QuickSurface: Řešení problémů

 78. - 79.

Obsah/Základy/Zarovnání objektu v prostoru/2D skica/Funkce CAD/Plochy/
/Modelování obecných tvarů/Úprava sítě/Podpora více dílů/Nástroje/Analýza a export/Řešení problémů
 
 Předchozí kapitola Analýza a export 72. - 77.
 
 78. Výběr pomocí štětce není správný
Pokud se vám při použití výběru sítě zobrazují podivné výsledky, podívejte se nejprve na toto video. Video se týká našeho jiného produktu, ale řešení bude stejné.
 
 79. Nefunguje funkce Autosurface
Pokud při pokusu o automatické vytváření povrchů dojde k chybě, proveďte nejprve toto
  
Obsah/Základy/Zarovnání objektu v prostoru/2D skica/Funkce CAD/Plochy/
/Modelování obecných tvarů/Úprava sítě/Podpora více dílů/Nástroje/Analýza a export/Řešení problémů
 

Konec výukového kurzu QuickSurface