Solid Edge Simulation

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

Solid Edge Simulation

Analýza metodou konečných prvků (FEA) v Solid Edge

Simulace Solid Edge je vestavěná analýza metodou konečných prvků (FEA), díky které mohou inženýři návrhu digitálně ověřit návrhy součástí a sestav přímo uvnitř prostředí Solid Edge Díky prověřenému modelování FEA v aplikaci Femap a řešiči NX Nastran simulace Solid Edge značně redukuje potřebu fyzických prototypů, což snižuje náklady na materiál a testování.

 

Výkonná simulsce v Solid Edge

Simulace Solid Edge značně redukuje potřebu fyzických prototypů, což snižuje náklady na materiál a testování.
Buckling Simulation

Automatická tvorba modelů konečných prvků

Pomocí simulace Solid Edge můžete automaticky vytvořit modely konečných prvků pro strukturu tělesa a plechové součásti a také upravit a zpřesnit síť, čímž se zvýší přesnost výsledků. U sestav nabízí simulace Solid Edge automatickou detekci kontaktu a nastavuje realistickou interakci komponent včetně iterativního lineárního a lepeného kontaktu.

Thermal Simulation

Definice okrajových podmínek pro realistická prostředí

Simulace Solid Edge nabízí všechny definice okrajových podmínek, které budete potřebovat k modelování realistických provozních prostředí pro analýzu. Zatížení a omezení jsou založena na geometrii a snadno se nastavují pomocí možností a ovladačů vstupu na panelu Solid Edge. Sledujte tepelný i chladicí výkon, například přenos tepla s výsledky časové historie.

Motion Simulation

Výkonné grafické nástroje postprocesingu
Interpretujte chování výsledného modelu pomocí výkonných grafických nástrojů postprocesingu v simulaci Solid Edge. Pokud výsledky zobrazují, že je potřeba zpřesnit návrh, simulace Solid Edge použije synchronní technologii Solid Edge a provede požadované změny v modelu.

Plná simulace pohybu
Kombinuje pokročilé vazby mezi převody a motorem s řízením časové osy, což umožňuje inženýrům návrhu automaticky kontrolovat plný rozsah pohybů, bezpečných vzdáleností a kolizí.

Analýza a simulace napětí
Analýza nosníků kontroluje, zda sestavy nejsou předimenzovány, podle množství na ně vyvinutého napětí, což ušetří výrobní zdroje.

Simulace kmitání
Určete vlastní frekvence volného kmitání součásti nebo sestavy a také předpokládaná relativní posunutí konstrukce při vlastní frekvenci.

Simulace vzpěru
Určete zatížení, při kterém se struktura stane nestabilní, což je důležité zvlášť u modelů, které obsahují tenké součásti nebo sestavy obsahující tenké komponenty.

Tepelná simulace
Analýza ustáleného přenosu tepla a analýza tepelného napětí umožňují konstruktérům nebo inženýrům analyzovat tepelné podmínky mechanických a elektromechanických sestav.

Nahoru

Videa

 
 Nahoru
 Nahoru
 
Nahoru
 
 Nahoru
 
 Nahoru
 
Nahoru
 

Další videa - tutoriály


Nahoru