Teamcenter

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

Teamcenter

Úvod

PLM (správa životního cyklu výrobku) představuje integraci dat, procesů, obchodních systémů a lidí v rámci rozšířeného podnikového prostředí do jednoho systému. Software PLM umožňuje tyto informace spravovat v rámci celého životního cyklu výrobku efektivně a s ohledem na náklady, od procesu tvorby myšlenky, přes návrh a výrobu až po jeho poskytování a vyřazení.

Prostřednictvím PLM dochází k propojování různých funkcí a technologií včetně těchto:

Hlavní funkce

Správa dat návrhů a simulací

Jednotné prostředí pro řízení dat návrhu výrobku pro mechanické, elektronické, softwarové a simulační nástroje a data

U většiny výrobců konstruktéři pracují na různých místech s různými nástroji pro MCAD, ECAD, vývoj softwaru a simulace od různých dodavatelů. I přesto, že používáte software pro správu dat výrobků (PDM) svého systému MCAD, je někdy náročné zjistit, jak součásti a komponenty výrobku vytvořené v různých nástrojích fungují dohromady. Přidejte k tomu složité interakce integrovaných mechanických, elektronických a softwarových komponent a vývoj celého návrhu výrobku se stává noční můrou.

Teamcenter povyšuje PDM na úplně novou úroveň. Teamcenter umožňuje mezidoménovou správu dat návrhu díky integraci s nástroji a procesy pro MCAD, ECAD, vývoj softwaru a simulace, které vaše konstruktérské týmy používají každý den. Mezidoménová data můžete spravovat, hledat, sdílet a opakovaně používat ve vzájemně vzdálených konstruktérských střediscích díky jednotnému a zabezpečenému zdroji dat návrhů a simulací. Můžete porozumět složitým vztahům a závislostem mezi požadavky a všem podsystémům a doménám návrhu ve všech možných konfiguracích výrobku i během provádění změn. Je také možné vytvářet sestavy ze součástí od většího množství dodavatelů, které zahrnují složité interakce podsystémů, a připravovat a ověřovat připravenost návrhů a rozpisek pro výrobu, montáž a testování.

Integrací stávajících vícedoménových konstruktérských nástrojů s aplikací Teamcenter můžete transformovat jinak nepropojené nástroje a procesy do jednotného mezidoménového prostředí pro správu dat návrhů, které umožňuje snížení nákladů, zlepšení kvality a zvýšení produktivity návrhů.

 

Správa konstrukčních dat multi-CAD pro MCAD

Možnosti správy dat s podporou multi-CAD v aplikaci Teamcenter umožňují vašim týmům konstruktérů vytvářet, řídit, vizualizovat, ověřovat a opakovaně používat nativní konstrukční data široké řady MCAD systémů včetně NX a Solid Edge od společnosti Siemens PLM Software a také AutoCAD®, CATIA®, Inventor®, Pro/ENGINEER® a SolidWorks®. Pomocí našeho vizualizačního standardu JT 3D můžete vytvářet integrované návrhy multi-CAD pomocí součástí a komponent z různých nástrojů MCAD. Můžete spolupracovat na návrhu, i když nemáte přístup k nástrojům MCAD, ve kterých návrh vznikl.

Další informace: 

Správa dat návrhů ECAD

Teamcenter podporuje integraci se všemi hlavními systémy ECAD. Pomocí výkonných funkcí pro správu dat návrhů desek tištěných spojů (PCB) a svazků drátů můžete vždy rychle najít ta správná data. Podniková správa knihovny součástí ECAD snižuje náklady odstraněním rozporných a nepřesných dat součástí ECAD. Prohlížeč ECAD, podpora výměn ECAD-MCAD a nástroje pro analýzu montáže a testování podporují úzkou spolupráci v rámci podniku.

Další informace: 

Správa softwarových návrhů

Teamcenter umožňuje správu dat softwarových návrhů prostřednictvím integrace dat a procesů softwarového inženýrství s řízením životního cyklu výrobků (PLM). Díky využití systému vícedoménové integrace životního cyklu Teamcenter umožňuje hladkou integraci nástrojů, dat a procesů pro řízení životního cyklu aplikací (ALM). Pomocí této integrace ALM-PLM můžete spravovat softwarové návrhy v holistickém přístupu k výrobku a řešit procesy softwarových návrhů jako základní součást celkového životního cyklu.

