Podrobnosti o verzích

  Samostatné produkty

05 06   07
QuickSurface Full
Plnohodnotná samostatná verze
Zjistěte více ...
QuickSurface FreeForm
Sada funkcí optimalizovaná pro data ve volném tvaru.
Zjistěte více ...
 QuickSurface pro Inventor
Přímý export stromu historie parametrů
Zjistěte více ...

Plugin mesh2Surface

Další informace o  Mesh2Surface
 
08  09
 Mesh2Surface pro SolidWorks
3D doplněk pro reverzní inženýrství pro SOLIDWORKS® pro převod 3D skenovacích sítí na CAD modely.
Zjistěte více...
 Mesh2Surface pro Rhinoceros
3D zásuvný modul pro reverzní inženýrství pro Rhinoceros® pro převod 3D skenovacích sítí na CAD modely.
Zjistěte více...

Rozdíly verzí Full a Free Form

 
  QuickSurface Free Form QuickSurface
Import souborů ve formátech STL, OBJ nebo PTX  ANO   ANO
Redukce polygonů   ANO   ANO
Segmentace sítě   ANO   ANO
 Manual mesh alignment in space   ANO   ANO
 Ruční zarovnání ok v prostoru   ANO   ANO
 Organické modelování obecných tvarů   ANO   ANO
 Modelování obecných tvarů na základě symetrie   ANO   ANO
 Technologie chytání se sítě   ANO   ANO
 Tolerování v reálném čase pro modelování obecných tvarů   ANO   ANO
 Modelování na bázi manipulátoru (gumy)   ANO   ANO
 Analýza kvality povrchu   ANO   ANO
 3D skica   ANO   ANO
 Ořez plochy   ANO   ANO
 Plocha obalením   ANO   ANO
 Automatická plocha   ANO   ANO
 Export do formátu IGES nebo STEP  ANO    ANO
 Podpora více sítí  NE   ANO
 Úprava sítě  NE   ANO
 Omezený nejlepší ořez  NE   ANO
 Extrakce primitiv dle nejlepší shody  NE   ANO
 Vztahy mezi extrahovanými primitivy  NE   ANO
 Toleranční přizpůsobení a úprava primitiv, jako je rovina, válec, koule, kužel atd.  NE   ANO
 Zarovnání referenční sítě na základě prvků  NE   ANO
 Nejlepší zarovnání referenční sítě s rekonstruovaným modelem  NE   ANO
 2D skicování s toleranční kontrolou  NE   ANO
 Posunutí 2D skicy  NE   ANO
Omezení a rozměry v nástroji 2D skica  NE   ANO
Rotační a vysouvané plochy  NE   ANO
Parametrické modelování založené na historii  NE   ANO
Lineární, kruhové a zrcadlené vzory  NE   ANO
 Ořezávání, zkosení a rádiusování  NE   ANO
Booleovské operace s tělesy  NE   ANO
Nástroj Helix pro rekonstrukci závitu  NE   ANO
Takžení po křivce a takžení po žebrech  NE   ANO
Hybridní modelování organických a geometrických ploch  NE   ANO
Analýza úhlu skicy  NE   ANO
Rozdělení sítě pomocí jiných primitiv  NE   ANO
Vytváření uzavřené sítě pro 3D tisk  NE   ANO

QSConnect pro Solidworks

 NE  ANO 
   
Nahoru