Tecnomatix 2307 - co je nového

Digitalizace pro pokročilou výrobu / Obecná vylepšeníProces Simulate Collaborate /
Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) /
/ Programování a simulace robotůVirtual commissioningSimulace člověka a virtuální realita / Závěr

Digitalizace pro pokročilou výrobu

Portfolio Tecnomatix® přináší pokročilý digitální výrobní software, který umožňuje podnikání v různých odvětvích a velikostech. Tecnomatix 2307 byl nedávno uveden na trh s několika zajímavými novinkami v oblastech konektivity Teamcenter, aktualizací uživatelského rozhraní, spolupráce, rozšířené reality, robotické simulace, offline programování, virtuálního uvádění do provozu, simulace člověka a virtuální reality.

V tomto příspěvku se zabýváme tím, jak portfolio Siemens Xcelerator, včetně digitálního výrobního softwaru Tecnomatix, pomáhá společnostem minimalizovat výrobní rizika a zlepšovat jejich výrobní operace. Siemens Xcelerator je otevřená platforma pro digitální podnikání, která zákazníkům umožňuje urychlit digitální transformaci snadněji, rychleji a ve velkém měřítku.

Software Tecnomatix pomáhá společnostem minimalizovat výrobní rizika a zlepšovat jejich výrobní operace. Jsme rádi, že vám můžeme přinést tato nejnovější vylepšení!

Digitalizace pro pokročilou výrobu / Obecná vylepšení / Proces Simulate Collaborate /
Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) /
Programování a simulace robotů / Virtual commissioning / Simulace člověka a virtuální realita / Závěr

Obecná vylepšení

V systému Tecnomatix 2307 jsou k dispozici následující nové funkce.
 Úvodní stránka procesu Simulovat
 Úvodní stránka aplikace Process Simulate byla rozšířena o cenné doplňky. Prozkoumejte sekci "tipy", která poskytuje novým uživatelům základní informace a pokyny k používání programu Process Simulate. Byl také přidán odkaz na výuková videa, která nabízejí stručný instruktážní obsah o klíčových aktualizacích operací programu Process Simulate. Cílem těchto doplňků je usnadnit rychlejší nasazení a hladší nástup nových uživatelů, kteří se tak mohou rychle seznámit se softwarem a optimalizovat svou produktivitu.
 N-2
 Connectror for Omniverse
 Nejnovější technologický pokrok společnosti Siemens v oblasti průmyslového metaversa zahrnuje nově vydaný konektor Tecnomatix pro Omniverse, který přenáší studie Process Simulate do Omniverse, takže si můžete vychutnat realistické a vysoce věrné vizualizační simulace. Pomocí konektoru Tecnomatix můžete snadno přenášet geometrii i simulace ze softwaru Process Simulate a pracovat s nimi v Omniverse. 

Konektor Tecnomatix umožňuje synchronizovanou aktualizaci mezi softwarem Process Simulate a Omniverse, takže můžete spouštět simulace nebo aplikovat změny rozložení, které se okamžitě projeví v obou prostředích. Konektor Tecnomatix otevírá cestu k bezproblémové aktualizaci digitálních dvojčat v Process Simulate a následné validaci změn na dílně. 

Studie Process Simulate lze prohlížet a simulovat v NVIDIA Omniverse pomocí příkazu Connector for Omniverse a dosáhnout tak realistické vizualizace výrobního prostředí. Více informací o příkazu Connector for Omniverse se dozvíte v našem článku (anglicky)

