Výukové kurzy

Obsah QuickSurface

Základy (odkaz)
1. Začínáme
2. Váš první projekt reverzního inženýrství
3. Příkladové soubory
4. Otáčení objektu
5. Importování sítí
6. Extrakce primitiv
7. Automatické omezení primitiv
8. Úprava a konstrukce primitiv
9. Rovina symetrie
10. Přizpůsobení povrchu
11. Referenční geometrie
12. Výběr sítě
13. Vystřihovací box
Modelování obecných tvarů (odkaz)
52. Základy volné formy
53. Režim Snap
54. Možnosti režimu Snap
55. Okraje rýhování
56. Ovinutí povrchu
57. Izolovat / skrýt / zobrazit
58. Automatický povrch
59. Sloučení čtyřpovrchů
60. Vytváření pevného pláště volných ploch pomocí QUICKSURFACE
61. Krájení ploch volného tvaru
Zarovnání objektu v prostoru (odkaz)
14. Použití souřadnicového systému
15. Interaktivní zarovnávání
16. Zobrazení zrcadlových bodů
17. Zarovnání N bodů
18. Jemné zarovnání referenční sítě
Úprava sítě (odkaz)
62. Redukce polygonů
63. Úprava jednotlivých sítí
64. Odstranění plovoucích odlehlých bodů ze sítě
65. Vyplnění otvorů v síti
66. Rozdělte síť
2D skica (odkaz)
19. Řez sítí
20. Stohované řezy
21. 2D skicování, přetočené a protlačované plochy
22. Přizpůsobení primitiv v režimu 2D náčrtu
23. Ořezávání rohů
24. Automatické doplnění
25. Ořezávání ve 2D náčrtu
26. Omezení a rozměry ve 2D náčrtu
27. Promítání dalších náčrtů
28. Odsazení ve 2D náčrtu
29. Zrcadlení ve 2D náčrtu
30. Lineární a kruhové vzory
31. Obrys sítě
32. Jednotlivé skici
Podpora více dílů (odkaz)
67. Práce s více sítěmi
68. Zarovnání skenů stejného dílu pořízených z různých pozic
69. Sloučení, globální zarovnání a opětovná polygonizace
Nástroje (odkaz)
70. Organizace objektů průzkumníka
71. Povolení / zakázání funkcí
Funkce CAD (odkaz)
33. Extrudovaný prvek
34. Kuželový extrudovaný povrch
35. Rotační prvek
36. Ořezávání
37. Automatické ořezávání
38. Zaoblení
39. Zkosení
40. Kruhové roznásobení
41. Lineární roznásobení
42. Přesun tělesa v CADu
43. Zrcadlení ploch
44. Řezání těles
45. Šroubovice
Analýza a export (odkaz)
72. Kontrola modelu CAD
73. Přesnost
74. Export skic ve formátu DXF
75. Export rekonstruovaného modelu CAD v jiných formátech
76. QSConnect pro Autodesk Inventor
77. QSConnect pro SOLIDWORKS
Plochy (odkaz)
46. 3D skica
47. Vysunutí 3D skici
48. Tažení podél žeber
49. Potrubí
50. Rozšíření plochy
51. Vyplnit plochu
Řešení problémů (odkaz)
78. Provlém při výběru pomocí štětce
79. Nefunkčnost Autosurface

Obsah Mech2Surface

 Mech2Surface pro Solidwork

 Mech2Surface pro Rhinoceros

 Jak začít (odkaz)
1. Instalace
2. Import sítí
3. Nastavení barvy sítě
4. Výběr sítě
5. Duplikovat síť


 Odkaz
 Základní plochy (odkaz)
6. Hlavní primitiva
7. Rovina symetrie
8. Přizpůsobení povrchu
 Zarovnání referenční sítě v prostoru (odkaz)
 9. Použití souřadnicového systému
10. Zarovnání sítě na CAD
11. Zarovnání více skenů
 2D skica (odkaz)
'12. Průřez
13. Vícenásobné řezy
14. Přizpůsobení 2D entit skicy
15. Přizpůsobení složitých 2D skic
16. Zkratky a rychlý panel
17. Dočasné skrytí sítě v nástroji it Fit 2D Sketch Entities

 Cvičení (odkaz)
18. Reverzní inženýrství jednoduché součásti s kolmými stranami
19. Reverzní inženýrství oběžného kola

  3D skica (odkaz)
20. 3D skica na základě naskenovaných dat
 Modelování obecných tvarů (odkaz)
21. Automatické vytváření povrchů
22. Začínáme
23. Duplikování hran a bodů
24. Duplikování ploch
25. Zvýšení rozlišení, rozdělení a ovládání sítě
26. Sloučení hran a bodů
27. Poškozené hrany
28.Potlačit, skrýt a zobrazit skryté
29. Přemostění okrajů
30. Symetrie
31. Modelování na referenční síti
32. Zobrazení povrchu a referenční sítě
33. Režim přichycení
34. Odchylka v reálném čase
35. Extrapolace hranic
36. Zarovnání hran
37. Uzavření třístranného otvoru
38. Zahuštění
  Kontrola výsledků (odkaz)
39. Porovnání
40. Okamžité porovnání
41. Vyčištění

  Nástroje pro sítě (odkaz)
42. Zjednodušení importované sítě
43. Snížení šumu importované sítě
44. Rozvinutí sítě

 Řešení problémů (odkaz)
45. Dialogové okno nástrojů se zavře, když stisknu mezerník
46. Výběr štětce nefunguje podle očekávání
47. Zobrazení řezu nefunguje
  
  Nahoru