Teamcenter

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

Teamcenter

Úvod / Hlavní funkce / Ćlánky / Video

 Úvod

 PLM (správa životního cyklu výrobku) představuje integraci dat, procesů, obchodních systémů a lidí v rámci rozšířeného podnikového prostředí do jednoho systému. Software PLM umožňuje tyto informace spravovat v rámci celého životního cyklu výrobku efektivně a s ohledem na náklady, od procesu tvorby myšlenky, přes návrh a výrobu až po jeho poskytování a vyřazení. Prostřednictvím PLM dochází k propojování různých funkcí a technologií včetně těchto:

Úvod / Hlavní funkce / Ćlánky / Video

Hlavní funkce

Správa dat návrhů a simulací

 Jednotné prostředí pro řízení dat návrhu výrobku pro mechanické, elektronické, softwarové a simulační nástroje a data U většiny výrobců konstruktéři pracují na různých místech s různými nástroji pro MCAD, ECAD, vývoj softwaru a simulace od různých dodavatelů. I přesto, že používáte software pro správu dat   výrobků (PDM) svého systému MCAD, je někdy náročné zjistit, jak součásti a komponenty výrobku vytvořené v různých nástrojích fungují dohromady. Přidejte k tomu složité interakce   integrovaných mechanických, elektronických a softwarových komponent a vývoj celého návrhu výrobku se stává noční můrou. Teamcenter povyšuje PDM na úplně novou úroveň. Teamcenter umožňuje mezidoménovou správu dat návrhu díky integraci s nástroji a procesy pro MCAD, ECAD, vývoj softwaru a simulace, které   vaše konstruktérské týmy používají každý den. Mezidoménová data můžete spravovat, hledat, sdílet a opakovaně používat ve vzájemně vzdálených konstruktérských střediscích díky jednotnému a   zabezpečenému zdroji dat návrhů a simulací. Můžete porozumět složitým vztahům a závislostem mezi požadavky a všem podsystémům a doménám návrhu ve všech možných konfiguracích   výrobku i během provádění změn. Je také možné vytvářet sestavy ze součástí od většího množství dodavatelů, které zahrnují složité interakce podsystémů, a připravovat a ověřovat připravenost   návrhů a rozpisek pro výrobu, montáž a testování. Integrací stávajících vícedoménových konstruktérských nástrojů s aplikací Teamcenter můžete transformovat jinak nepropojené nástroje a procesy do jednotného mezidoménového prostředí pro   správu dat návrhů, které umožňuje snížení nákladů, zlepšení kvality a zvýšení produktivity návrhů.  

Správa konstrukčních dat multi-CAD pro MCAD

 Možnosti správy dat s podporou multi-CAD v aplikaci Teamcenter umožňují vašim týmům konstruktérů vytvářet, řídit, vizualizovat, ověřovat a opakovaně používat nativní konstrukční data široké   řady MCAD systémů včetně NX a Solid Edge od společnosti Siemens PLM Software a také AutoCAD®, CATIA®, Inventor®, Pro/ENGINEER® a SolidWorks®. Pomocí našeho vizualizačního   standardu   JT 3D můžete vytvářet integrované návrhy multi-CAD pomocí součástí a komponent z různých nástrojů MCAD. Můžete spolupracovat na návrhu, i když nemáte přístup k nástrojům   MCAD, ve kterých návrh vznikl. Další informace: 
 Správa dat návrhů ECAD
 Teamcenter podporuje integraci se všemi hlavními systémy ECAD. Pomocí výkonných funkcí pro správu dat návrhů desek tištěných spojů (PCB) a svazků drátů můžete vždy rychle najít ta správná   data. Podniková správa knihovny součástí ECAD snižuje náklady odstraněním rozporných a nepřesných dat součástí ECAD. Prohlížeč ECAD, podpora výměn ECAD-MCAD a nástroje pro analýzu   montáže a testování podporují úzkou spolupráci v rámci podniku. Další informace: 

 Správa softwarových návrhů Teamcenter umožňuje správu dat softwarových návrhů prostřednictvím integrace dat a procesů softwarového inženýrství s řízením životního cyklu výrobků (PLM). Díky využití systému   vícedoménové integrace životního cyklu Teamcenter umožňuje hladkou integraci nástrojů, dat a procesů pro řízení životního cyklu aplikací (ALM). Pomocí této integrace ALM-PLM můžete spravovat   softwarové návrhy v holistickém přístupu k výrobku a řešit procesy softwarových návrhů jako základní součást celkového životního cyklu. Další informace: 


