Modelování plechových součástí

Propojení přímo do výroby šetří čas a snižuje chybovost 

Plechy3Rozvinutý tvar, kompletně osazený informacemi o ohybech a nástrojích může být vygenerovaný z modelu plechové součásti přímo, bez potřeby tvorby výkresu. A to ve formě připravené pro přímé použití ve stroji, nebo pro zpracování CAM systémem. Při vytváření rozvinu součásti dochází ke generování proměnných vnějších rozměrů, které mají zabudovanou kontrolu mezních hodnot.


Bezkonkurenční zpracování cizích dat

Plech2Jedině Solid Edge dokáže načíst plechové součásti vytvořené v jiných systémech, a pracovat s nimi stejně efektivně jako s vlastními daty, včetně změn parametrů ohybů, tloušťky plechu a podobně. To vede ke snížení nákladů na změny, díky efektivnějšímu využití dat dodavatele.
Synchronní technologie pro plechové součásti 

PlechyPoužití synchronní technologie pro konstrukci plechových součástí představuje důležitý krok ve využívání této technologie i za hranicemi běžného modelování součástí a sestav, a předurčuje její nasazení v dalších oblastech konstrukce. Díky integraci synchronní technologie v prostředí pro tvorbu plechových součástí, uživatel neuvěřitelně snadno vytvoří modely s použitím minima příkazů v rekordním čase. Jedinečné funkce umožňují modelovat nové součásti metodou „táhni a pusť“ bez dlouhého uvažování, jak model vytvořit.


Procesně orientované prvky 

Součástí Solid Edge je speciální prostředí, které je věnováno práci se součástmi vyráběnými ohýbáním a tvarováním plechu. Toto prostředí věrně simuluje specifické procesy, které jsou typické pro výrobu plechových dílů, a jejich návrh zjednodušuje i zrychluje. Mezi funkce specifické pro toto prostředí patří například odříznutí materiálu v ohybech kolmo na plochu, lem, prolis, větrací otvor, nebo tažení mezi profily vedoucí na rozvinutelný tvar s možností vygenerování triangulačních čar. Profilovaný ohyb stejně jako lem mohou být vedeny po zakřivené hraně. Samostatnou skupinou jsou příkazy pro podporu technologie výroby. Přímo v modelu je možné nechat vygenerovat tabulku ohybů a v té určit pořadí jejich tvorby. Při vytváření rozvinu součásti dochází ke generování proměnných vnějších rozměrů, které mají zabudovanou kontrolu mezních hodnot.