 N-3
Přeneste své studie Process Simulate do NVIDIA Omniverse a vychutnejte si realistickou vizualizaci simulace procesu.
 Nahoru
 Zdroje světla
 Získejte lepší kontrolu nad osvětlením grafických prohlížečů, které lze zapnout nebo vypnout jednotlivě, a ovládat tak i jejich svítivost. V prohlížeči Graphic Viewer je sedm nových zdrojů světla s pěti přednastavenými nastaveními osvětlení scény, které lze přepsat vašimi preferencemi. Úroveň okolního světla můžete ovládat, aniž byste jej museli vypínat.
 N-4
Získejte lepší kontrolu nad osvětlením grafického prohlížeče pomocí nových zdrojů světla v aplikaci Process Simulate.
 Nahoru
 Detekce kolizí
 V nejnovějším vylepšení Process Simulate pro detekci kolizí si můžete vyzkoušet lepší využití dat z mračna bodů. Použijte objekty mračna bodů a vrstvy mračna bodů na obou stranách sady kolizí k testování kolizí mezi více objekty mračna bodů nebo jejich částmi. Tato funkce umožňuje větší využití dat mračna bodů s větší přesností a snadnějším použitím.
 N-5
Kontrola kolize dat mračna bodů přímo s jinými daty mračna bodů.
 Nahoru
 Simulace procesu v Teamcenteru

Prozkoumejte nová integrační vylepšení pro Process Simulate v Teamcenteru. Byla zavedena možnost mapovacího souboru, která konfiguruje Process Simulate tak, aby shromažďoval více informací o výskytu stromu produktů, a poté tyto informace používá k identifikaci nových výskytů. Tato možnost je nyní ve výchozím nastavení povolena pro díly i výrobní prvky (MFG). Shromažďuje klíčové informace, jako jsou ID položek a pozice přiřazených dílů, čímž zajišťuje přesné rozpoznání náhrad.

Dalším pozoruhodným přírůstkem je příkaz "Reorder by Links", který umožňuje řadit operace na základě konkrétních vazeb mezi nimi. Tento příkaz zjednodušuje operace změny pořadí v Editoru sekvencí i ve stromu operací.

N-6
Rychle a snadno můžete měnit pořadí operací pomocí vazeb mezi nimi.
 Nyní můžete také importovat soukromé diskrétní MFG ze souborů CSV pomocí příkazu "Import Mfgs". Zahrnout soukromé MFG z externího softwaru CAD do probíhajících studií. Import MFGs ze souborů CSV umožňuje snadné vyhodnocování neoficiálních dílů bez jejich směrování přes Teamcenter, což zjednodušuje proces ze systémů CAD přímo do Process Simulate. To je zvláště užitečné, když je tvorba MFG definována jako soukromá. Soubor CSV by měl obsahovat základní informace, jako je třída, název, pozice a vedoucí díl nebo připojené díly.

Digitalizace pro pokročilou výrobu / Obecná vylepšení / Proces Simulate Collaborate /
Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) /
Programování a simulace robotů / Virtual commissioning / Simulace člověka a virtuální realita / Závěr

Proces Simulate Collaborate

Tecnomatix Process Simulate Collaborate je cloudová platforma pro 3D spolupráci, která umožňuje vizualizovat, přezkoumávat a analyzovat studie Process Simulate ve společném prostředí. Nyní můžete interním i externím zúčastněným stranám poskytnout přístup k vašim studiím v Process Simulate a ušetřit tak čas a úsilí. Spolupráce je mnohem lepší díky dynamické 3D vizualizaci, simulaci a elektronické zpětné vazbě.

Podrobný popis (anglicky)

Process Simulate Collaborate je aplikace SaaS společnosti Siemens, která byla vydána na začátku roku 2023 a nedávno byla aktualizována o nové zajímavé funkce.

Prohlížeč kolizí
Prohlížeč kolizí pomáhá identifikovat potenciální kolize mezi objekty v simulační studii. K pochopení rizika kolize můžete použít sady dat o kolizích předdefinované ve studii.
N-7
Prohlížeč kolizí v aplikaci Process Simulate Collaborate vám pomůže vyhodnotit riziko kolize.
 Nahoru
Snímky
 Nyní můžete aktivovat snímky přítomné v simulační studii v určitém časovém okamžiku a zachovat tak stav studie. To je užitečné pro porovnávání různých simulačních scénářů nebo sdílení aktualizací průběhu.
 N-8
Snímky v aplikaci Process Simulate Collaborate vám pomohou rychle zobrazit simulace v různých časových okamžicích.
 Nahoru
Cross section
 Funkce cross section umožňuje zobrazit simulační studii z různých perspektiv prořezáním modelu v různých rovinách nebo úhlech. Poskytuje hloubkovou analýzu studie a pomáhá identifikovat potenciální problémy.
 N-9
Cross sections v aplikaci Process Simulate Collaborate vám pomohou prozkoumat simulační model z různých perspektiv.

