Mesh2Surface pro Solidworks: Zarovnání referenční sítě v prostoru

 9. - 11.

(Přibližně 30 minut)
 
Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
  Předchozí kapitola: Základní Plochy 6. - 8.
  
 9. Použití souřadnicového systému
Naučte se, jak umístit referenční síť vzhledem ke světovému souřadnému systému pomocí primárních, sekundárních a terciárních prvků.
(přibližně 12 minut)
Ukázkový soubor: Základní díl STL
 
 10. Zarovnání sítě na CAD
Zjistěte, jak co nejpřesněji umístit naskenovanou síť do stávajícího modelu CAD.
(přibližně 10 minut)
 
 11. Zarovnání více skenů
Naučte se, jak co nejpřesněji zarovnat skeny stejného dílu, ale z různých orientací.(přibližně 8 minut)
 
  
  Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
Další kapitola: 2D skica 12. - 17.