Tecnomatix

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

Tecnomatix

 
Co je to / Co umí  / Videa

Co je to Tecnomatic?

Vytvořte digitální dvojče.
Modelujte, simulujte a optimalizujte komplexní digitální dvojče svých výrobních procesů - včetně robotů, automatizace, systémů manipulace s materiálem a lidí - a zlepšete tak výkonnost svého podniku.

Zvyšte flexibilitu
Využijte simulaci a optimalizaci automatizovaných nebo manuálních výrobních procesů k vyhodnocení a zavedení pokročilých výrobních technik, zařízení a operací pro flexibilnější výrobu.

Inovujte rychleji
Využívejte realistické a pohlcující prostředí s vysokou věrností s fyzikálně založenými nástroji pro modelování, simulaci a optimalizaci, které urychlí vaše inovace.

Base

Výroba zaměřená na člověka
Co nás dostane na dno oceánu a do vesmíru? Co nás udržuje v bezpečí a spojení? Výroba zaměřená na člověka.

Výroba zaměřená na člověka vám pomůže proměnit inovace zítřka v inovativními produkty již dnes. S využitím průlomových technologií, jako je pokročilá robotika a umělá inteligence, umožňuje realizovat samočinné továrny. Nahlédněte do výroby zítřka.

 
Novinky ve verzi 2307 (srpen 2023) New


Co je to / Co umí  / Videa

Co umí Tecnomatix ?

Využijte digitální výrobu ke zlepšení svého podnikání nyní a k jeho udržení v budoucnosti. 
  

Programování a simulace robotů

 Robot

 Návrh kompletních kinematických pracovních celků

Získejte přístup k výkonným nástrojům pro návrh, simulaci a validaci výrobních pracovních celků a procesů v dynamickém a vysoce vizuálním inženýrském prostředí.

Vytvářejte, opakovaně používejte, ověřujte a optimalizujte procesní sekvence s realistickým chováním pomocí plně kinematických 3D modelů robotů, nástrojů na konci ramene, přípravků, bezpečnostních a dalších zařízení automatizovaného výrobního systému.

Plánování a simulace robotického pohybu

Vytvářejte, zkoumejte a ověřujte složité dráhy pohybu robotů a procesy pomocí kompletní sady manuálních a automatizovaných softwarových nástrojů pro simulaci robotiky.

Usnadněte co nejrealističtější diskrétní a spojité simulace různých výrobních procesů a mechanických postupů pro roboty, nástroje a zařízení, jakož i řídicí logiku používanou k jejich řízení ve výrobě.

Programování robotů zcela offline
Pracujte s offline balíčky pro programování robotů všech hlavních značek. Automaticky začleňte ověřené dráhy robotů do plně funkčních programů robotů ke stažení do fyzického ovladače robota, včetně konfigurací specifických pro zákazníka.

Nahrávání programů z fyzického ovladače robota do softwaru pro další simulaci, optimalizaci a údržbu programů robotiky.

Praktické zadávání výrobních systémů
Zjednodušte tok dat od koncepčního návrhu až po výrobní halu. Využijte společnou integrační platformu pro mechanické a elektrické obory, které se podílejí na uvádění automatizovaných výrobních systémů do provozu.

Simulujte reálný řídicí kód a programy robotů v kombinaci se skutečným hardwarem v realistickém virtuálním prostředí pro uvedení do provozu a ověřte kompletní funkci systému před zahájením výroby.

Práce se specializovanými aplikacemi
Využívejte aplikace a nástroje specifické pro daný proces pro vývoj a ověřování mnoha různých výrobních prvků.

Modelujte a simulujte montážní, svařovací, lepicí, těsnicí, stříkací a další robotické procesy ve stejném prostředí a ověřujte tak kompletní virtuální zóny automatizovaných výrobních systémů a pokročilé výrobní procesy.