Digitalizace pro pokročilou výrobu / Obecná vylepšení / Proces Simulate Collaborate / Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) /
Programování a simulace robotů / Virtual commissioning / Simulace člověka a virtuální realita / Závěr

Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA)

Nová verze systému Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) nabízí lepší použitelnost a působivou automatizaci. Dosáhněte vyšší přesnosti a konzistence, a to vše při dalším zkrácení času a úsilí při kontrole.

Process Simulate Augmented Reality (PS AR) nyní nabízí také automatický proces kontroly založený na předem vyškolené umělé inteligenci, který umožňuje kontrolovat několik bodů svaru pouhým kliknutím. Stačí načíst data, umístit díl a zvolit "automatickou kontrolu". Během několika minut lze zkontrolovat i velký počet bodů svaru, což umožňuje mnohem přesnější a konzistentnější posouzení. Po provedení automatické kontroly lze výsledky zobrazit v grafickém prohlížeči aplikace PS AR nebo si prohlédnout automaticky vyplněnou zprávu, kterou lze také exportovat pro další využití dalšími zainteresovanými stranami.

Můžete také očekávat vylepšený pracovní postup pro vyrovnávání skutečných a virtuálních informací díky funkci asistovaného polohování. Výběrem bodů na reálných snímcích z kamery nebo 3D okna pomocí dat CAD PS AR inteligentně identifikuje tvary, jako jsou kruhy a čtverce, a zpřesňuje přesnost překrývání a měření rozdílů mezi reálnými a virtuálními snímky. Nová možnost změny polohy navíc předvídá změny, jako jsou úpravy kamery, a umožňuje tak systému PS AR změnit polohu bez pokynů uživatele. To je zvláště cenné při kontrole více dílů, například při přenášení polohy z jednoho dílu na druhý jediným kliknutím, což zefektivňuje proces.  Více informací o našich odborných znalostech v oblasti digitálního dvojčatového zarovnávání se dozvíte v článku. (anglicky)

N-10
Nová verze systému Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment nabízí lepší použitelnost a působivou automatizaci.

Digitalizace pro pokročilou výrobu / Obecná vylepšení / Proces Simulate Collaborate /
Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) /
Programování a simulace robotů / Virtual commissioning / Simulace člověka a virtuální realita / Závěr

Programování a simulace robotů

Process Simulate Robotics vám pomůže naprogramovat a ověřit robotické procesy v dynamickém 3D prostředí. Zahrnuje robotické aplikace pro bodové svařování, zpracování kovů, vrtání a nýtování, povrchovou úpravu a montáž.

Podrobný popis (anglicky)

V Tecnomatixu 2307 byly uvolněny následující nové funkce.

 Robot Center
 Nejnovější aktualizace Robot Center zajišťují intuitivní prostředí jak pro odborníky na robotiku, tak pro nové uživatele, protože soustřeďují všechny roboty ve studii a související funkce na jednom místě. Díky režimu nastavení je výměna nastavení robotů zjednodušena, čímž odpadá nutnost složitého programování. Režim simulace umožňuje vizualizovat a virtuálně ovládat rozmanitou sadu funkcí robota, což umožňuje bezrizikové experimentování a optimalizaci. Robot Center podporuje přední průmyslové řídicí jednotky, jako jsou FANUC, KUKA a ABB, a zároveň se bezproblémově integruje s dalšími řídicími jednotkami.
 N-11
Soustřeďte všechny roboty ve studii a jejich související funkce na jednom místě.
 Nahoru
 Řídicí jednotka Fanuc (balíček OLP)
 Řídicí jednotka Fanuc (balíček OLP) byla výrazně vylepšena z hlediska přesnosti a simulačních schopností, což má za následek rozsáhlejší funkce offline programování a ladění. Významným vylepšením je přidání podpory příkazu RUN, který probíhá paralelně s hlavním programem, což vede ke zvýšení přesnosti simulace a realističtějšímu zobrazení činnosti kontroléru.
 N-12
Zvyšte přesnost a možnosti simulace pomocí rozsáhlého offline programování a ladění.
 Nahoru
 Offline programování
 V nejnovější verzi programu Process Simulate došlo k několika významným vylepšením, která zlepšila možnosti offline programování. Při nahrávání nebo stahování programů prozkoumejte filtry, které nyní nabízejí tři možnosti klasifikace zpráv a zjednodušují proces ladění chyb zachycených při stahování. V samotném Editoru cest nyní můžete zažít rychlejší načítání a práci. Toto vylepšení zajišťuje plynulejší práci, která vám umožní volněji prohlížet a načítat data a soustředit se na úkoly offline programování, aniž byste se setkávali se zbytečným čekáním mezi jednotlivými akcemi.
 N-13
Zažijte bezproblémové offline programování a snadnější manipulaci s programy jakéhokoli robota.

