Synchronní technologie

Traktor

Synchronní modelování součástí a sestav

Nová verze Solid Edge rozšiřuje synchronní technologii v oblasti modelování součástí a sestav, umožňuje tvorbu složitějších prvků a obsahuje pokročilé nástroje pro úpravu skic, které zkrátí čas modelování.

Pro vylepšení migrace dat ze 2D do 3D Solid Edge během tvorby modelu převádí 2D kóty z importovaných výkresů na 3D řídící kóty. Uživatelé tak mohou upravovat 3D modely získané ze 2D výkresů. Navíc lze použít funkci Živé řezy pro zjednodušení úprav 3D modelu. Tato funkce umožňuje uživateli upravit 2D průřezy kterékoliv části 3D modelu a aktualizovat model v reálném čase.

Nová aplikace pro konstrukci plechových součástí

Solid Edge nyní využívá synchronní technologii také při modelování plechových součástí. Tato aplikace, založená na prvcích bez závislosti na historii, umožňuje modelovat ohýbané plechové součásti.

Použití synchronní technologie pro konstrukci plechových součástí představuje důležitý krok ve využívání této technologie i za hranicemi běžného modelování součástí a sestav a předurčuje její nasazení v dalších oblastech konstrukce.

„Procesně specifické aplikace, jako je např. modul pro plechové součásti, jsou dobrým příkladem disciplín, které vyžadují specializované nástroje a sadu unikátních funkcí,“ řekl Dan Staples, ředitel vývojového centra Solid Edge, Siemens PLM Software. „Naši zákazníci, kteří používají modul pro konstrukci plechových součástí mohou dosáhnout dramatických časových úspor, které přináší synchronní technologie. A nyní, když byla synchronní technologie rozšířena do modulu pro konstrukci plechových součástí, můžete posoudit, jaký potenciál tato technologie má.”

Nově v Solid Edge analýzy metodou konečných prvků

Solid Edge Simulation je nový, snadno použitelný nástroj pro analýzu metodou konečných prvků, který je určen pro konstruktéry k ověření návrhů v prostředí Solid Edge. Solid Edge Simulation je založen na prověřené technologii produktu Femap® a řešiči NX™ Nastran®, výrazně omezuje nutnost použití fyzických prototypů, čímž snižuje náklady na testování a současně zkracuje dobu nutnou pro vytvoření návrhu.

„Dnešní ekonomická situace nutí konstruktéry pracovat mnohem samostatněji než kdy jindy,“ řekl Bill McClure, viceprezident vývojového střediska Velocity Series, Siemens PLM Software. „Se Solid Edge Simulation dokážete provést více analytických úkolů za kratší dobu – výsledkem bude zvýšení kvality, snížení nákladů a omezení nutnosti fyzických prototypů. Také se tím vyhnete vysokým nákladům spojeným se zadáváním provedení analýz u specializovaných firem.“

Solid Edge Insight pro správu dat kompatibilní s Microsoft SharePoint

Solid Edge nyní nabízí vylepšení v aplikaci Insight pro správu konstrukčních dat, což je klíčový prvek portfolia Velocity Series, která obsahuje řešení Teamcenter. „Solid Edge Insight je nyní k dispozici pro Windows SharePoint a nabízí lepší spolupráci a správu konstrukčních dat malým a středním firmám,“ řekl Don Richardson, ředitel Global Innovation and PLM Industry Strategy firmy Microsoft.

Tento nástroj byl první, který představil správu konstrukční dokumentace využívající snadného ovládání a nízkých celkových nákladů platformy Microsoft SharePoint. Od roku 2001 využívají tisíce uživatelů Insight výhod jeho úzké integrace se Solid Edge, jeho efektivního schvalovacího řízení a webového portálu ke zlepšení spolupráce.

Nová verze Solid Edge Insight je nyní k dispozici pro Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007. WSS je součástí systémů Windows Server 2003 a 2008, takže uživatelé Solid Edge již mají
k dispozici základní součásti pro snadnou implementaci. Tyto nejnovější platformy od společnosti Microsoft přinášejí uživatelům Insight lepší spolupráci, organizaci procesů a možnosti zabezpečení, což vede k zefektivnění a zkvalitnění konstrukčních prací .