QuickSurface: Podpora více dílů

 67. - 69.

(Přibližně 20 minut)
 

Obsah/Základy/Zarovnání objektu v prostoru/2D skica/Funkce CAD/Plochy/
/Modelování obecných tvarů/Úprava sítě/Podpora více dílů/Nástroje/Analýza a export/Řešení problémů

 
 Předchozí kapitola Úprava sítě 62. - 66.
  
 67. Práce s více sítěmi
Pomocí QuickSurface může uživatel importovat a manipulovat s více než jednou sítí. Podívejte se, jak manipulovat s jednotlivými sítěmi a vytvářet sestavy.
(přibližně 4 minuty)
 
 68. Zarovnání skenů stejné části pořízených z různých pozic
Pokud máte k dispozici skeny stejného dílu z různých orientací, naučte se, jak jeden díl zarovnat k druhému, abyste vytvořili kompletní díl.
(přibližně 6 minut)
 
 69. Sloučení, globální zarovnání a opětovná polygonizace
Vytvoření jediné sítě z nezpracovaných zarovnaných skenů
(přibližně 8 minut)
 
  
Obsah/Základy/Zarovnání objektu v prostoru/2D skica/Funkce CAD/Plochy/
/Modelování obecných tvarů/Úprava sítě/Podpora více dílů/Nástroje/Analýza a export/Řešení problémů
 
 Další kapitola Nástroje 70. - 71.