Solid Edge Electrical

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

Solid Edge Electrical

 

Úvod

Řešení problémů při návrhu elektrického zařízení již v rané fázi návrhového cyklu

Aby mohli výrobci držet krok s požadavky trhu, a přitom zachovávat úroveň kvality, kterou zákazníci očekávají, musí znát nejlepší možný způsob integrace mechanických, elektrických a elektronických aspektů návrhu. Modul pro návrh elektrického zařízení Solid Edge byl navržen tak, aby byl snadno použitelný, dostupný a funkční.

Solid-edge-electrical-design-web-graphic-600px-382x270

Modelujte konstrukci ve 3D – vytvořte detaily elektrických rozvodů

Obchodní požadavky na rychlejší uvedení produktu na trh, zlepšení kvality a minimalizaci celkových nákladů vyžadují změnu procesu návrhu. Pomocí digitálního modelu výrobku, jehož vlastnosti je možné pochopit a optimalizovat již v raných fázích vývoje, je možné dosáhnout výrazných změn. Produkty Solid Edge Electrical umožňují inženýrům kolaborativně navrhovat špičkové elektrické a elektronické systémy přímo v 3D prostředí Solid Edge.

Produkty Solid Edge Návrh elektrického zapojení a Solid Edge Návrh kabelového svazku je možné použít samostatně nebo společně, což umožní automatický převod dat z návrhu tras vodičů a kabelů do asociovaných návrhů kabelových svazků, čímž usnadní práci a minimalizuje riziko nákladných chyb.

Produkty

Solid Edge Návrh elektrického zapojení

Nástroje návrhu a simulace určené k rychlé tvorbě a ověření elektrických systémů umožňují návrhovým týmům řešit problémy elektrotechnické konstrukce dříve během cyklu vývoje.

Solid Edge Návrh kabelového svazku

Rychlé a intuitivní nástroje pro vytvoření kabelového svazku a výkresů rozvinutého tvaru s funkcemi automatického výběru součástek, ověřování návrhu a generování výrobních pokynů umožňují inženýrům rychle a spolehlivě uvádět výrobky na trh.

Solid Edge Electrical Routing

Efektivně tvořte, směrujte a organizujte trasy vodičů a kabelů pomocí modulu Solid Edge Electrical Routing. Propojení s nástroji Solid Edge Návrh elektrického zapojení a Návrh kabelového svazku umožňuje týmům elektromechanického návrhu tvořit úplné a přesné digitální makety, které obsahují mechanické i elektrické komponenty, což zcela eliminuje potřebu drahých fyzických prototypů.

Solid Edge Návrh PCB

Nástroje pro kreslení schémat a návrh PCB včetně zpracování skic, hierarchického 2D a 3D plánování a návaznosti ECAD-MCAD zjednodušují složitou úlohu návrhu desek plošných spojů.

Nahoru

Videa

 Nahoru
 Nahoru
 
 Nahoru

Nahoru