 Řízení dat a procesů simulace
 Teamcenter vám může pomoci ověřovat cíle stanovené pro výkonnostní parametry prostřednictvím simulací výrobků zaměřených na různé vícedoménové a fyzikální problémy. Pomocí funkcí   aplikace Teamcenter navržených specificky pro správu modelů, simulačních dat a procesů můžete rychle odvozovat a generovat struktury CAE ze struktur MCAD nebo ECAD. U složitých výrobků lze   ověřovat cíle týkající se výkonnostních parametrů a plnit smluvní požadavky na ověřování pomocí desítek nebo stovek různých simulačních nástrojů. Teamcenter obsahuje systém pro bezkódovou   integraci těchto nástrojů, aby jim bylo možné data z aplikace Teamcenter předat. Výsledky lze následně zaznamenat a uložit do aplikace Teamcenter spolu se správnými propojeními s daty návrhu   a požadavků. Další informace: 
 Rychlý start s předkonfigurovaným PDM
 Pokud potřebujete PDM pro svůj malý nebo středně velký podnik a vaším primárním cílem je získat kontrolu nad daty a procesy multi-CAD a ECAD, zvažte možnost nasazení aplikace Teamcenter   Rapid Start. Díky předem konfigurovaným skupinám, rolím a procesům založených na osvědčených postupech PDM můžete s aplikací Teamcenter začít pracovat rychle a efektivně. Další informace: 

Správa dokumentů a obsahu

 Vytvářejte a spravujte kvalitnější dokumentace k výrobkům a technické publikace včas a s nižšími náklady. V průběhu životního cyklu výrobku vaše týmy vytvářejí specifikace, zprávy o analýzách, 2D/3D ilustrace, tabulky, výsledky testů a technické publikace. Všechny dokumenty musí být přesné a musí   být dokončeny včas. Výrobky a trhy se na celém světě stále víc diverzifikují, a proto je stále obtížnější neustále aktualizovat dokumenty podle vývoje výrobků a tržních změn, zvláště když jste pod   tlakem stále kratších termínů. Správa dokumentů a obsahu má pro váš úspěch zásadní význam. Řešení aplikace Teamcenter pro správu dokumentů a obsahu pracují s dokumenty a technickými publikacemi ve stejném systému řízení životního cyklu výrobku (PLM), který používají všechny   ostatní informace o výrobku. Autoři mají v průběhu vývoje přímý přístup k informacím o výrobku a mohou pracovat na stejných úkolech. Návrhy výrobků a dokumentace k nim můžete mít stále   sladěné se změnami ve výrobcích, čímž se sníží náklady a doba na tvorbu dokumentace a zvýší se kvalita a schopnost dodávek.  

Vyspělé technické publikace pro vyspělé výrobky

 Pro vývoj inovativnějších a rozmanitějších výrobků potřebujete vyspělejší software pro technické publikace. Řešení aplikace Teamcenter pro správu dokumentů a obsahu nabízí strukturované   nástroje pro tvorbu a publikování dokumentů a souborů XML. S aplikací Teamcenter můžete řídit celý proces technického publikování od tvorby přes recenze a překlady až k dodávkám. Obsah   můžete efektivně a opakovaně používat a zjednodušit tak tvorbu dokumentů a můžete používat normy jako S1000D a DITA. Díky integraci systému Cortona3D RapidAuthor lze místo textu   v dokumentacích použít interaktivní 3D grafiku. Můžete zajistit přesnost obsahu a vytvářet efektivní a interaktivní technické dokumentace s textovým i grafickým obsahem. Další informace:
 Zvýšení produktivity při práci s dokumenty
 Pomocí aplikace Teamcenter pro správu dokumentů a obsahu můžete zredukovat potřebné úsilí na tvorbu dokumentů. Dokumenty, které se budou spravovat v aplikaci Teamcenter, vytvoříte   v libovolné aplikaci PLM. Pomocí šablon můžete vytvářet dokumenty s pevným obsahem, vkládat obsah propojením dokumentů se strukturami výrobků a podepisovat a vydávat dokumenty hned   po  schválení. Dokumenty mohou obsahovat přímé odkazy na data výrobků, aby bylo možné dostat upozornění na změny ve výrobku. V aplikaci Teamcenter lze ukládat dokumenty související se   specifickými konfiguracemi a revizemi výrobků, aby bylo možné je v budoucnosti znovu použít při dalším vývoji. 

Tvorba a úprava dokumentů pomocí aplikací Microsoft Office.

 Většina lidí ke své práci používá aplikace Microsoft Office®. Teamcenter nabízí integraci aplikací MS Office v celém portfoliu PLM, což znamená, že většinu dokumentů výrobků můžete pomocí   aplikací MS Office vytvářet a upravovat. Je možné vyhledávat data výrobků, vytvářet, upravovat, rezervovat, uvolňovat a odesílat dokumenty a zapojit se do pracovních postupů přímo ze svých   oblíbených aplikací. Pomocí aplikace MS Excel® můžete upravovat rozpisky (BOM), v aplikaci MS Word lze vytvářet dokumenty týkající se požadavků a v aplikaci MS Outlook® zase potvrzovat   kontroly a recenze. Protože každý ví, jak se aplikace MS Office používají, nepotřebuje většina uživatelů při zavedení PLM žádné další školení.


