TDS-Technik

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

TDS-Technik - Strojírenská nadstavba pro Solid Edge a NX

Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují se systémem Solid Edge a NX (dříve Unigraphics). Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které výrazně zvýší vaši produktivitu při tvorbě dokumentace.
 Úvod / Stručný popis pro Solid Edge / Podrobný popis pro Solid Edge / Stručný popis pro NX / Podrobný popis pro NX

Úvod

 

Nová verze podporuje Solid Edge 2023.
Podporovány zůstávají i předchozí verze Solid Edge.

Licencování
Nově lze vybrat liceci ve formě předplatného.
Trvalé licence jsou stále v nabídce.

Tech_nx4_tds_technik


Úvod / Stručný popis pro Solid Edge / Podrobný popis pro Solid Edge / Stručný popis pro NX / Podrobný popis pro NX

Stručný popis nadstavby pro Solid Edge

  

Normalizované díly

 • Databanka s rozsáhlým sortimentem normalizovaných dílů,
 • Údaje podle nejnovějších norem ČSN EN ISO,
 • Plně parametrické modely (se zachovanou historií modelování - stromem prvků),
 • Volitelná podpora zjednodušených modelů ("Simplify")
 • Možnost přiřazovaní stylu/materiálu (možnost barevného odlišení v sestavách),
 • Vyhledávání dílu podle čísla nebo názvu normy,
 • Vyhledávání podle třídícího kódu u norem ČSN,
 • Volba povrchové úpravy,
 • Údaje o materiálech,
 • Uživatelské poznámky,
 • Vazba na skladovou databázi.

Modely z nadstavby TDS-TECHNIK pro Solid Edge

 

 

Výpočty

 • Vkládání modelu,
 • Možnost výměny vlastního nebo cizího modelu,
 • Možnost výběru výměny jen označeného dílu nebo všech výskytů dílu,
 • Upozornění v případě porušení vazeb (po výměně dílu).
 

Práce v sestavě

 • Několik desítek typů kontrolních a pevnostních výpočtů (ozubená kola, řetězy, ložiska, nosníky, svary, rozvinuté délky, pružiny, klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, drážkované spoje, aj.),
 • Výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů (samostatný výpočet, bez vazby na Solid Edge)
 • Tisk přehledné výpočtové zprávy,
 • Přepínání jazyka ve výpočtové zprávě (česky, anglicky, německy, slovensky, případně polsky),
 • Volba rozsahu výpočtové zprávy.
 

Soustava tolerancé a uložné ISO

 • Zobrazení úchylek pro zadanou toleranci nebo uložení,
 • Nalezení odpovídající tolerance pro zadané úchylky,
 • Nalezení odpovídajícího uložení pro zadané vůle nebo přesahy.
 

Převody jednotek

 • Převod mezi jednotkami SI a dalšími používanými jednotkami,
 • Převod mezi číselnými soustavami,
 • Informace o soustavě SI.
 
 Kusovníky a sestavy
 • Možnost automatického převodu dat ze sestavy v Solid Edge,
 • Tisk kusovníků,
 • Export kusovníků do DBF, ASCII, HTML a XML,
 • Export dat do Wordu a Excelu,
 • Vazba kusovníku na podnikový sklad,
 • Zobrazení a tisk stromové struktury podsestav.
 

Uživatelské rozhranní a možnosti přizpůsobení 

 • Přívětivé uživatelské rozhraní,
 • Vlastní seznam oblíbených norem pro zrychlený přístup,
 • Řada voleb pro určení cílové složky a názvu souboru generovaných modelů,
 • Nástroj umožňující u síťových instalací nastavit společnou konfiguraci určenou administrátorem.


