Ohýbané trubky, potrubí

Trubky Trubky a potrubní systémy se v Solid Edge projektují snadno a rychle. Stačí pouze ukázat počáteční a cílový bod trubky, a systém navrhne několik variant vedení, optimalizovaných z různých hledisek. Je také možné zvolit vlastní trajektorii nebo upravit trajektorii navrženou systémem. Solid Edge obsahuje rozsáhlou databázi potrubních tvarovek a prvků s podporou mezinárodních standardů.