Reference

JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.

1-159x3002-146x3003-167x3004-138x3005-153x300

Popis činnosti:

Společnost zabývající se výrobou řízení pro osobní automobily Toyota, PSA Peugeot Citroën, Renault, Daimler, Nissan, Škoda, Volkswagen a Dacia.

Řešení problémů:

• úpravy a adaptace strojů pro nové projekty
• konstrukce strojů, montážních a měřících přípravků
• vytváření, úprava technické dokumentace, layouty výrobních linek
• výroba přípravků a náhradních dílů

Přínosy:

• CAD – možnost úprav dat od externích dodavatelů, přestože používají jiný konstrukční SW
• CAM – rychlá tvorba CNC programů i u složitých a tvarově komplikovaných součástí
• CAD/CAM – kompletní řešení od jednoho dodavatele

6

Ing. Karel Dítě

Odlitek2-300x150Odlitek11-300x171Svarenec1-300x171

Popis činnosti: 
Zakázková výroba odlitků strojních součástí a skeletů ze zinkové slitiny.

Návrh a výroba odlitků, modelů, elektrod a přípravků  ( CAD/CAM) , klasické a CNC obrábění pro vlastní i zakázkovou výrobu.

Řešení problémů:

návrh odlitků, modelů, přípravků , elektrod, příprava pro CAM

podklady pro výrobu v kooperaci ( datové, obrazové, výkresy)

transformace datových podkladů zákazníků

Přínosy:

zkrácení času na návrh a konstrukci, rychlé vytváření variant řešení

detailní prošetření partií odlitků při optimalizaci odlitků

přínos pro přesnost výroby a prevence vad výroby

zajištění kompatibility všech navazujících dat při změnovém řízení

 

Ing. Lubomír Moc

Popis činnosti:
Společnost zabývající se konstrukční a projekční činnosti v energetice.

Řešení problémů:

•Komplexní řešení v oblasti navrhování nových technologických celků

•Příprava dokumentace pro realizaci generálních oprav tepelných zařízení.

•Využití Synchronní technologie při úpravě cizích dat

Přínosy:

•Zkrácení doby konstrukčních prací

•Usnadnění modifikace jednotlivých projektů

•Vizualizace rozsahů výměny a opravy zařízení


Capture1-300x221Capture2-300x169Capture-300x196

NW4P s.r.o.

Problém zákazníka:

Naše firma se zabývá výrobou a vývojem bateriových sestav  z Li-Ion, Li-Pol, Ni-Cd a Ni-Mh akumulátorů pro různé zákazníky, od malých sestav pro telekomunikační techniku, přes baterie pro elektro kola, až po náročné a velké sestavy pro různé elektro vozíky, automobilový i letecký průmysl a v neposlední řadě i osvětlení na lodích nabíjené fotovoltaickými panely. Pro tyto naše výrobky je potřeba vyvíjet jednoúčelové šablony a přípravky.

Výhody Solid Edge:

Před zakoupením programu Solid Edge jsme byli nuceni tento vývoj zadávat jiným firmám, což bylo časově i finančně nevýhodné a často jsme zadávali výkresy kreslené rukou.  Díky software Solid Edge jsme nyní více flexibilní, protože konstrukce potřebné pro naši produkci si můžeme vytvářet a hlavně přizpůsobovat dle konkrétních požadavků. Nemalým přínosem je i skutečnost, že pro výrobu určitých dílů, které jsou „vyřezávány“ vodním, nebo laserovým paprskem, stačí zaslat do nástrojářské firmy emailem patřičné soubory, kde nám tyto díly vyrobí.

I přesto, že vývoj a výroba zařízení je naší vedlejší činností, tak díky možnosti modelování sestav, sami vyvíjíme a vyrábíme jednoúčelové automaty a poloautomaty i pro další firmy. (Ing. Milan Beneš – jednatel společnosti NW4P spol. s.r.o.)

Obrazek-1-297x300Obrazek-2-213x300Obrazek-3-300x146

Obrazek-4-300x186

Obrazek-5-300x146Obrazek-6-300x146Obrazek-7-300x146

BAST s.r.o.

BAST to je komplexní CNC zpracování plechu a výroba plechových dílů.
Firma BAST byla založena v roce 1991 a nyní zaměstnává 190 pracovníků.
Naše služby a kapacity nabízíme pro zákazníky z odvětví výroby kolejových vozidel,
všeobecného strojírenství a elektrotechniky.

Firma dělá z 95% výrobky dle dokumentace zákazníka.
Solid Edge se převážně využívá k tvorbě modelů dle dokumentace od zákazníka.

Přínosy: Solid Edge zkrátil dobu konstrukčních prací a usnadnil modifikaci
jednotlivých projektů. Díky dobře zpracovanému modulu plechu jsme schopni
tvořit rozviny z modelů na kterých si ostatní programy selhali.


Sestava_pro_ohybani1-300x238Sestava_pro_ohybani2-300x213Sestava_pro_ohybani3-300x231

Sestava_pro_ohybani4-300x218Sestava_pro_ohybani5-300x182Sestava_pro_zakruzeni2-300x223

Sestava_pro_zakruzeni3-300x210Sestava_pro_zakruzeni4-300x225Sestava_pro_zakruzeni5-300x245

Sestava_pro_zakruzeni-299x219

Osvětlení Černoch s.r.o.