Úvod / Stručný popis pro Solid Edge / Podrobný popis pro Solid Edge / Stručný popis pro NX / Podrobný popis pro NX

Podrobný popis nadstavby pro Solid Edge

 
  

Knihovna normalizovaných prvků

TDS-TECHNIK obsahuje databanku s rozsáhlým sortimentem normalizovaných strojních součástí, armatur, hutních profilů a dalších prvků, které snadno vyberete a vložíte do sestavy jako 3D model. Databanka obsahuje údaje odpovídající platným normám včetně nejnovějších ČSN EN ISO. V počtu takto zpracovaných normalizovaných prvků se jedná o vůbec nejrozsáhlejší databázi dílů na trhu!

Ke každé součásti jsou k dispozici tabulky rozměrů všech velikostí, údaje o materiálu a provedení, případně další informace (doporučené použití, poznámky k tabulkám apod.). Pro snadnou orientaci je doplněn příslušný obrázek dílu včetně kót.

K jednotlivým typům součástí si můžete vkládat a dopisovat také vlastní libovolné textové poznámky. Ty se pak budou zobrazovat spolu s dalšími výše uvedenými informacemi. Navíc můžete podle textu v těchto poznámkách díly vyhledávat.

Při výběru požadované součásti můžete využít interaktivního výběru podle zařazení do skupin a podskupin, program obsahuje rovněž funkce pro snadné vyhledávání požadované součásti podle čísla odpovídající normy (např. "42 5510") nebo podle textu v názvu součásti (např. všechna "ložiska"). Kromě uvedených možností lze využít také přehledu posledních vybraných součástí.

Pro pohodlnější práci s rozsáhlou databází je k dispozici funkce pro označení oblíbených součástí. Naopak kategorie dílů, se kterými nechcete pracovat ("armatury", "ložiska" apod.), můžete ze seznamu vyřadit.

Program TDS-TECHNIK nabízí další využití této knihovny. Kromě zmiňovaného vkládání modelů do sestavy můžete databázi využít jako zdroj informací místo klasických knižních tabulek. Údaje z jsou využívány i v pevnostních výpočtech.

 TDS-Tabulky

  

Strojírenské výpočty

V programu TDS-TECHNIK můžete provádět pevnostní kontrolu základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj.

Po zadání vstupních údajů (typ a velikost součásti, materiál, zatížení v konstrukčním uzlu, apod.) se objeví výsledky výpočtu. Ty lze formou přehledné výpočtové zprávy vytisknout na tiskárnu nebo uložit do textového souboru. Text můžete také přenést přímo do svého textového dokumentu (např. do aplikací Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice) a pak libovolným způsobem zpracovat. Výpočtovou zprávu je možné zobrazit a vytisknout v několika jazycích: česky, anglicky, německy, slovensky, případně polsky.

Na základě zadaných hodnot vás program informuje nejen o tom, zda kontrolovaná součást vyhovuje, ale nabízí také optimalizované řešení vyhovující zvoleným zatěžujícím hodnotám.

V nadstavbě TDS-TECHNIK najdete také program pro výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů pro potrubí ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech. V nabídce jsou nejčastěji používané tvary (roura, válcová nebo kuželová roura s válcovou odbočkou, válcová roura rozvětvená ve tvaru Y, válcová nebo čtyřhranná roura s válcovou nebo čtyřhrannou odbočkou, přechod čtyřhranná roura - válcová roura, kuželové segmentové koleno, kompenzátor aj.). Po zadání rozměrů program vypočte rozvinuté díly výchozího pláště, které je možné vložit do výkresu. To je možné doplnit tabulkou obrysových souřadnic, kterou lze přenést např. do Microsoft Excelu, do OpenOffice nebo do LibreOffice.

 TDS-Výpočty
  

Strojírenské výpočty

V programu TDS-TECHNIK můžete provádět pevnostní kontrolu základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj.

Po zadání vstupních údajů (typ a velikost součásti, materiál, zatížení v konstrukčním uzlu, apod.) se objeví výsledky výpočtu. Ty lze formou přehledné výpočtové zprávy vytisknout na tiskárnu nebo uložit do textového souboru. Text můžete také přenést přímo do svého textového dokumentu (např. do aplikací Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice) a pak libovolným způsobem zpracovat. Výpočtovou zprávu je možné zobrazit a vytisknout v několika jazycích: česky, anglicky, německy, slovensky, případně polsky.