Digitalizace pro pokročilou výrobu / Obecná vylepšení / Proces Simulate Collaborate / Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) /
Programování a simulace robotů / Virtual commissioning / Simulace člověka a virtuální realita / Závěr

Virtual commissioning

Simulate Virtual Commissioning v Process Simulate vám pomůže spustit kód PLC, který řídí stanici, a ověřit tak pohyb robota, logiku robota a další mechatronické komponenty, jako jsou svorky, dopravníky a celá procesní sekvence. Virtuální uvedení do provozu pracuje se skutečnými PLC (hardware in the loop, HiL) nebo virtuálními PLC (software in the loop, SiL) nebo s interním vyhodnocovacím nástrojem Process Simulate Cyclic Event Evaluator/Emulation (CEE).

Podrobný popis (anglicky)

V Tecnomatixu 2307 jsou k dispozici následující nové funkce.

 Model chování
 

Model chování Editor SCL obsahuje řadu nových funkcí a vylepšení, které umožňují snadnější modelování chování pomocí SCL. Složka Šablony v editoru SCL obsahuje užitečné vzorky, například dopravníky, pro simulaci linky a virtuální uvedení do provozu. Kromě toho nová funkce "OFFSET_ABS_LOC" umožňuje manipulaci s datovým typem "ABS_LOC" vzhledem ke komponentě SCL, což je zvláště výhodné pro generování toku materiálu, když zdrojový SCL není zarovnán se světovým rámcem.

Kromě toho byly vylepšeny funkce grafické interakce, jako jsou "IS_PICKED", "IS_SELECTED" a funkce zdůraznění, které se vztahují na jednotlivé entity v rámci objektu. Toto vylepšení umožňuje zvýrazňovat a zjišťovat interakce jednotlivých částí prostředku, což zjednodušuje úlohy, jako je vytváření ovládacích panelů s více tlačítky bez nutnosti rozdělit prostředek na komponenty nižší úrovně.

 N-14
Editor SCL obsahuje řadu nových funkcí a vylepšení, které umožňují snadnější modelování chování pomocí SCL.

Digitalizace pro pokročilou výrobu / Obecná vylepšení / Proces Simulate Collaborate /
Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) /
Programování a simulace robotů / Virtual commissioning / Simulace člověka a virtuální realita / Závěr

Simulace člověka a virtuální realita

Proces Simulate Human vám pomůže eliminovat veškerá rizika pro obsluhu pomocí analýzy dráhy chůze, testů dosažitelnosti, analýzy zraku a posouzení ergonomie.

Podrobný popis (anglicky)

Proces Simulate Virtual Reality poskytuje pohlcující prostředí virtuální reality pro lepší technické revize, školení personálu a realistické ověřování procesů.

Podrobný popis (anglicky)

V systému Tecnomatix 2307 byly uvolněny následující nové funkce.

