Interoperabilita systému NX CAD

Interoperabilita systému NX CAD

Interoperabilita systému NX CAD

Využijte náš flexibilní, otevřený ekosystém, který používá standardní jádro Parasolid. NX podporuje mnoho standardních formátů pro výměnu dat a integraci s Teamcenter a chrání vaše investice do dat.

Odkaz na ebook (anglicky)

Odkaz na video (anglicky)
5-01 Popis

 Technologie Master modelu

Zvyšte svou efektivitu a produktivitu pomocí technologie master modelu. NX poskytuje jednotnou definici modelu dílu – použitelnou od návrhu a optimalizace modelu dílu až po simulaci, NC programování a CNC obrábění a kontrolu kvality. Pokud například upravíte model v jednom souboru, geometrie se aktualizuje v původním náčrtu 3D modelu a modelu použitém v simulaci, což zajistí, že vždy pracujete na aktuální
  verzi modelu.5-02
 Konverze a migrace

Konvertujte různé formáty CAD pomocí výměny dat typu point-to-point. Formáty konverze zahrnují STEP, IGES, JT, DXF, DWG, OBJ, 3D PDF, IFC, 3MF a STL. Podporujeme také specifické překladače point-to-point pro Catia v5, Catia v4, Creo, SolidWorks, Revit, ACIS, Navisworks, Aveva a Inventor.

 5-03
 Otevřený systém NX

Vytvářejte nové aplikace, přizpůsobujte aplikace konkrétním potřebám a podporujte interoperabilitu pomocí našeho přístupu k otevřeným produktům. Naším závazkem je umožnit výměnu dat generovaných zákazníky mezi systémy prostřednictvím otevřených datových modelů a průmyslových standardů.

 
 Integrace Teamcenter (PDM)

Pracujte s širokou škálou správy produktových dat (PDM) a procesních funkcí Teamcenter v rámci NX.
Poskytuje:
Jediný zdroj informací o produktu pro podporu celého procesu návrhu až po výrobu

Zkrácení doby vývojového cyklu pro distribuované globální týmy a partnery
Vyšší úroveň porozumění a komunikace mezi produktovými týmy v celém dodavatelském řetězci
Méně času stráveného designéry a partnery hledáním správných dat NX
Rychlejší změny produktů a schvalovací procesy umožňující kratší dobu uvedení na trh

 5-04

Nahoru