Na základě zadaných hodnot vás program informuje nejen o tom, zda kontrolovaná součást vyhovuje, ale nabízí také optimalizované řešení vyhovující zvoleným zatěžujícím hodnotám.

V nadstavbě TDS-TECHNIK najdete také program pro výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů pro potrubí ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech. V nabídce jsou nejčastěji používané tvary (roura, válcová nebo kuželová roura s válcovou odbočkou, válcová roura rozvětvená ve tvaru Y, válcová nebo čtyřhranná roura s válcovou nebo čtyřhrannou odbočkou, přechod čtyřhranná roura - válcová roura, kuželové segmentové koleno, kompenzátor aj.). Po zadání rozměrů program vypočte rozvinuté díly výchozího pláště, které je možné vložit do výkresu. To je možné doplnit tabulkou obrysových souřadnic, kterou lze přenést např. do Microsoft Excelu, do OpenOffice nebo do LibreOffice.

 
Výpočet rozvinů
  

 Kusovníky

Program TDS-TECHNIK nabízí řadu funkcí pro vytváření a zpracování kusovníků. Ze sestavy Solid Edge můžete vygenerovat a zpracovat kusovník s možností využití více funkcí, než Solid Edge standardně umožňuje.

Můžete použít nejen některý z nabízených tvarů plně vyhovujících platným normám pro popisová pole a kusovníky, ale můžete též definovat vlastní tvar kusovníků podle požadavků konstrukční praxe. Otevřenost programu TDS-TECHNIK se vyznačuje také tím, že lze data z kusovníků ukládat do standardních databázových souborů (DBF, CSV, XML, aj.), které pak využijete v dalších aplikacích, jako např. Microsoft Excel nebo váš podnikový systém TPV. Program nabízí nástroje pro přímé vložení dat do Microsoft Excelu, Microsoft Wordu, OpenOffice a LibreOffice. Přes schránku můžete data přenést také do dalších aplikací. Program také nabízí uložení kusovníku do formátu HTML, díky kterému si obsah můžete prohlížet v libovolném internetovém prohlížeči.

Při tvorbě kusovníků lze využít vaší skladové nebo jiné databáze (ceníky, katalogy), a to ať už lokální ve standardních databázových formátech, nebo ze sítě přes SQL. Můžete z ní pohodlně vybírat požadované položky a ty potom vkládat do kusovníku. Pro usnadnění práce s rozsáhlými databázemi jsou k dispozici funkce pro filtrování a vyhledávání podle mnoha kritérií.

 
TDS-Kusovník
  

Převody jednotek

Užitečnou doplňkovou pomůckou je program pro převádění jednotek různých fyzikálních veličin.

Program pro převod technických jednotek umožňuje převádět hodnoty mezi metrickými, angloamerickými a dalšími vybranými jednotkami (včetně historických) pro délku, plochu, objem, hmotnost, hustotu, sílu, práci, výkon, rychlost, tlak, teplotu, rovinný úhel, jas aj.

K dispozici jsou zde také základní údaje o mezinárodní soustavě jednotek SI, používané násobky a díly (předpony) apod.

V programu dále najdete převod mezi číselnými soustavami používanými ve výpočetní technice (desítková, hexadecimální a binární), ale můžete si převést třeba i letopočet z římské soustavy na naší desítkovou.

 Převody jednotek
   

Tolerance ISO

Součástí programu TDS-TECHNIK je nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO.

Umí zobrazit úchylky pro zadaný rozměr a toleranci, určí typ uložení a maximální a minimální přesah nebo vůli pro zadané uložení, najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky. Kromě toho dokáže najít nejbližší normalizované uložení pro zadaný rozměr a vůle nebo přesahy.

