Tecnomatix

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

Tecnomatix

Úvod

Tecnomatix přináší procesní inovace díky propojení všech výrobních oblastí s produktovým inženýrstvím, přičemž zahrnuje rozvržení a návrh procesů, jejich simulace a vývoj a také produktový management. Komplexní portfolio řešení digitální výroby Tecnomatix využívá výhod softwarového řešení Teamcenter, které představuje unikátní synchronizované prostředí umožňující dělat chytřejší rozhodnutí a rychleji vyrábět lepší produkty.

Hlavní funkce

Vývoj nových produktů - využijte souhry při plánování výroby a vývoje produktů k vytvoření konkurenční výhody

Synchronizace hodnotového řetězce - vyměňujte si inovativní myšlenky a slaďte požadavky se svým dodavatelským řetězcem po celém světě

Správa podnikových dat - užívejte si vědomí, že celý širší tým společnosti pracuje s aktuálními daty v průběhu celého životního cyklu vašeho portfolia

Sjednocení a opakované použití - získejte konkurenční výhodu flexibilních výrobních prostředí díky usměrnění a standardizaci s ohledem na efektivitu

Správa znalostí a intelektuálního majetku - podpořte tok informací směrem do vývoje procesů - zajistíte si úspěch a získáte nové poznatky pro budoucí vývoj

Shoda s předpisy - zautomatizujte sběr dat v místě výroby, abyste snížili rizika a zajistili shodu s předpisy

Efektivita výroby - Plánujte, vytvářejte a optimalizujte výrobní procesy - zvýšíte produktivitu, dosáhnete vyšší ziskovosti a zaručíte vynikající kvalitu dodávek

Systémové inženýrství a mechatronika - využijte systémových zobrazení a ověřujte elektromechanické procesy pro dosažení co nejefektivnějšího výrobního provozu

Videa