Další informace: 

Řízení dat a procesů simulace

Teamcenter vám může pomoci ověřovat cíle stanovené pro výkonnostní parametry prostřednictvím simulací výrobků zaměřených na různé vícedoménové a fyzikální problémy. Pomocí funkcí aplikace Teamcenter navržených specificky pro správu modelů, simulačních dat a procesů můžete rychle odvozovat a generovat struktury CAE ze struktur MCAD nebo ECAD. U složitých výrobků lze ověřovat cíle týkající se výkonnostních parametrů a plnit smluvní požadavky na ověřování pomocí desítek nebo stovek různých simulačních nástrojů. Teamcenter obsahuje systém pro bezkódovou integraci těchto nástrojů, aby jim bylo možné data z aplikace Teamcenter předat. Výsledky lze následně zaznamenat a uložit do aplikace Teamcenter spolu se správnými propojeními s daty návrhu a požadavků.

Další informace: 

Rychlý start s předkonfigurovaným PDM

Pokud potřebujete PDM pro svůj malý nebo středně velký podnik a vaším primárním cílem je získat kontrolu nad daty a procesy multi-CAD a ECAD, zvažte možnost nasazení aplikace Teamcenter Rapid Start. Díky předem konfigurovaným skupinám, rolím a procesům založených na osvědčených postupech PDM můžete s aplikací Teamcenter začít pracovat rychle a efektivně.

Další informace: 

Správa dokumentů a obsahu

Vytvářejte a spravujte kvalitnější dokumentace k výrobkům a technické publikace včas a s nižšími náklady.

V průběhu životního cyklu výrobku vaše týmy vytvářejí specifikace, zprávy o analýzách, 2D/3D ilustrace, tabulky, výsledky testů a technické publikace. Všechny dokumenty musí být přesné a musí být dokončeny včas. Výrobky a trhy se na celém světě stále víc diverzifikují, a proto je stále obtížnější neustále aktualizovat dokumenty podle vývoje výrobků a tržních změn, zvláště když jste pod tlakem stále kratších termínů. Správa dokumentů a obsahu má pro váš úspěch zásadní význam.

Řešení aplikace Teamcenter pro správu dokumentů a obsahu pracují s dokumenty a technickými publikacemi ve stejném systému řízení životního cyklu výrobku (PLM), který používají všechny ostatní informace o výrobku. Autoři mají v průběhu vývoje přímý přístup k informacím o výrobku a mohou pracovat na stejných úkolech. Návrhy výrobků a dokumentace k nim můžete mít stále sladěné se změnami ve výrobcích, čímž se sníží náklady a doba na tvorbu dokumentace a zvýší se kvalita a schopnost dodávek.

 

Vyspělé technické publikace pro vyspělé výrobky

Pro vývoj inovativnějších a rozmanitějších výrobků potřebujete vyspělejší software pro technické publikace. Řešení aplikace Teamcenter pro správu dokumentů a obsahu nabízí strukturované nástroje pro tvorbu a publikování dokumentů a souborů XML. S aplikací Teamcenter můžete řídit celý proces technického publikování od tvorby přes recenze a překlady až k dodávkám. Obsah můžete efektivně a opakovaně používat a zjednodušit tak tvorbu dokumentů a můžete používat normy jako S1000D a DITA. Díky integraci systému Cortona3D RapidAuthor lze místo textu v dokumentacích použít interaktivní 3D grafiku. Můžete zajistit přesnost obsahu a vytvářet efektivní a interaktivní technické dokumentace s textovým i grafickým obsahem.

Další informace:

Zvýšení produktivity při práci s dokumenty

Pomocí aplikace Teamcenter pro správu dokumentů a obsahu můžete zredukovat potřebné úsilí na tvorbu dokumentů. Dokumenty, které se budou spravovat v aplikaci Teamcenter, vytvoříte v libovolné aplikaci PLM. Pomocí šablon můžete vytvářet dokumenty s pevným obsahem, vkládat obsah propojením dokumentů se strukturami výrobků a podepisovat a vydávat dokumenty hned po schválení. Dokumenty mohou obsahovat přímé odkazy na data výrobků, aby bylo možné dostat upozornění na změny ve výrobku. V aplikaci Teamcenter lze ukládat dokumenty související se specifickými konfiguracemi a revizemi výrobků, aby bylo možné je v budoucnosti znovu použít při dalším vývoji.