Společnost Osvětlení Černoch se zabývá vývojem a výrobou svítidel se zaměřením na osvětlení pracovního

prostoru strojů a svítidel pro veřejné osvětlení.
Kromě toho konstruujeme a vyrábíme formy na vstřikování termoplastů, zinkových slitin i tlakové lití hliníku.
Protože firma slaví příští rok 30 let trvání, pamatujeme vytváření výkresů na papírů, poté ve 2D (Autocad) a nakonec v Solid Edge.
Při návrhu svítidel nám pomohlo parametrické modelování (většina svítidel je tvořena nějakou řadou typů se společnými prvky),
oceňuji i možnost rychlé analýzy jednoduchých dílů metodou konečných prvků. Obecně mohu říci,
že přechod na 3D modelování nám umožnil návrh podstatně složitějších svítidel ve výrazně kratších časech.
Pro tvorbu forem jsme si sestavili parametrické modely nejběžnějších rámů a popravdě si dnes konstrukci složitějších forem
bez pokročilého 3D modelování nedovedeme představit.

Přínosy:
Ve vývoji a výrobě svítidel oceňujeme výhody parametrického 3D modelování, velkým přínosem je také vytváření fotorealistických
modelů pro prezentaci návrhů svítidel zákazníkům. Kromě toho oceňujeme možnost tvorby výkresů expandovaných sestav,
které používáme při montáži svítidel během výroby. Jsem přesvědčen, že Solid Edge je v oboru CAD dobrou volbou,
tvorba forem se výrazně zrychlila a díky rozpohybovaným sestavám jsme omezili počet konstrukčních chyb,
které projdou až do výroby.

Display_predni_strana_forma-300x221Navrh_madla-300x217Sestava_zadni_viko-300x271Obrazek7Obrazek12Side_led

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. Divize SFERNICE – závod Blatná

Společnost VISHAY je jeden z největších světových výrobců elektrotechnických součástek. Divize SFERNICE se sídlem v Nice (Fr) se zabývá výrobou snímačů polohy a rezistorů pro elektrotechnický, automobilový a letecký průmysl. Tato divize má v České republice dva výrobní závody v Blatné a Prachaticích. Solid Edge je používán pro modelování výrobků a tvorbu jejich dokumentace a při konstrukci přípravků a jednoúčelových zařízení potřebných k jejich výrobě.

Přínosy: Po vzniku technického oddělení v České republice byl jako konstrukční program zvolen Solid Edge. O volbě SE rozhodli především tyto důvody:

-          program byl již několik let používán v našem mateřském závodu ve Francii

-          dobré reference a prezentace programu SE v naší firmě

-          předchozí dobré zkušenosti s tímto programem

-          jednoduchost a výborná funkčnost oproti jiným 3D CAD programům

-          přínos synchronní technologie  – zrychlení konstrukčních prací

Manipulator_nezakrytovanyMerici_pripravek

Pajeci_pripravekSestavamanipulatorzakrytovany

NERROX s.r.o.

Nerrox je dynamická výrobní firma zabývající se výrobou velkokuchyňských zařízení. Naším specifikem jsou  na míru  zhotovovaná zařízení dle přání zákazníka.Jsme schopni  přes nabídku, zaměření, konstrukci, výrobu a montáž  uspokojit  i speciální požadavky  a přání zákazníka.

Přínosy: Solid Edge používáme 7 let a díky němu  jsme dosáhli velkého zrychlení při konstrukci výrobků, zvýšili jsme jejich přesnost a omezili zmetkovitost.
Parametrické modelování  umožňuje velmi rychlé rozměrové změny na výrobcích, následně na výkresech i rozvinech.

 

Obrazek6Obrazek11Obrazek21Obrazek31Obrazek41Obrazek51

Omega-Teplotechna Praha a.s.

Problémy zákazníka: Společnost se pohybuje v oboru výstavby a oprav, technické přípravy, projektování a realizace vysokých komínů. Potřebovali software pro snazší konstrukci a možnost modelování ve 3D, jelikož v minulosti se vytvářela dokumentace v jiném systému, který nebyl tolik produktivní.

Přínosy: Solid Edge zkrátil dobu konstrukčních prací a usnadnil modifikaci jednotlivých projektů.

GOTEC, s.r.o.

Problémy zákazníka: Při konstrukci automobilových světel se musí vyhovět velice náročným specifikacím od zákazníka. Obtížné na zpracování jsou především optické, elektronické, teplotní a pevnostní výpočty jednotlivých dílů i celých sestav.

Přínosy: Především vynikající vlastnosti modulu NX Electronic Systems Colling. Dále NX CAD systém zajišťuje plnou kompatibilitu se zákazníky a tím zlepšuje konkurenceschopnost firmy.

 

BV elektronik s.r.o.

