QuickSurface: Analýza a export

 72. - 77.

(přibližně 20 minut)
 
Obsah/Základy/Zarovnání objektu v prostoru/2D skica/Funkce CAD/Plochy/
/Modelování obecných tvarů/Úprava sítě/Podpora více dílů/Nástroje/Analýza a export/Řešení problémů
 
 Předchozí kapitola Nástroje 70. - 71.
  
 72. Kontrola modelu CAD
Zjistěte, jak zkontrolovat rekonstruované výsledky - odchylka od referenční sítě, analýza zebry, návrhu pro výrobu.
(přibližně 8 minut)
 
 73. Přesnost
Zkontrolujte přesnost výsledků, zda jsou vhodné pro výrobu.
(přibližně 5 minut)
 
 74. Export skic do formátu DXF
Naučte se exportovat 2D nebo 3D náčrt do formátu DXF
(přibližně 3 minuty)
 
 75. Export rekonstruovaného CAD modelu v jiných formátech
Naučte se exportovat výsledný reverzně upravený model CAD do formátu STEP a IGES a importovat jej do jiných CADů.
(přibližně 3 minuty)
 
 76. QSConnect pro Autodesk Inventor
Naučte se exportovat parametrický model a strom historie do Autodesk Inventoru pomocí QSConnect.
(přibližně 3 minuty)
 

77. QSConnect pro SolidWorks
Naučte se exportovat parametrický model a strom historie do SolidWorks pomocí QSConnect. Modul QSConnect vede a řídí celý proces sestavení bezchybného modelu v SolidWorks.
(přibližně 21 minut)
Ukázkový soubor: Tělo hodinek QSF

 
  
Obsah/Základy/Zarovnání objektu v prostoru/2D skica/Funkce CAD/Plochy/
/Modelování obecných tvarů/Úprava sítě/Podpora více dílů/Nástroje/Analýza a export/Řešení problémů
 
 Další kapitola Řešení problémů  78. - 79.