Technická podpora

slider slider

Dodavatel řešení Siemens PLM Software

SIEMENS CAD/CAM/CAE/PLM

Letecká konstrukční kancelář

Modifikace leteckých zařízení podle EASA Part 21 ADOA

Technická podpora

Technická podpora


tel.: +420 734312066

       +420 283 871 516

 

Solid Edge Updaty

 

  Kliknutím na ikonu TeamViewer si stáhněte aplikaci vzdálené plochy a po jejím spuštění nadiktujte technikovi Vaše ID a heslo.

  

Pro registraci prosíme o vyplnění krátkého formuláře.

Registrace uživatele

Společnost:
Jméno a příjmení:
Ulice a čp:
PSČ a město:
Telefon:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šestnáct a dvacetjedna 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 

 

Výhody uzavření maintenance smlouvy

Uzavřením maintenance smlouvy (smlouva o údržbě softwaru) zákazník získává několik významných zvýhodnění pro svou každodenní konstrukční praxi.

V rámci maintenance smlouvy zákazník obdrží:

 • Veškeré nové verze programu Solid Edge, které jsou vydány po dobu platnosti maintenance smlouvy
 • Veškeré Update programu (oprava chyb, případně drobná vylepšení)
 • Instalaci nové verze programu
 • Rozdílové školení nové verze programu
 • Technickou podporu po telefonu, e-mailem či skypem po celou dobu trvání maintenance smlouvy
 • Jednodenní rozdílové školení v naší firmě ZDARMA
 • Zvýhodněné sazby konzultací
 • Možnost reklamy na našich webových stránkách
 • Přímý přístup do znalostní databáze řešených problémů, technickým tipům a dalším užitečným zdrojům
 • Možnost ovlivnit vývoj software
 • Možnost účastnit se betatestování sotftwaru přímo u výrobce programu

S uzavřenou maintenance smlouvou má zákazník svůj software vždy aktuální.

Výhody aktuálního stavu softwaru:

 1. Zákazník má vždy k dispozici nejnovější formáty souborů, které se používají pro komunikaci a výměně dat mezi systémy.
 2. Zákazník má vždy k dispozici nejnovější technologie a funkce, které zvyšují produktivitu využívání softwaru.
 3. Software v aktuálním stavu má zaručenou certifikaci na aktuální verze operačních systémů.
 4. Software v aktuálním stavu je nejmodernějším způsobem zabezpečen proti napadení viry a případné ztrátě dat.

Technická podpora


tel.: +420 734312066

       +420 283 871 516