 Vylepšená prezentace nástrojů ergonomické analýzy
 V aktualizovaném rozhraní nástrojů pro analýzu najdete nová vylepšení, která vám pomohou ušetřit čas a s větší jistotou vybrat vhodné techniky hodnocení. Nástroje pro analýzu lidské výkonnosti byly seskupeny podle typů, abyste mohli snadno rozhodnout, které techniky hodnocení jsou pro každý scénář potřebné, a snížit množství uživatelských vstupů potřebných před provedením hodnocení.
 N-15
Šetřete čas a vybírejte vhodné techniky hodnocení s větší jistotou díky rozšířené prezentaci nástrojů ergonomické analýzy.
 Nahoru
 Monitorování polohy v reálném čase
 Nyní můžete efektivněji navrhovat pracovní místa pomocí monitoru držení těla, který v reálném čase vyhodnocuje dodržování ergonomických požadavků a pomáhá vám identifikovat problémy a okamžitě je upravit. Při polohování nebo vytváření simulace otevřete nástroj Posture Monitor a získejte průběžnou zpětnou vazbu pro sledování prováděných úkolů.
 N-16

Efektivněji navrhujte pracovní místa pomocí monitoru držení těla, který v reálném čase vyhodnocuje dodržování ergonomických zásad, abyste mohli identifikovat problémy a okamžitě je upravit.

 Nahoru
 Snímání pohybu: Vylepšení sledování
 Vzhledem k rostoucímu výskytu ručně náročných úloh v průmyslu zlepšuje Process Simulate Human přesnost studií lidského pohybu díky vylepšenému sledování pohybu, takže postoje z lidského objektu jsou v Process Simulate přesněji kopírovány na lidské postavy. Kromě toho lze nyní přesně simulovat pohyby, jako je klečení, ležení, dřepění a plazení, takže uživatelé mohou rychle identifikovat polohy, které se jich týkají.
 N-17
Postoje lidského subjektu jsou věrněji kopírovány na lidské postavy, aby bylo možné lépe reprezentovat složité lidské úkoly pomocí sledování pohybu.
 Kromě toho umožňuje sledování prstů Vicon aplikovat pohyby na člověka v aplikaci Process Simulate. Při plánování výrobků a procesů se často vyžaduje uvolnění rukou a úkoly náročné na ruce. Sledované pohyby zahrnují požadavky na volný prostor rukou pro montážní operace a možnosti jádra ruky pro konkrétní polohu. Zvyšte realističnost studií pohybu a snímání a použijte systém sledování pohybu Vicon ke sledování složitých pohybů rukou pro přesné a rychlé vyhodnocení.
 N-18
Zvyšte realističnost studií snímání pohybu pomocí funkce Vicon Finger Tracking, aby bylo možné zachytit a vyhodnotit složité pohyby rukou.
 Nahoru
 Studie simulace linky
 Simulační studie linek lze nyní přenést do virtuální reality a umožnit tak poutavé plánování robotických buněk a ověřit tok materiálu. Před spuštěním VR stačí povolit všechny vlastnosti toku materiálu a vygenerovat zobrazení.
 Nahoru
 Spolupráce s VR: Snadnější připojení
 Spolupráci ve virtuální realitě lze nyní využívat s větší jistotou, což podporuje poutavé propojení s kolegy, například větší flexibilitu konfigurace v bezpečném a bohatém prostředí. Získáte také lepší obsluhu blokovaných portů FTP a možnost používat statické adresy IP, což je užitečné v případě specializovaného směrování, tunelů nebo jiných síťových konfigurací.
 N-19

Digitalizace pro pokročilou výrobu / Obecná vylepšení / Proces Simulate Collaborate / 
Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) /
Programování a simulace robotů / Virtual commissioning / Simulace člověka a virtuální realita / Závěr

Závěr

To jsou jen nejvýznamnější novinky, které přináší nejnovější verze portfolia Tecnomatix. Úplné informace o nových funkcích Tecnomatixu 2307 a jeho podpůrných verzí naleznete v poznámkách k vydání a v prezentacích nových funkcí, které jsou nabízeny ke stažení spolu se softwarem.

S pozdravem v digitální výrobě,

Kelly

(jménem celého produktového týmu Tecnomatix)

Digitalizace pro pokročilou výrobu / Obecná vylepšení / Proces Simulate Collaborate /
/  Process Simulate Augmented Reality Digital Twin Alignment (DTA) /
Programování a simulace robotů / Virtual commissioning / Simulace člověka a virtuální realita / Závěr