Mesh2Surface pro Solidworks: 3D skica

 20.

(Přibližně 8 minut)
 
Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
  Předchozí kapitola: Cvičení 18. - 19.
  
 20. 3D náčrt na základě naskenovaných dat
Naučte se vytvářet body a kreslit volné křivky přímo na naskenovaných datech.
(přibližně 8 minut)
 
  
  Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
Další kapitola: Modelování obecných tvarů 21. - 38.