NX CAM

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

NX CAM

Úvod / Hlavní funkce / Video 

  

Úvod 

Computer-aided manufacturing – CAM (počítačově podporované obrábění) je využívání počítačového CAM software k tvorbě NC programů pro CNC obráběcí stroje. Díky těmto aplikacím, je programátor schopen vytvořit efektivní dráhy obráběcích nástrojů, které snižují celkový strojní čas, čas potřebný k přípravě výroby, zvyšují životnost obráběcích nástrojů a díky kontrole kolizí ve virtuálním prostředí obráběcího stroje, předchází škodám vzniklým chybným zadáním NC programu. NX CAM je součástí špičkového software NX. Systém NX je používán ve všech klíčových průmyslových odvětvích. Obsahuje osvědčené funkce pro obrábění v leteckém a automobilovém průmyslu. Nabízí komplexní řešení pro programování obráběcích strojů. Nabízí osvědčení funkce pro frézování, vrtání,  soustružení, drátové řezání. Ale také pokročilé funkce NX CAM, které jsou obsaženy v jednotlivých modulech.

 Úvod / Hlavní funkce / Video 

 

Hlavní funkce     

Soustružení
Poskytuje kompletní řešení, které je snadné používat k tvorbě jednoduchých soustružnických NC programů na 2osých soustruzích, ale i dostatečně schopné řešit nejtěžší geometrie tvarově složitých obrobků na vícevřetenových, vícekanálových a  multi-revolverových strojích. K tvorbě obráběcích operacích postačí 2D profily obrobků, NX CAM Express však disponuje také automatickým generovaním rotační obrysové kontury ze 3D modelu obrobku.

Soustružení v NX CAM Express nabízí také speciální „Učící režim“ – (Teach Mode), který poskytuje další prvek uživatelského ovládání pro jemné dokončovací práce ve specifických řezných situacích.

2.5osé frézování
Obsahuje sadu předdefinovaných nástrojů pro obrábění rovinných ploch. Obráběcí operace pro hrubování, dokončování, vrtání, obrábění závitů apod. nabízí  mnoho strategií, které je například vhodné využívat i při vysokorychlostním obrábění. Dále umožňují přesně definovat pohyb nástroje v řezných i neřezných oblastech, jako jsou například nájezdy nástroje na řezný pohyb, jeho přejezdy a odjezdy od obrobku. Tím lze snadno docílit efektivní dráhy nástroje.

Nejčastější využití 2.5osého frézování je při obrábění prizmatických součástí, jak na CNC frézkách, tak při indexovaném obrábění na soustružnicko-frézovacích centrech.

3osé frézování
Poskytuje kompletní sadu 3D frézovacích funkcí pro NC programování. Obsahuje jedny z nejčastěji využívaných obráběcích operací určených pro hrubování, inteligentní zbytkové frézování, dokončování rovinných i tvarových ploch ve 3 osách. Své široké uplatnění nachází  v oblasti obrábění forem a razníků. Obráběcí operace nabízí velkou škálu pro řezné i neřezné pohyby nástroje a tím umožňují generovat velice efektivní dráhy nástrojů.

Své uplatnění obráběcí operace 3osého frézování nacházejí při frézování na CNC frézkách, ale také při indexovaném obrábění na soustružnicko-frézovacích centrech výrobně velmi složitých obrobků.

5osé frézování
Plynulé 5osé obrábění s více souvisle řízenými osami je určeno pro obrábění tvarově složitých součástí. Obráběcí operace díky svým parametrům umožňují plnou kontrolu pohybů a pozic nástroje v řezných i neřezných oblastech. Díky tomu NX CAM Express nabízí snadné dosažení optimálních řezných podmínek, čímž dochází ke snížení strojního času, počtu upnutí obrobku, zvýšení životnosti nástrojů a dosažení vyšší kvality obráběného povrchu.

Plynulé 5osé obrábění nachází své uplatnění zejména v automobilovém, leteckém průmyslu, energetice, ale také při výrobě forem pro vstřikování plastů. Kde lze tak snadno vytvořit efektivní NC programy pro tvarově velmi náročné obrobky.