Správa a konfigurace kusovníků

 Získejte úplný přehled o výrobcích díky společnému zdroji informací Efektivní správa a konfigurace kusovníků má pro úspěch velký význam, bez ohledu na to, zda se výrobek skládá z deseti nebo z deseti milionů součástí. Při vývoji inovativnějších výrobků ve snaze   udržet si konkurenceschopnost se správa přesných definic výrobků včetně kusovníků stává čím dál složitější. Je nutné koordinovat předběžné plánování dostupných možností a funkcí kvůli plnění   potřeb zákazníků a komunikovat s rostoucím počtem partnerů a dodavatelů, kteří musí být propojeni s odvětvím výroby, služeb a podpory. To vše znamená, že definice výrobku se neustále rozšiřuje  a prohlubuje. Jak tuto situaci řešíte? Jak dobře vlastně znáte svoje výrobky? Teamcenter vám pomáhá zajišťovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím společného zdroje informací v celé organizaci. Bez ohledu na to, zda potřebujete základní nebo pokročilejší správu   rozpisek a možnosti konfigurace s větší flexibilitou a rozšiřitelností, vám správa kusovníku Teamcenter může pomoci naplnit i překročit tržní poptávku po inovativnějších a rozmanitějších výrobcích.

 Definice a konfigurace přesných a flexibilních kusovníků
 Teamcenter nabízí jednotnou a přesnou definici výrobku pro všechny, kdo pracují s kusovníky. Díky flexibilitě při definování a správě můžete zajistit úplný a aktuální zdroj informací, který eliminuje   potřebu samostatných tabulek a systémů. Tato přesná definice výrobku je pro správu všech konfigurací velmi důležitá. Funkce pro správu a konfiguraci rozpisek v aplikaci Teamcenter umožňují   řešení více možností výrobků bez další námahy. Přinášejí vám větší flexibilitu při reakcích na potřeby zákazníků a možnost rychlé aktualizace řad výrobků. Práce v kontextu s flexibilní správou rozpisek
 Pracovníci, kteří dělají rozhodnutí o různých částech životního cyklu výrobků, mají velmi různorodé nároky, pokud se jedná o práci s definicí výrobku – na takové množství informací se nedá pohlížet  jen jedním způsobem. Díky řešením aplikace Teamcenter pro správu a konfiguraci kusovníků mají lidé ve vaší organizaci zabezpečený přístup k přizpůsobenému zobrazení kusovníů, které souvisí  s jejich rolí a úkoly. Bez ohledu na to, zda pracují ve vývoji výrobků, ve výrobě, oddělení služeb nebo v dodavatelském řetězci, mohou všichni pracovníci vidět definici výrobku ve smysluplném  kontextu a pracovat s ní. 

Realizace výrobků na virtuální i fyzické úrovni

 Mnoho společností má velké mezery v propojení virtuální definice výrobku s konečným fyzickým výrobkem. Možná vyvíjíte výrobky, u kterých nelze dobře virtuálně ověřit, zda je vůbec možné je   vyrobit. Možná se spoléháte na nákladné prototypy nebo virtuální testy pouze několika konfigurací výrobků. Správa kusovníku aplikace Teamcenter spojuje virtuální a fyzické definice výrobků  dohromady, čímž zajišťuje možnost přesného digitálního ověření a simulace. Výrobky lze digitálně ověřit a zajistit tak, že je možné návrh skutečně zkonstruovat. Pomocí „realizovaných výrobků˜“ se  můžete vyhnout chybám v pozdější části procesu a nutnosti používání nákladných prototypů. 

Rozšíření správy rozpisek v životním cyklu

 Správa a konfigurace kusovníku začíná dlouho před nakreslením prvního výkresu a pokračuje ještě dlouho po výrobě první součásti. Teamcenter podporuje předběžné plánování a hlavní definice   výrobků prostřednictvím odvětví návrhů, vývoje, výroby, služeb a dalších. Teamcenter navíc pomáhá s integrací informací z rozpisky do ostatních podnikových systémů, například plánování   podnikových zdrojů (ERP). Implementací integrované správy rozpisek můžete eliminovat nákladné chyby spojené s nezávislými a samostatnými zdroji rozpisek. S konzistentními informacemi   z rozpisek ve všech systémech můžete zajistit nákladově efektivní realizaci plánovaných výrobků.