 
  

Uživatelské přizpůsobení

Strojírenská nadstavba TDS-TECHNIK byla navržena tak, aby široká škála nabízených funkcí nebyla na úkor snadnosti ovládání. Všechny parametry nadstavby jsou předvoleny tak, aby s ní bylo možné pracovat ihned po instalaci. Současně však bylo pamatováno i na možnost uživatelského přizpůsobení. Podrobný popis najdete spolu s dalšími informacemi v uživatelské příručce a v nápovědě.

 

 
Úvod / Stručný popis pro Solid Edge / Podrobný popis pro Solid Edge / Stručný popis pro NX / Podrobný popis pro NX

Stručný popis nadstavby pro NX

 

Normalizované díly

 • Databanka s rozsáhlým sortimentem normalizovaných dílů,
 • Údaje podle nejnovějších norem ČSN EN ISO,
 • Plně parametrické modely (se zachovanou historií modelování - stromem prvků),
 • Vyhledávání dílu podle čísla nebo názvu normy,
 • Vyhledávání podle třídícího kódu u norem ČSN,
 • Volba povrchové úpravy,
 • Údaje o materiálech,
 • Uživatelské poznámky,
 • Vazba na skladovou databázi.
 

Práce v sestavě

 • Vkládání modelu,
 • Výměna dílu (jednotlivě i vícenásobně),
 • Upozornění v případě porušení vazeb (po výměně dílu),
 • Rozšiřující informace o vybraném modelu.
 

Výpočty

 • Několik desítek typů kontrolních a pevnostních výpočtů (ozubená kola, řetězy, ložiska, nosníky, svary, rozvinuté délky, pružiny, klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, drážkované spoje, aj.),
 • Tisk přehledné výpočtové zprávy,
 • Přepínání jazyka ve výpočtové zprávě (česky, anglicky, německy, slovensky, případně polsky),
 • Volba rozsahu výpočtové zprávy.
   

Soustava tolerancé a uložné ISO

 • Zobrazení úchylek pro zadanou toleranci nebo uložení,
 • Nalezení odpovídající tolerance pro zadané úchylky,
 • Nalezení odpovídajícího uložení pro zadané vůle nebo přesahy.
 

Převody jednotek

 • Převod mezi jednotkami SI a dalšími používanými jednotkami,
 • Převod mezi číselnými soustavami,
 • Informace o soustavě SI.
 

Uživatelské rozhranní a možnosti přizpůsobení 

 • Přívětivé uživatelské rozhraní,
 • Vlastní seznam oblíbených norem pro zrychlený přístup,
 • Možnost volby dlouhého nebo zkráceného názvu pro normy ČSN EN a ČSN EN ISO,
 • Řada voleb pro určení cílové složky a názvu souboru generovaných modelů,
 • Nástroj umožňující u síťových instalací nastavit společnou konfiguraci určenou administrátorem.

  
Úvod / Stručný popis pro Solid Edge / Podrobný popis pro Solid Edge / Stručný popis pro NX / Podrobný popis pro NX

Podrobný popis nadstavby pro NX

 

Knihovna normalizovaných prvků

TDS-TECHNIK obsahuje databanku s rozsáhlým sortimentem normalizovaných strojních součástí, armatur, hutních profilů a dalších prvků, které snadno vyberete a vložíte do sestavy jako 3D model. Databanka obsahuje údaje odpovídající platným normám včetně nejnovějších ČSN EN ISO. V počtu takto zpracovaných normalizovaných prvků se jedná o vůbec nejrozsáhlejší databázi dílů na trhu!
Ke každé součásti jsou k dispozici tabulky rozměrů všech velikostí, údaje o materiálu a provedení, případně další informace (doporučené použití, poznámky k tabulkám apod.). Pro snadnou orientaci je doplněn příslušný obrázek dílu včetně kót.