Problémy zákazníka: Drahá výroba prototypu a příliš velká zmetkovitost, která se s pomocí softwaru Solid Edge přiblížila k nule a první prototyp je plně funkční.

 

Přínosy: Rychlý software, který dokáže zkrátit konstrukční činnost a nejnovější technologie firmu posouvá mezi nejlepší v oblasti elektrotechnického průmyslu.

Tronic spol. s r.o.

Problémy zákazníka: Při výrobě elektrických transformátoru nebylo možné zajistit přesné rozviny plechových dílů. Díky softwaru Solid Edge je nyní možné nejen vyrábět 100% přesné rozviny, ale také tvořit nové varianty výrobku snadněji s pomocí asociativní modelové řady, což ulehčuje výrobní proces.

Přínosy: Rychlejší navrhování díky Solid Edge zvyšuje konkurenceschopnost firmy.

ABCDEFGHIJKL

FORPET EUROPE s.r.o.

Problémy zákazníka: Zrychlení procesu konstruování.

 

Přínosy: Zkrácení doby potřebné na návrh výrobku zajistí rychlejší produkci na trh a lepší design vyráběných PET lahví.

Backing_plateBacking_plate1CavityNeckringNeckring1Stack

DesignIng.Office s.r.o.

Problémy zákazníka: Potřeba softwaru pro rychlejší konstrukční práce a efektivní modelování.

Přínosy: Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.

ModelVykres

VSK – Dušek s.r.o.

Problémy zákazníka: Před zakoupením první licence Solid Edge jsme dostávali od zákazníků výkresovou dokumentaci v různých formátech, což způsobovalo komplikace a následná konverze byla příliš složitá a tak jsme hledali nejlepší řešení jak řešit tuto situaci.

Přínosy: Díky Solid Edge synchronní technologii jsme nalezli řešení, které nám výrazně usnadnilo celkovou práci s daty.

TESLA Electrontubes, s.r.o.

Problémy zákazníka: Před zakoupením první licence Solid Edge jsme dostávali od zákazníků výkresovou dokumentaci v různých formátech, což způsobovalo komplikace a následná konverze byla příliš složitá a tak jsme hledali nejlepší řešení jak řešit tuto situaci.

Přínosy: Díky Solid Edge synchronní technologii jsme nalezli řešení, které nám výrazně usnadnilo celkovou práci s daty.

KOVOS družstvo Teplice

Naše společnost vyrábí kovový nábytek v České republice s tradicí od roku 1951. Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme kovový nábytek především pro vybavení šaten, dílen, kanceláří a provozů. Nosný výrobní program tvoří šatní skříně, šatnové lavice, dílenské skříně a stoly, univerzální skříně, registrační, kartotékové a zásuvkové skříně, odpadkové koše a další speciální výrobky.

Problémy zákazníka: Výkresovou dokumentaci jsme prováděli v jiném systému, který nebyl pro nás tolik produktivní. Potřebovali jsme software, který by umožňoval provádět změny v krátké době, což umožňuje právě Synchronní technologie. Veškeré změny tak probíhají okamžitě. Při výrobě kovového nábytku používáme nejmodernější technologie pro zpracování plechu. Software Solid Edge zahrnuje vynikající moduly, které umoznuji načítání dat do našich CNC strojů na obrábění a ohýbání plechu.

Přínosy: Solid Edge jsme si vybrali mimo jiné kvůli vynikajícím vlastnostem plechového modulu. Solid Edge nám zajišťuje také plnou kompatibilitu s našimi CNC stroji. Díky softwaru Solid Edge se nám zkrátila doba konstrukčních prací a proto se nám zkrátila návratnost investic.

 

Pacovské strojírny a.s.

Problémy zákazníka:

Pacovské strojírny jsou výrobcem aparátů nerezových materiálů, vysokolegovaných ocelí a mědi. Do portfolia našich výrobků patří pivovary a minipivovary, linky na chlazení a skladování mléka v prvovýrobě, akumulační chlazení, zařízení lihovarů a pěstitelské pálenice, nádoby pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl a zemědělství. Díky Solid Edge jsme omezili zmetkovitost a konstrukční vady výrobků, zvýšil přesnost tvorby rozvinů a snížili pracnost výrobků. Podařilo se nám vyřešit také problémy spojené s vytvářením větších výrobních celků a jejich orientací v zástavbě, výrazně se tak zjednodušila montáž u zákazníka.

Přínosy:

Solid Edge umožňuje parametrické modelování, usnadňuje přenos do pálících plánů a přenos 3D modelů pro MKP ANSYS. Využití 3D modelů zvyšuje úroveň prezentace našich výrobků.

2st_black_r22st_copper_rNemspao_1Obr13Ram4Sf31Cip300_012K700lm_elo11Siruparna_2Bv22hlpao6Absorber_d5200_02-dd-003_2012_10_17_03

Martin Košek

Obr-2TestObr-3

Ostratický, s.r.o.

Ostraticky

technika pro vinohradnictví a ovocnářství

technika pro údržbu zeleně a komunální služby

 web: www.ostraticky.cz

 

Rto_classic_ii_120Rto_classic_ii_120_dratenny

Rto_profi_160Zametacikartace_135