Tipy a triky

 

1. Jak začít
Načtete objekt sítě, ale co pak?

 

2. Rozšíření obecného povrchu
Jak efektivněji využívat plochu pro ořezávání

 

3. Výběr správné osy pro otočený povrch
Při výběru osy otáčení buďte opatrní. V některých případech by to mohlo vést k nesprávným výsledkům v domnění, že se jedná o problém softwaru.

 

4. Použití povrchu vytažením
Nesnažte se řešit svůj problém pomocí rovin a válců. Použijte raději funkci Extruded surface.

 

5. Průměr nebo poloměr?
Podívejte se, jak nastavit, jaký typ rozměru se má použít při vytváření válců, koulí nebo kružnic ve 2D skice.

 

6. Parametrické modelování na základě historie
Zajímá vás, co to všechno znamená? Podívejte se na naše krátké vysvětlení.

 

7. Posunutý obecný povrch
Vytvoření tělesa z povrchu obecného tvaru.

 

8. Posunutí obecného povrchu o další primitiva
Podívejte se, jak efektivně vytvořit hybridní model.

 

9. Vytváření pevného pláště obecných ploch pomocí QuickSurface
Podívejte se, jak pomocí QuickSurface vytvořit těleso se správnou tloušťkou z obecných tvarů vhodné pro 3D tisk.

 

10. Optimalizovaná poloha koncových rovinných ploch vytaženého povrchu
Podívejte se, jak nastavit polohu rovinných ploch vytaženého povrchu tak, aby byla v co nejpřesnější poloze.

 
11. Vytvoření tečného oblouku mezi dvěma neprotínajícími se kružnicemi  
Nahoru