 Nahoru
Design a simulace zaměřené na človeka   Human
 Analytujte pracovních celky z hlediska komfortu a bezpečnosti obsluhy

škálujte virtuální lidi tak, aby odpovídali populaci pracovníků, a testujte návrhy zaměřené na člověka z hlediska mnoha faktorů, včetně rizika zranění, uživatelského komfortu, dosažitelnosti, přímého výhledu, energetických výdajů a limitů únavy.

Umožněte integraci lidských faktorů a ergonomie do fází plánování, návrhu a ověřování životního cyklu výrobku a dosáhněte tak významných úspor nákladů a času.

 Navrhujte a vyrábějte produkty, které se snadno udržují

Zabývejte se udržovatelností při návrhu a plánování výroby výrobků pomocí simulace člověka, abyste zlepšili dobu servisu, identifikovali a odstranili ergonomická a bezpečnostní rizika a minimalizovali náklady na údržbu během celého životního cyklu.

Vyhodnoťte dostupný prostor pro výměnu dílů, identifikujte požadavky na speciální nástroje pro údržbu a vytvářejte školicí materiály bez nutnosti fyzického vybavení.

 Optimalizujte výkon a pohodlí cestujících ve vozidle

Analyzujte koncepční vozidla z hlediska lidského faktoru a ergonomie, abyste mohli navrhnout lepší vnitřní prostory pro automobily, autobusy, nákladní automobily, letadla a stavební stroje.

Používejte nástroje pro modelování lidských faktorů a analytické nástroje k navrhování interiérů vozidel pro optimální výkon a pohodlí cestujících a zároveň snižte potřebu nákladných fyzických prototypů a časově náročných cyklů revizí návrhu.

 Zlepšete ergonomie pomocí snímání pohybu

Generujte přesné pohyby během okamžiku a vytvářejte vizualizace lidských činností v reálném čase.

Zlepšete přezkoumání výrobních procesů a návrhů výrobků propojením snímání pohybu s modelováním člověka. Umožněte přímou interakci s virtuálním prostředím pro rychlý vývoj návrhů a postupů zaměřených na člověka.

 Využite virtuální realitu pro působivý design

Spojte se s kolegy v prostředí virtuální reality (VR) pro společné hodnocení a vyzkoušejte si návrhy zaměřené na člověka na vlastní kůži, ať už se nacházíte kdekoli na světě.

Provádějte a vyhodnocujte manuální montážní sekvence a zároveň se ponořte do VR, abyste mohli dynamicky identifikovat a sledovat ergonomické problémy. Studujte volný prostor, dosah a posturální nároky pomocí simulace člověka pro záznam a vyhodnocení lidských pohybů.

  Nahoru
Tovární a liniový design  Factory

Navrhujte rychleji lepší továrny a linky
Umožněte přesnou analýzu dopadů a efektivní řízení změn pro rozvržení továren, linek a návrhy zařízení přímo spojené s plány výrobních procesů.

Vytvářejte požadované přípravky, nástroje a zařízení pomocí klasifikované knihovny parametrických zdrojů integrované s plánováním výroby a návrhem továrny, abyste rychleji dosáhli lepšího uspořádání výroby.

Ověřujte a optimalizujte návrhů výrobních linek
Pomocí simulačního softwaru přímo v prostředí pro plánování výrobních linek můžete plně ověřit a optimalizovat návrhy výrobních linek a rozvržení výroby.

Simulujte operace včetně robotů, nástrojů, zařízení pro manipulaci s materiálem a lidí na úrovni podrobných stanic, linek nebo továrny a optimalizujte umístění automatizace a zařízení, ergonomické požadavky, strategie dodávek materiálu a rychlost výroby.

Zprovozněte virtuální výrobní linku
Pomocí simulační technologie HiL (hardware-in-the-loop) a SiL (software-in-the-loop) můžete virtuálně uvést do provozu montážní linky a zařízení během instalace a před zahájením výroby.

Testujte řídicí logiku a rozhraní mezi strojní a elektrotechnickou částí pomocí skutečného řídicího systému a digitálního dvojčete, abyste virtuálně ověřili fungování systémů manipulace s materiálem a výrobních uspořádání .

