QuickSurface: Modelování obecných tvarů

 52. - 61.

(Přibližně 85 minut)
 
Obsah/Základy/Zarovnání objektu v prostoru/2D skica/Funkce CAD/Plochy/
/Modelování obecných tvarů/Úprava sítě/Podpora více dílů/Nástroje/Analýza a export/Řešení problémů
 
 Předchozí kapitola Plochy 46. - 51.
 
 52. Základy obecných tvarů
Naučte se základy čtyřúhelníkové půpchy, manipulaci s plochami a hlavní možnosti.
(přibližně 15 minut)
Ukázkový soubor: Krytka spreje STL
 
 53. Režim přichycení
Naučte se používat čtyřúhelníkovou plochu k vytváření obecných ploch.
(přibližně 17 minut)
Ukázkový soubor: Krytka spreje STL
 
 54. Možnosti režimu Snap
V situacích, kdy je třeba řešit složitější případy, lze použít režim přichycení. Díky volitelnému typu způsobu fungování přichycní může uživatel dosáhnout lepších výsledků. Podívejte se, proč a kdy tyto možnosti používat.
(přibližně 5 minut)
 
 55. Okraje záhybů
Další informace o vytváření ostrých hran při modelování obecného tvaru.
(přibližně 3 minuty)
 
 56. Povrch tělesa
Další informace o příkazu Wrap Surface.
(přibližně 3 minuty)
 
 57. Zamknout/ Skrýt / Zobrazit
Naučte se skrývat oblasti povrchu, které vás v okamžiku úprav nezajímají.
(přibližně 3 minuty)
 
 58. Automatická úprava ploch
Naučte se převádět organické obecné povrchy do modelu CAD stisknutím tlačítka
(přibližně 20 minut)
 
 59. Sloučení více ploch
Zjistěte, jak sloučit povrchy do jedné entity.
(přibližně 2 minuty)
 
 60. Vytváření pevného pláště obecných ploch
Podívejte se, jak pomocí QuickSurface vytvořit správně tlustá tělesa z obecných tvarů vhodných pro 3D tisk.
(přibližně 10 minut)
 
 61. Ořezávání obecných ploch
Naučte se používat roviny k ořezání výsledného obecné plochy.
(přibližně 6 minut)
 
  
Obsah/Základy/Zarovnání objektu v prostoru/2D skica/Funkce CAD/Plochy/
/Modelování obecných tvarů/Úprava sítě/Podpora více dílů/Nástroje/Analýza a export/Řešení problémů
 
 Další kapitola Úprava sítě  62. - 66.