Tvorba a úprava dokumentů pomocí aplikací Microsoft Office

Většina lidí ke své práci používá aplikace Microsoft Office®. Teamcenter nabízí integraci aplikací MS Office v celém portfoliu PLM, což znamená, že většinu dokumentů výrobků můžete pomocí aplikací MS Office vytvářet a upravovat. Je možné vyhledávat data výrobků, vytvářet, upravovat, rezervovat, uvolňovat a odesílat dokumenty a zapojit se do pracovních postupů přímo ze svých oblíbených aplikací. Pomocí aplikace MS Excel® můžete upravovat rozpisky (BOM), v aplikaci MS Word lze vytvářet dokumenty týkající se požadavků a v aplikaci MS Outlook® zase potvrzovat kontroly a recenze. Protože každý ví, jak se aplikace MS Office používají, nepotřebuje většina uživatelů při zavedení PLM žádné další školení.

Správa a konfigurace kusovníků

Získejte úplný přehled o výrobcích díky společnému zdroji informací

Efektivní správa a konfigurace kusovníků má pro úspěch velký význam, bez ohledu na to, zda se výrobek skládá z deseti nebo z deseti milionů součástí. Při vývoji inovativnějších výrobků ve snaze udržet si konkurenceschopnost se správa přesných definic výrobků včetně kusovníků stává čím dál složitější. Je nutné koordinovat předběžné plánování dostupných možností a funkcí kvůli plnění potřeb zákazníků a komunikovat s rostoucím počtem partnerů a dodavatelů, kteří musí být propojeni s odvětvím výroby, služeb a podpory. To vše znamená, že definice výrobku se neustále rozšiřuje a prohlubuje. Jak tuto situaci řešíte? Jak dobře vlastně znáte svoje výrobky?

Teamcenter vám pomáhá zajišťovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím společného zdroje informací v celé organizaci. Bez ohledu na to, zda potřebujete základní nebo pokročilejší správu rozpisek a možnosti konfigurace s větší flexibilitou a rozšiřitelností, vám správa kusovníku Teamcenter může pomoci naplnit i překročit tržní poptávku po inovativnějších a rozmanitějších výrobcích.

Definice a konfigurace přesných a flexibilních kusovníků

Teamcenter nabízí jednotnou a přesnou definici výrobku pro všechny, kdo pracují s kusovníky. Díky flexibilitě při definování a správě můžete zajistit úplný a aktuální zdroj informací, který eliminuje potřebu samostatných tabulek a systémů. Tato přesná definice výrobku je pro správu všech konfigurací velmi důležitá. Funkce pro správu a konfiguraci rozpisek v aplikaci Teamcenter umožňují řešení více možností výrobků bez další námahy. Přinášejí vám větší flexibilitu při reakcích na potřeby zákazníků a možnost rychlé aktualizace řad výrobků.

Práce v kontextu s flexibilní správou rozpisek

Pracovníci, kteří dělají rozhodnutí o různých částech životního cyklu výrobků, mají velmi různorodé nároky, pokud se jedná o práci s definicí výrobku – na takové množství informací se nedá pohlížet jen jedním způsobem. Díky řešením aplikace Teamcenter pro správu a konfiguraci kusovníků mají lidé ve vaší organizaci zabezpečený přístup k přizpůsobenému zobrazení kusovníů, které souvisí s jejich rolí a úkoly. Bez ohledu na to, zda pracují ve vývoji výrobků, ve výrobě, oddělení služeb nebo v dodavatelském řetězci, mohou všichni pracovníci vidět definici výrobku ve smysluplném kontextu a pracovat s ní.

Realizace výrobků na virtuální i fyzické úrovni

Mnoho společností má velké mezery v propojení virtuální definice výrobku s konečným fyzickým výrobkem. Možná vyvíjíte výrobky, u kterých nelze dobře virtuálně ověřit, zda je vůbec možné je vyrobit. Možná se spoléháte na nákladné prototypy nebo virtuální testy pouze několika konfigurací výrobků. Správa kusovníku aplikace Teamcenter spojuje virtuální a fyzické definice výrobků dohromady, čímž zajišťuje možnost přesného digitálního ověření a simulace. Výrobky lze digitálně ověřit a zajistit tak, že je možné návrh skutečně zkonstruovat. Pomocí „realizovaných výrobků˜“ se můžete vyhnout chybám v pozdější části procesu a nutnosti používání nákladných prototypů.