Pohybujte se mezi svými továrnami kdekoliv a kdykoliv

Získejte přístup ke cloudovým digitálním dvojčatům svých výrobních závodů prezentovaným v jejich geografickém kontextu. Procházejte zařízením jednoduchým a známým způsobem s intuitivním přístupem k informacím z jakéhokoli IT systému.

Usnadněte si virtuální prohlídku svých továren pomocí bohatých vizualizačních nástrojů a technik s možností získat relevantní informace a alternativní úhly pohledu pouhým kliknutím na vizuální značky.

  
  Nahoru
 Pokročilá vizualizace výroby  Advanced 
 Navigace v realističtějších výrobních modelech

Využijte umělou inteligenci a technologii rozšířené reality k lepšímu sladění digitálních a reálných systémů a k poskytování smysluplnějších pokynů dílně.

Nahrajte inženýrské studie výrobních systémů do prostředí virtuální reality (VR) a provádějte revize návrhů a procesů, provádějte analýzy a spolupracujte, zatímco jste ponořeni pomocí hardwaru VR - kdykoli a odkudkoli na světě.

 Integrace mračen bodů pro větší přehlednost

Využijte data z mraků bodů ke snadnému porovnání virtuálních modelů výrobních systémů a rozvržení montážních linek s jejich fyzickými protějšky.

Používejte digitální mračna bodů naskenovaná ze stávajících továrních prostředí brownfield, například vytvořených pomocí technologie Bentley Systems, k vytváření nových továrních položek nebo k přímé úpravě továrních modelů po změnách na místě.

Působení v průmyslovém metaversu
Společnosti Siemens a NVIDIA podporují zavádění a vývoj průmyslových digitálních dvojčat v rámci průmyslového metaversa.

Když jsme se před mnoha lety vydali na tuto cestu digitální výroby, neměli jsme k dispozici všechna potřebná řešení pro poskytování plnohodnotných digitálních dvojčat. Dnes je máme.

Přečtěte si, jak můžete začít cestu k vývoji svého komplexního digitálního dvojčete.

  Nahoru
 Plánování výrobních procesů   Manufacturing

Zlepšení plánů výrobních procesů
Vytvářejte a spravujte výrobní kusovník (MBOM) a procesní kusovník (BOP), abyste zachytili, "co a jak vyrobit", vytvářejte pracovní instrukce pro dílnu, provádějte podrobnou analýzu času operace, vyvážení výrobních linek a mnoho dalšího, a zároveň zajistěte úzkou spolupráci mezi inženýrskými, výrobními a realizačními týmy.

 Nahoru
 Kvalita na základě modelů   Model
 Zlepšete rozměrové kvality během plánování
Integrujte parametry rozměrové kvality jako součást návrhu výrobku a procesu plánování výroby, abyste se vyhnuli nákladným problémům s kvalitou výrobku:

Zajistěte kvalitu výrobku ve výrobě tím, že pochopíte dopad rozměrových odchylek před vydáním návrhu.
Analyzovat vliv výrobních procesů na konstrukční prvky a tolerance a upozornit na zdroje a množství rozměrových odchylek s cílem zlepšit kvalitu výroby a eliminovat náklady.

 Definujte tolerance pomocí výrobních informací o výrobku (PMI)
Využijte sémantickou reprezentaci výrobních informací o výrobku (PMI) pro podporu inženýrství kvality založeného na modelech, abyste automatizovali definici prvků a tolerancí a dosáhli lepší rozměrové kvality.

Extrahujte a ověřujte PMI z různých autorských zdrojů prostřednictvím standardního datového formátu JT™. To poskytuje možnosti založené na prvcích s použitím tolerancí založených na metodách a normách geometrického dimenzování a tolerování (GD&T) a následné výpočty, rozšiřování a spotřebu pro všechny požadavky na analýzu a kontrolu kvality rozměrů.

 Zlepšete kvalitu pomocí simulace a vizualizací odchylek
Simulujte výrobní a montážní procesy pomocí rozměrové analýzy a předpovídejte a kvantifikujte množství a příčiny odchylek v robustním 3D prostředí.