Obrábění turbín
Je specializované odvětví plynulého 5-osého obrábění lopatkových dílců, jako jsou oběžná lopatková kola, rotory určené pro letecké motory, ventilátory a vrtule, turbíny, nebo zařízení generátorů. Obrábění těchto dílů obvykle vyžaduje pečlivou kontrolu osy nástroje a délku vyložení nástroje mezi zakřivenými lopatkami.

NX CAM Express nabízí modul pro obrábění turbín jako řešení těchto požadavků. Obsahuje již definici geometrie, aby bylo snadné vytvořit hrubovací a dokončovací bezpečné a velmi efektivní dráhy nástroje. Umožňuje zkrátit dobu přípravy obrábění, docílit vysoce kvalitního obrobeného povrchu a v neposlední řadě také prodloužit životnost obráběcích nástrojů.

Drátové řezání
Drátové řezání poskytuje kompletní řešení pro tvorbu NC programů na 2-4osých drátořezech. Nabízí širokou škálu obráběcích operací včetně hrubování, profilování s více násobným počtem průjezdů, odřezávání oblastí, bezodpadového odebírání materiálu ze součásti apod.

Obráběcí operace je možné tvořit na základě 2D profilu, ale také 3D modelu obrobků.

Simulace stroje
Simulace stroje v NX CAM Express umožňuje provádět integrované simulace  a verifikace v několika úrovních. Jednou z těchto úrovní je například simulace řízená G-kódem, která zobrazuje veškeré pohyby v obráběcím prostoru výrobního stroje, řízené NC kódem vycházejícího z interního postprocesoru. Všechny pohyby v takové simulaci pak odpovídají reaálným pohybům obráběcích strojů. Součastí simulace stroje je také synchronizační manager, který nabízí možnost ovládat jednotlivé sekvence obrábění na vícekanálových obráběcích strojích.

Díky vizuální kontrole výstupního NC programu, včetně kontroly kolizí na základě daných parametrů simulace stroje poskytuje bezpečné NC programy, které snižují čas potřebný k zavádění obrábění nových součástí.

Automatizované programování 
Je tvorba NC programů předem definovaných prvků na 3D modelu obrobku při využití předem stanovených pravidel. Tyto pravidla odpovídají osvědčeným obráběcím technologiím dané výrobní společnosti. Feature-based machining (FBM) slouží k vytváření nových pravidel obrábění na základě rozpoznání prvků. Jednotlivé pravidla pak lze snadno konfigurovat v MKE (Machining Knowledge Editor). FBM umí číst informace předávané PMI, ale i barevné označení obráběných ploch.

Automatizace procesu programování dokáže ušetřit až 90% času potřebného k programování.

Aditivní výroba (Additive manufacturing) 
Jedná se o modul pro NX CAM, který umožňuje vytvářet programy pro 3D tisk.3D tisk může být realizován 3D tiskárnou, robotem nebo hybridním CNC strojem vybaveným navařovací hlavou.Tento modul je možné kombinovat i s obráběním, kde slouží vytisknutý tvar jako polotovar.
Aditivni-vyrobaÚvod / Hlavní funkce / Video 

 

Video  

NX for manufacturing (June 2023): New features at a glance
What's New in NX | Subtractive Manufacturing with NX CAM
 Nahoru
What’s New in NX - Exclusive First Look
 Nahoru
NX for Manufacturing (Dec 2021)
 Nahoru
Robotic Pick and Place Programming in NX CAM
 Nahoru
Multi Axis Guiding Curves in NX CAM
 
 Nahoru
Multiple Stripe Cut Levels in NX CAM
 Nahoru
  NX CAM Basics: Step 1 - Assembly
 Nahoru
NX CAM Basics: Step 2 - Configure CAM Environment
 Nahoru
  NX CAM Basics: Step 3 - Create Tools
 Nahoru
  NX CAM Basics: Step 4 - Create Operation
 Nahoru
NX CAM Basics: Step 5 -Sequences of Operations
 Nahoru
4476 NX Lathe

 Nahoru
 Nahoru
 Nahoru

Další videa

 

Úvod / Hlavní funkce / Video