QuickSurface FreeForm

Úvod

Pokud nepotřebujete veškerou složitost parametrického modelování, ale potřebujete pracovat pouze s organickými a obecnými tvary - verze Free Form je pro vás tím pravým nástrojem. Prozkoumejte klíčové funkce:

 Klíčové funkce

 Ff_01

Ff_02    Ff_03
 Import skenovacích dat
Načtení dat z libovolného skeneru pomocí standardních síťových souborů STL, OB nebo PLY. U skenerů s velkým dosahem lze data importovat pomocí formátu souboru PTX. Vzhledem k tomu, že se jedná o 64bitovou aplikaci, umožňuje uživateli načíst libovolnou velikost sítě. Pro účely manipulace umožňuje vestavěná funkce redukce polygonů uživateli vytvořit síť s vhodným počtem trojúhelníků, aniž by byla ohrožena kvalita sítě.
 Zarovnání sítě ve světovém prostoru
Rychlé a snadné zarovnání sítě v prostoru do správné polohy vzhledem ke globálnímu souřadnému systému pomocí nástrojů pro ruční zarovnání. Zobrazení zrcadlových bodů sítě pomůže správně nastavit symetrické objekty.
 Modelování obecných tvarů
Quad surface umožňuje uživateli rekonstruovat povrch v obecném  tvaru, což není možné pomocí standardních metod povrchové úpravy.
Vlastní technologie snap-to-mesh umožňuje i neprofesionálům vytvářet tvary během chvilky - něco, co není k dispozici v žádném jiném řešení.
 
 Ff_04  Ff_05 Ff_06  
 Automatická práce s plochami
Vytvářejte plochy na organických tvarech pouhým stisknutím tlačítka. Není nutná žádná interakce uživatele.
QuickSurface vám nabízí jeden z nejlepších automatických ploch, které jsou dnes k dispozici. Algoritmus optimalizuje počet výsledných políček nurb tak, aby byl minimální. Kvalita povrchu je všude G2 a v mimořádných bodech G1.
 Analyzátor odchylek v reálném čase
Barevná mapa vzdálenosti v reálném čase s optimalizovanou rychlostí umožňuje uživateli mít vše pod kontrolou a získat co nejpřesnější výsledky.
 Napojení na další balíčky CAD
Exportujte rekonstruované plochy nebo modely těles pro použití v jiných CAD balíčcích pomocí standardního formátu STEP nebo IGES.