Software využívá simulaci Monte Carlo a spojovací mechanismus montážních omezení pro statické a kinematické montážní operace v plném rozsahu přípustných omezení. Integruje se s řešiči analýzy konečných prvků pro pochopení pružnosti součástí v důsledku upínání, svařování a zpětného pružení.

 Provádějte komplexní analýzy hlavních příčin

Výrobní náklady lze snížit maximalizací přípustných tolerancí dílů při zachování kontroly kritických rozměrových specifikací sestavy. Kontrola těchto rozměrových charakteristik minimalizuje zmetky, přepracování a záruční vady. Identifikujte kritické rozměry, tolerance a montážní procesy, které jsou hlavními příčinami odchylek.

Přidáním údajů o výrobních schopnostech do analýzy odchylek můžete v reálném čase provádět analýzu příčin problémů při sestavování výroby, což vám pomůže zlepšit kvalitu tím, že zajistíte, aby díly do sebe správně zapadly hned napoprvé.

 Zlepšete kvalitu konstrukce už během výroby

Zachycujte a zajišťujte kvalitu sestavení pomocí sběru, ukládání, správy, reportování a analýzy naměřených dat o kvalitě výrobků v reálném čase, abyste mohli rychleji odstraňovat chyby:

Řešte problémy s kvalitou sestavení efektivněji a plňte cíle v oblasti kvality výrobků pomocí efektivních řešení pro zajištění kvality a analýzu.
Optimalizujte výkonnost kontrolních zařízení a automatizujte manuální procesy sběru, převodu, analýzy a reportování dat.
Konsolidace nejnovějších výsledků kontrol pro konzistentní pohled na kvalitu výroby, který pomáhá řešit problémy.

 Automatické vykazování dat o kvalitě v rámci celého podniku
Automatizujte publikování zpráv a snadno vyplňte předkonfigurované šablony zpráv shromážděnými měřeními kvality. Vytvářejte historické souhrnné reporty pro konsolidaci extrémně velkého množství naměřených dat, které umožňují rozhodovacím pracovníkům rychle tyto informace prověřit a využít je k rozhodování o návrhu a výrobě na základě metrik.

Porovnávejte procesy nebo továrny, pochopte stabilitu procesů a shrňte výrobní výkonnost vaší společnosti za libovolné časové období.

 Integrace měření rozměrů do plánování

Naplánujte proces správy, aktualizace a zachycení bodů měření a plánů měření ve výrobní databázi. Pracovníci s rozhodovacími pravomocemi mají k těmto datům přístup kdykoli a odkudkoli pro vyhledávání vybraných informací.

Definujte proces měření koordinovaný s návrhem výrobku, plánováním výroby a uspořádáním továrny, abyste zajistili, že měření rozměrů bude integrováno do procesu plánování kvality sestavení s dostatečným předstihem před zahájením a realizací výroby.

 Sledování výroby za účelem shromažďování údajů o kvalitě

Sledujte a zaznamenávejte naměřená data z libovolného zařízení během výroby a načítejte je do softwaru Teamcenter pomocí automatizovaných nástrojů, abyste mohli proaktivně identifikovat trendy kvality.

Využijte podporu pro všechny formáty a potřeby následného zpracování. Konsolidujte sběr dat o kvalitě ze všech měřicích zařízení ve vašich továrnách do jediného systému pro lepší pochopení kvality výroby.

 Provádějte statistické analýzy kvality

Kombinujte sofistikované statistické techniky s možnostmi 3D geometrie a rychle identifikujte příčiny problémů s kvalitou konstrukce zjištěných ve výrobě.

Uzavřete cyklus mezi konstrukcí a výrobou, abyste překonali omezení roztříštěných řešení kvality. Propojte a integrujte poznatky o kvalitě konstrukce přímo do hlavních procesů návrhu a výroby výrobků.


Co je to / Co umí  / Videa

Videa

Intosite brings the digital machine shop to life in Siemens Technology Center

 Nahoru

 Nahoru

 Jak začít - videa

Co je to / Co umí  / Videa