Svařence

SvařenceProstředí respektuje technologická specifika svařenců, a umožňuje jednoduše získat výkresovou dokumentaci každé klíčové fáze výroby svařence (úpravy před svařením, svařovací sestava, opracování po svaření…). Pro ověření kolizí, nebo získání přesné informace o hmotnosti a těžištích je možné sváry poloautomaticky vymodelovat. Pro účely technické dokumentace však většinou postačuje jejich označení pomocí PMI. Veškeré informace se automaticky přenáší do výkresu. Solid Edge umožňuje plnohodnotné nastavení značky sváru podle řady norem.