K jednotlivým typům součástí si můžete vkládat a dopisovat také vlastní libovolné textové poznámky. Ty se pak budou zobrazovat spolu s dalšími výše uvedenými informacemi. Navíc můžete podle textu v těchto poznámkách díly vyhledávat.
Při výběru požadované součásti můžete využít interaktivního výběru podle zařazení do skupin a podskupin, program obsahuje rovněž funkce pro snadné vyhledávání požadované součásti podle čísla odpovídající normy (např. "42 5510") nebo podle textu v názvu součásti (např. všechna "ložiska"). Kromě uvedených možností lze využít také přehledu posledních vybraných součástí.

Pro pohodlnější práci s rozsáhlou databází je k dispozici funkce pro označení oblíbených součástí. Naopak kategorie dílů, se kterými nechcete pracovat ("armatury", "ložiska" apod.), můžete ze seznamu vyřadit.
Program TDS-TECHNIK nabízí další využití této knihovny. Kromě zmiňovaného vkládání modelů do sestavy můžete databázi využít jako zdroj informací místo klasických knižních tabulek. Údaje z jsou využívány i v pevnostních výpočtech.

 TDS-Tabulky

  

 Strojírenské výpočty

V programu TDS-TECHNIK můžete provádět pevnostní kontrolu základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj.

Po zadání vstupních údajů (typ a velikost součásti, materiál,     zatížení v konstrukčním uzlu, apod.) se objeví výsledky výpočtu. Ty lze formou přehledné výpočtové zprávy vytisknout na tiskárnu nebo uložit do textového souboru. Text můžete také přenést přímo do svého textového dokumentu (např. do aplikací Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice) a pak libovolným způsobem zpracovat. Výpočtovou zprávu je možné zobrazit a vytisknout v několika jazycích: česky, anglicky, německy, slovensky, případně polsky.


Na základě zadaných hodnot vás program informuje nejen o tom, zda kontrolovaná součást vyhovuje, ale nabízí také optimalizované řešení vyhovující zvoleným zatěžujícím hodnotám.

 
TDS-Výpočty
  

 Převody jednotek

Užitečnou doplňkovou pomůckou je program pro převádění jednotek různých fyzikálních veličin.

Program pro převod technických jednotek umožňuje převádět hodnoty mezi metrickými, angloamerickými a dalšími vybranými jednotkami (včetně historických) pro délku, plochu, objem, hmotnost, hustotu, sílu, práci, výkon, rychlost, tlak, teplotu, rovinný úhel, jas aj.

K dispozici jsou zde také základní údaje o mezinárodní soustavě jednotek SI, používané násobky a díly (předpony) apod.

V programu dále najdete převod mezi číselnými soustavami používanými ve výpočetní technice (desítková, hexadecimální a binární), ale můžete si převést třeba i letopočet z římské soustavy na naší desítkovou.

 
Převody jednotek
  

 Tolerance ISO

oučástí programu TDS-TECHNIK je nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO.

Umí zobrazit úchylky pro zadaný rozměr a toleranci, určí typ uložení a maximální a minimální přesah nebo vůli pro zadané uložení, najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky. Kromě toho dokáže najít nejbližší normalizované uložení pro zadaný rozměr a vůle nebo přesahy.

 
  

 Uživatelské přizpůsobení

Strojírenská nadstavba TDS-TECHNIK byla navržena tak, aby široká škála nabízených funkcí nebyla na úkor snadnosti ovládání. Všechny parametry nadstavby jsou předvoleny tak, aby s ní bylo možné pracovat ihned po instalaci. Současně však bylo pamatováno i na možnost uživatelského přizpůsobení. Podrobný popis najdete spolu s dalšími informacemi v uživatelské příručce a v nápovědě.

 

 Pro více informací se na nás neváhejte obrátit na info@rusinak.cz


Úvod / Stručný popis pro Solid Edge / Podrobný popis pro Solid Edge / Stručný popis pro NX / Podrobný popis pro NX