Mesh2Surface pro Solidworks: Modelování obecných tvarů

 21. - 38.

(Přibližně 90 minut)
 
Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
  Předchozí kapitola: 3D skica 20.
  

 21. Automatické vytváření povrchů
Naučte se převádět organický povrch volného tvaru na model CAD stisknutím tlačítka
(přibližně 6 minut)

 

 22. Začínáme
(přibližně 9 minut)

 
 23. Duplicitní hrany a body
(přibližně 6 minut)
 
  24. Duplikování ploch
(přibližně 6 minut)
 

 25. Zvýšení rozlišení, rozdělení a ovládání sítě
(přibližně 5 minut)

 

 26. Sloučení hran a bodů
(přibližně 5 minut)

 

 27. Poškozené hrany
(přibližně 3 minuty)

 
 28.Potlačit, skrýt a zobrazit skryté
(přibližně 3 minuty)
 
 29. Přemostění okrajů
(přibližně 8 minut)
 
 30. Symetrie
(přibližně 5 minut)
 
 31. Modelování na referenční síti
(přibližně 6 minut)
 
 32. Zobrazení povrchu a referenční sítě
(přibližně 7 minut)
 
 33. Režim přichycení
(přibližně 2 minuty)
 
 34. Odchylka v reálném čase
(přibližně 7 minut)
 
 35. Extrapolace hranic
(přibližně 4 minuty)
 
 36. Zarovnání hran
(přibližně 3 minuty)
 
 37. Uzavření třístranného otvoru
(přibližně 3 minut)
 
 38. Zahuštění
(přibližně 5 minut)
 
  
  Jak začít/Základní plochy/Zarovnání referenční sítě v prostoru/2D skica/Cvičení/3D skica/
/Modelování obecných tvarů/Kontrola výsledků/Nástroje pro sítě/Řešení problémů
  
Další kapitola: Kontrola výsledků 39. - 41.