Ano   Opětovné využití znalostí
 NX Ship Structure Detail Design  Ano   NX Algorithmic Modeling  Ano
 SNX Ship Structure PMI Creation Ne   NX Product Template Studio Author Ne
 NX Ship Structure Manufacturing Preparation   Ano    NX Product Template Studio Consumer  Ano
 NX Ship Manufacturing Super Plate   Ano    NX Open Toolkits Author  Ne
 NX Ship Drafting   Ano    NX Open for .NET Author  Ne
 NX Ship General Arrangement Design  Ano    NX Open Python Author   Ne 
 NX Issue Management   Ne    NX Open Dialog Designers   Ne 
 NX Rules-based Structure Welding   Ano    NX Open GRIP Author   Ne 
      NX Integration to Geolus Ano 
  Automatizace     
 NX Mechatronics Concept Designer Ano   Kontrola návrhu
 NX MCD Player Ano    NX Human Modeling    Ano
      NX Human Modeling Posture Prediction  Ano
  Průmyslový design    NX Motion   Ne
 NX Line Designer Ne    NX Animation Designer Ano
      Simcenter FLOEFD for NX Ne
  Elektrické rozvody    NX EasyFill Analysis  Ne
  Elektrické systémy    NX EasyFill Analysis – Advanced Ne
 NX Routing Cablin Ano    NX Check-Mate Runtime   Ano
 NX Cable Router Ano    NX Check-Mate Author   Ne
 NX Routing Harnes Ano    NX DFMPro   Ne
      NX VDA 4955 Checker  Ano
  PCB systémy    NX HD3D Visual Reporting   Ano
 NX PCB Exchange Ne    NX One-step Formability Analysis   Ano
 NX PCB Exchange for Xpedition Ne    NX Mold Cooling   Ne
 NX PCB Exchange for Zuken Ne    NX Forming  Ne
 NX Flexible PCB Ano   NX Forming SMP Ne
       
      Potrubní systémy
      NX Diagramming  Ano
      NX Routing Base   Ano
      NX Routing Piping and Tubing   Ano
      NX Routing HVAC   Ano 
      NX Piping Fabrication Drawings and PMI   Ne
      NX Penetration Managemen Ano

Úvod / Hlavní funkce / Licenční tokeny / NX X online / Mold Connect / Přídavné moduly / Videa

Videa

 Novinky v NX | červen 2023 | Premiéra na YouTube
 Nahoru
  Nahoru
 Vítejte v NX Mold Connect
  Nahoru
Siemens NX Mold Connect Přehled
  Nahoru
NX Mold Connect | Zjednodušení procesu RFQ
     
  Nahoru
NX Mold Connect | Spolupracujte při vytváření
  Nahoru
  Nahoru

Další videa

 
Nahoru