Realizace procesů PLM
 Optimalizujte procesy a snižte náklady pomocí efektivního řízení práce v životním cyklu výrobku. V celém vašem podniku lidé promarní spoustu času. Bez efektivního provádění procesů řízení životního cyklu výrobků (PLM) ztrácejí čas prací se zastaralými informacemi, přemýšlením nad tím, co   má být dalším krokem procesu, nebo hledáním informací, které potřebují ke své práci. Mrhají časem také při zjišťování stavu jednotlivých úkolů, sledováním informací z více systémů řízení   projektů  a provádění pracovních úkonů. Ztráta času znamená ztrátu peněz... Co kdybyste mohli efektivněji řídit práci celého týmu? Pomocí aplikace Teamcenter můžete spojit plánování a realizaci snížením nutného úsilí a nákladů na řízení a sledování procesů PLM.   Usnadníte  pracovníkům koncentraci na ty správné úkoly se správnými daty tak, aby mohli dělat správná rozhodnutí ve správný čas.  

Digitalizace, standardizace a optimalizace ručních procesů

 S aplikací Teamcenter můžete automatizovat procesy vývoje výrobků, bez ohledu na jejich složitost. Je možné vytvářet pracovní postupy, které se opírají o vaši podnikovou logiku, a definovat pro  procesy standardy, které budou prosazovat používání osvědčených postupů a eliminovat tak chyby. Možnosti okamžitého sledování stavu, historie a auditu zajišťují, že budete mít úplnou kontrolu a  dohled nad procesy. S efektivním řízením procesu vývoje výrobků můžete každému pracovníkovi dát přesně to, co potřebuje k preciznímu splnění svých úkolů. Další informace:
 Řešení pro řízení programů a projektů
 Teamcenter nabízí řešení pro řízení projektů a programů, která pomáhají propojit plánování, realizaci projektů, data a další položky, které představují vstupy a výstupy celého procesu PLM.  S jednotným a integrovaným řešením můžete efektivněji řídit programy, projekty, prostředky, úkoly a plány. Další informace: 
 Řízení změn výrobků
 Řízení změn představuje velmi důležitý proces PLM. Teamcenter nabízí uzavřené řízení změn výrobků, pomocí kterého můžete synchronizovat změny a integrovat procesy změn ve všech   doménách  výrobků. Díky flexibilnímu řízení změn zajištěnému pomocí PLM je možné změny implementovat rychle, přesně a komplexně. Další informace: 
 Řízení podnikového portfolia
 S řízením procesu vývoje výrobků v aplikaci Teamcenter můžete dostat ty správné výrobky na trh ve správný čas s úplným přehledem o všech informacích a optimalizovat tak svoje portfolio. Díky  využití špičkových nástrojů pro řízení podnikového portfolia můžete určit, co se má realizovat, srovnáním portfolia projektů a výrobků s cílovými hodnotami příjmů a strategickými cíli. Spojením  řízení podnikového portfolia s procesem PLM dosáhnete chytřejších rozhodnutí a dokonalého přehledu o tom, co vše je možné vykonat. Díky PLM a řízení portfolia můžete zajistit, že vždy budete mít  čas, lidi a peníze na plnění svých cílů.

Úvod / Hlavní funkce / Ćlánky / Video

 Články

  PDM pro malé a středně velké firmy https://www.cad.cz/aktuality/77-aktuality/9307-pdm-pro-male-a-stredne-velke-firmy.html  


Úvod / Hlavní funkce / Ćlánky / Video

  Video

 
Rozšiřte své podnikání pomocí cloudového PLM | Teamcenter X video

 Nahoru
Jak společnost MAC Trailer odstranila 1 milion duplicitních dílů CAD pomocí Teamcenteru

 Nahoru
Teamcenter a Microsoft Teams - zvyšování produktivity v průmyslu pomocí generativní AI
Nahoru
 Teamcenter X - objevte sílu cloudového PLM

 Nahoru
Siemens Energy mění představy o servisu díky Teamcenter service lifecycle managementu
 Nahoru
 Plně integrovaný pracovní postup MBSE s Teamcenterem a Simcenterem

Nahoru
 Hendrick Motorsports vítězí s řešením Siemens Teamcenter Service Lifecycle Management

 Nahoru
  Teamcenter Service Lifecycle Management (SLM)
 Nahoru
Reportovací nástroje Business Intelligence pomáhají společnosti JCB zjistit podrobnosti potřebné pro inovaci produktů
 Nahoru
Solid Edge a Teamcenter pomáhají společnosti Carrier Wheels zaujmout vedoucí postavení na trhu
 Nahoru
Festo - Úspěšná cílová kalkulace nákladů pomocí Teamcenter Product Cost Management

 Úvod / Hlavní funkce / Ćlánky / Video