NX video

Úvod do NX

Použití NX na tabletu


Základy 3D modelování v NX

Žebra v 3D modelu v NX

 

Natočení a uzamčení dílu v sestavě v NX


Analýza montážní vůle v NX


Animovaný montážní postup v NX


Asociativní skica v sestavě v NX

 

Zaoblování hran v NXVložení obrázků na stěnu 3D modelu v NX

Úprava výkresu v NX

Vývoj UNIWHEELl trval díky NX jen necelý rokNX a Teamcenter přinesl Nissanu 20% úsporu času

NX a Teamcenter přinesl společnosti BAR minimalizaci chyb a maximální rentabilitu

Společnosti Adam Golf pomohl NX zredukovat nežádoucí areodynamické vlivy u golfové hole