Rozšíření správy rozpisek v životním cyklu

Správa a konfigurace kusovníku začíná dlouho před nakreslením prvního výkresu a pokračuje ještě dlouho po výrobě první součásti. Teamcenter podporuje předběžné plánování a hlavní definice výrobků prostřednictvím odvětví návrhů, vývoje, výroby, služeb a dalších. Teamcenter navíc pomáhá s integrací informací z rozpisky do ostatních podnikových systémů, například plánování podnikových zdrojů (ERP). Implementací integrované správy rozpisek můžete eliminovat nákladné chyby spojené s nezávislými a samostatnými zdroji rozpisek. S konzistentními informacemi z rozpisek ve všech systémech můžete zajistit nákladově efektivní realizaci plánovaných výrobků.

Realizace procesů PLM

Optimalizujte procesy a snižte náklady pomocí efektivního řízení práce v životním cyklu výrobku.

V celém vašem podniku lidé promarní spoustu času. Bez efektivního provádění procesů řízení životního cyklu výrobků (PLM) ztrácejí čas prací se zastaralými informacemi, přemýšlením nad tím, co má být dalším krokem procesu, nebo hledáním informací, které potřebují ke své práci. Mrhají časem také při zjišťování stavu jednotlivých úkolů, sledováním informací z více systémů řízení projektů a provádění pracovních úkonů. Ztráta času znamená ztrátu peněz...

Co kdybyste mohli efektivněji řídit práci celého týmu? Pomocí aplikace Teamcenter můžete spojit plánování a realizaci snížením nutného úsilí a nákladů na řízení a sledování procesů PLM. Usnadníte pracovníkům koncentraci na ty správné úkoly se správnými daty tak, aby mohli dělat správná rozhodnutí ve správný čas.

 

Digitalizace, standardizace a optimalizace ručních procesů

S aplikací Teamcenter můžete automatizovat procesy vývoje výrobků, bez ohledu na jejich složitost. Je možné vytvářet pracovní postupy, které se opírají o vaši podnikovou logiku, a definovat pro procesy standardy, které budou prosazovat používání osvědčených postupů a eliminovat tak chyby. Možnosti okamžitého sledování stavu, historie a auditu zajišťují, že budete mít úplnou kontrolu a dohled nad procesy. S efektivním řízením procesu vývoje výrobků můžete každému pracovníkovi dát přesně to, co potřebuje k preciznímu splnění svých úkolů.

Další informace:

Řešení pro řízení programů a projektů

Teamcenter nabízí řešení pro řízení projektů a programů, která pomáhají propojit plánování, realizaci projektů, data a další položky, které představují vstupy a výstupy celého procesu PLM. S jednotným a integrovaným řešením můžete efektivněji řídit programy, projekty, prostředky, úkoly a plány.

Další informace: 

Řízení změn výrobků

Řízení změn představuje velmi důležitý proces PLM. Teamcenter nabízí uzavřené řízení změn výrobků, pomocí kterého můžete synchronizovat změny a integrovat procesy změn ve všech doménách výrobků. Díky flexibilnímu řízení změn zajištěnému pomocí PLM je možné změny implementovat rychle, přesně a komplexně.

Další informace: 

Řízení podnikového portfolia

S řízením procesu vývoje výrobků v aplikaci Teamcenter můžete dostat ty správné výrobky na trh ve správný čas s úplným přehledem o všech informacích a optimalizovat tak svoje portfolio. Díky využití špičkových nástrojů pro řízení podnikového portfolia můžete určit, co se má realizovat, srovnáním portfolia projektů a výrobků s cílovými hodnotami příjmů a strategickými cíli. Spojením řízení podnikového portfolia s procesem PLM dosáhnete chytřejších rozhodnutí a dokonalého přehledu o tom, co vše je možné vykonat. Díky PLM a řízení portfolia můžete zajistit, že vždy budete mít čas, lidi a peníze na plnění svých cílů.

Články

PDM pro malé a středně velké firmy

https://www.cad.cz/aktuality/77-aktuality/9307-pdm-pro-male-a-stredne-velke-firmy.html 

 

Videa