Mesh2Surface pro Solidworks: Jak začít

 1. - 5.

(Přibližně 24 minut)
 
Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
Začátek výukového kurzu pluginu Mesh2Surface pro Solidworks
(Přibližně 4,5 hodiny)
  
 1. Instalace
Přečtěte si, jak nainstalovat Mesh2Surface pro SOLIDWORKS a jak aktivovat licenci.
(přibližně 4 minuty)
 
 2. Import sítí
Naučte se importovat sítě vytvořené pomocí 3D scanneru a připravit je k použití jako referenční sítě.
(přibližně 3 minuty)
 
 3. Nastavení barvy sítě
Pokud importujete více sítí, je dobré nastavit barvu každé sítě, abyste je mohli snadno vizuálně identifikovat.
(přibližně 3 minuty)
 
 4. Výběr sítě
Výběr trojúhelníků referenční sítě je potřebný pro různé nástroje pro extrakci povrchu. Pomocí výběru sítě můžete definovat oblast zájmu nebo skrýt oblasti velkých sítí, které v danou chvíli nepoužíváte.
(přibližně 10 minut)
 
 Duplikovaná síť
Duplikujte původní síť, abyste si ji uchovali pro budoucnost, nebo vytvořte oblasti zájmu na referenční síti a vytvořte je jako samostatné sítě.
(přibližně 4 minuty)
 
  
  Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
Další kapitola: Základní plochy 6. - 8.