Dráty a kabelové svazky

Kabely1 S pomocí Solid Edge lze snadno zjistit reálné nástřihové délky vodičů, zkontrolovat průchodnost trasy, smontovatelnost a podobně. Solid Edge načte výstup z elektroCAD systému, provede podle něj propojení mezi komponentami, které jsou rozmístěny ve 3D. Konstruktér po ověření případně upraví polohu komponent a trajektorií propojení. Spolupráce může být oboustranná, kdy se výsledky ze Solid Edge do s eCADu exportují.