Mesh2Surface pro Solidworks: Základní plochy

 6. - 8.

(Přibližně 23 minut)
 
Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
  Předchozí kapitola: Jak začít 1. - 5.
  
  6. Hlavní primitiva
Naučte se vytvářet základní primitiva, jako jsou roviny, válce a koule. Jak upravovat jejich parametry, vytvářet vztahy a upravovat je.
(přibližně 10 minut)
  
  7. Rovina symetrie
Naučte se vytvořit rovinu symetrie objektu.
(přibližně 6 minut)
  
 8. Přizpůsobení povrchu
Zjistěte, jak vytvořit hladký povrch, který se přibližuje referenční síti.
(přibližně 7 minut)
 
  
  Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
Další kapitola: Zarovnání referenční sítě v prostoru 9. - 11.